דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | כושר גופני | 03/05/2020

הבדלים בין הישגי נשים וגברים בטריאתלון


תקציר מאמר שהתפרסם ב-Frontiers in Physiology


טריאתלון הוא ענף ספורט בו מתחרים בשחייה, אופניים וריצה. הענף נכנס למשחקים האולימפיים בשנת 2000. התחרות האולימפית כוללת שחייה ל-1500 מ', רכיבת אופניים של 40 ק"מ וריצת מרתון 10 ק"מ.  בטריאתלון "איש ברזל" עוברים המתחרים מסלול של 3.8 ק"מ שחייה, 180 ק"מ אופניים וריצת מרתון (42.195 ק"מ). 
מספר הנשים המשתתפות בתחרויות הטריאתלון עלה מאז שנות ה-90 של המאה הקודמת וכיום הנשים מהוות בדרך כלל 25%-40% מהמשתתפים באירועים. גם רמתם של משתתפות הצמרת השתפרה. מספר הנשים שסיימו "איש ברזל" בפחות מ-9 שעות עלה מאחת בשנת 1991 ל-23 בשנת 2017.
יש הרבה מידע על הבדלים בין שיאים לנשים וגברים במקצועות הריצה בתחרויות אתלטיקה ופחות מידע על הבדלים בין שיאים של גברים ונשים בתחרויות שחייה ועוד פחות מכך בתחרויות אופניים. מהידוע עולה כי ההבדלים בצמרת בין נשים וגברים בשחייה הם קטנים יותר מאשר בריצה, כפי שניתן לראות בטבלאות הבאות.

הבדלים בשיאי בין שיאי עולם לנשים ולגברים בריצה

מרחק

שיא עולמי נשים

שיא עולמי גברים

% הבדל

ממוצע 10 נשים בכל הזמנים

ממוצע 10 גברים בכל הזמנים

% הבדל

5000 מ'

14:11.15

12:37.35

12.4

14:18.10

12:44.11

12.3

10,000 מ'

29:17.45

26:17.53

11.4

29:48.63

26:31.49

12.4

חצי מרתון

1:04:51

58:18

11.2

1:05:07

58:36

11.1

מרתון

2:15:25

2:01:39

11.3

2:17:46

2:03:07

11.9

 

הבדלים בין שיאי עולם לנשים ולגברים בשחייה

מרחק

שיא עולמי נשים

שיא עולמי גברים

% הבדל

800 מ'

8:04.79

7:32.12

7.2

1500 מ'

15:20.48

14:31.02

8.2

5 ק"מ (זמן מנצח באליפות העולם 2019)

57:56.0

53:22.1

8.6

 

באופניים יש שיא רשמי רק ברכיבת שעה. השיא לגברים הוא 55,089 מטר והשיא לנשים הוא 48,007 מטר. ההבדל בין המרחקים הוא 14.8%.
בטריאתלון יש הבדלים  ניכרים בתנאים בהם מתרחשות התחרויות הנובעים מהתנאים השוררים במסלולים במקומות שונים בעולם. בתחרויות שונות נמצאו הבדלים של 12% עד 18%, תלוי במסלולים וברמת המשתתפים. ההבדלים הולכים ומצטמצמים עם השנים עקב עליית הרמה של הנשים.
החל משנת 1982 נערכת אליפות העולם ב"איש ברזל" בהוואי במסלול שחלו בו מעט מאד שינויים. בין השנים 2012-1983 ההבדל בזמני השחייה והאופניים בין הנשים לגברים  אצל ספורטאי הצמרת נשאר יציב בסביבות 12.5% אך ההבדל בזמני ריצת המרתון ירד מ-13.5% ל-8%. אחד ההסברים לכך הוא שנשים מחלקות טוב יותר את הכוחות באירועי סבולת. במחקרים על ריצות מרתון נמצא שוב ושוב כי ההבדל בין הזמן של החצי הראשון לחצי השני הוא קטן יותר אצל נשים.

ההבדלים בין נשים וגברים בתחרות "איש הברזל" בהוואי בשנת 2018

   

זמן כולל

זמן שחייה

זמן אופניים

זמן מרתון

מנצח (פטריק לנג)

7:52:39

50:37

4:16:05

2:41:32

מנצחת (דניאלה ריף)

8:26:16

57:26

4:26:07

2:57:05

אחוז הבדל בין מנצח למנצחת

7.1

13.5

3.9

9.6

ממוצע 10 גברים ראשונים

8:04:02

48:21

4:13:28

2:50:55

ממוצע 10 נשים ראשונות

8:48:05

52:47

4:41:10

3:02:08

הבדל באחוזים בין 10 ראשונים  ו-10 וראשונות

9.1

9.1

10.9

6.6

 
ההבדלים בין נשים וגברים ב מרחקי טריאתלון אחר כמו "חצי איש ברזל" ,טריאתלון אולימפי וספרניט טריאתלון נלמדו פחות.  מנתונים שנאספו בשלוש תחרויות שונות שהוגדרו כאליפויות עולם בשנת 2018 (טריאתלון אולימפי באוסטרליה, חצי איש ברזל בדרום אפריקה, ואיש ברזל בהוואי) נמצא כי ההבדל בין 10 הראשונים ו-10 הראשונות במקטעי השחייה והאופניים בטריאתלון האולימפי היה רק כ-4%. בטריאתלון האולימפי ההבדלים באופניים ובריצה היו קצת פחות מ-10%. בחצי איש ברזל ההבדל באופניים היה כ-13% ובריצה כ-11%.


ההבדלים בטריאתלון האולימפי בריו 2016 (לגבי 10 הראשונים בסיכום הכולל)
 

זמן כולל

שחיה

אופניים

ריצה

ממוצע  10 נשים ראשונות

1:57:40

19:09

61:24

35:31

ממוצע  10 גברים ראשונים

1:46:01

17:36

55:14

31:35

הבדל באחוזים

11.0

8.8

11.2

12.5

 

התוצאות בטריאתלון מושפעות מתופעת הדרפטיג (הצמדות למתחרים אחרים). יש תחרויות בהן הדרפטינג אסור ובאחרות הוא מותר וזו אחת הסיבות שמקשות להגיע לתובנות על הישגים והבדל בין המינים בטריאתלון.
אחוז השומן הגבוה יותר אצל נשים יכול לעזור להן בשחייה להגברת הציפה, אך הוא מפריע להן בריצה ואולי גם באופניים. יש מחקר כי  אחוז שומן נמוך היה קשור להישג טוב  יותר בטריאתלון אצל גברים אך לא אצל נשים. ממצא מעניין נוסף הוא שנשים שלהן הישג פחות משל גברים בריצת מרתון, נוטות להשיג את אותם גברים בתחרות "איש ברזל".  ממצא דומה התקבל לגבי ריצות מרתון וריצות אולטרה-מרתון. המחבר מציע לבדוק את השאלה אם נשים שלהן זמן דומה לשל גברים בטריאתלון האולימפי, משיגות את הגברים ב"איש ברזל". 
מחקרים על הפיזיולוגיה של טריאתלטים מוצאים כי צריכת החמצן  המרבית (צח"מ)  של גברים  גבוהה משל נשים ב-20% בערך. האחוז מהצח"מ בו מתרחש הסף האנאירובי הוא דומה בשני המינים ועומד על כ-80%.
יש חוקרים הטוענים כבר שנים רבות כי  לנשים יכולת טובה יותר מאשר לגברים לנצל שומנים וזה יכול להיות אולי אחד ההסברים מדוע בטריאתלון איש ברזל הפער במקטע הריצה הולך ומצטמצם.

מקור:


Lepers R. Sex Difference in Triathlon Performance. Front Physiol. 2019;10:973. Published 2019 Jul 24. doi:10.3389/fphys.2019.00973


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.