דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | שחייה | 04/07/2021

הבדלים בין בנות לבנים בשחייה

תקציר מחקר שנערך בארה"ב


המחברים אספו נתונים על 100 התוצאות הטובות בכל הזמנים  בארה"ב במשחים בסגנון חופשי במרחקים 50, 100, 200, 400, 800 ו-1500 מ' בכל קבוצות הגיל מגיל 5 עד גיל 18.
כאשר הם הישוו את 5 התוצאות הטובות בכל גיל נמצא כי עד גיל 10 הבנות היו מהירות מהבנים אך החל מהמקום העשירי כבר לא היה יתרון לבנות. לדוגמה, במשחה ל-50 מטר חופשי  הממוצע של חמישה הראשונים בגיל 9-5 הוא מהיר יותר ב-2.5% אצל הבנות. לעומת זאת הממוצע של המקומות 50-10 הוא מהיר יותר ב-1.2% אצל הבנים. הם קובעים כי עד גיל 10 לא נמצא יתרון מובהק לבנים גם במקומות 50-10 ברשימות ובוודאי שלא בחמשת המקומות הראשונים.
החל מגיל 10 רואים יתרון לבנים המתרחב ככל שעולים בגיל.  עקומת ההישגים של שני המינים ממשיכה לעלות גם אחרי גיל 10 והיא מגיעה לפלאטו (חוסר התקדמות) מוקדם יותר אצל הבנות, בגיל 15, בעוד אצל הבנים ניתן לדבר על התחלת הפלאטו רק בגיל 17.
אפשר אולי לטעון כי היתרון של הבנות בגילים הצעירים נובע מהתבגרות מוקדמת יותר אך החוקרים מציינים כי לבנות יתרון כבר בגיל 5, ויתרון זה לא ניתן להסביר בתופעת ההתבגרות המוקדמת יותר. 
תופעה מעניינת נוספת היא כי למרות שמספר הבנות העוסקות בשחייה בארה"ב גדול ממספר הבנים, עומק ההישגים שלהן הוא נמוך יותר. מהירות השחייה של המדורג במקום ה-100 אצל הבנים היא בממוצע 90.7% מהממוצע של השחיין במקום הראשון בעוד אצל הבנות  מהירותה של השחיינית במקום ה-100 היא בממוצע 89.3% מזו של השחיינית במקום הראשון.
החוקרים מראים כי במחקר אחר נמצאו הבדלים בריכוזי טסטוסטרון בין הבנים לבנות החל מגיל 11 ולדעתם ניתן לייחס 98% מההבדלים בשחייה בין המינים החל מגיל 11 לריכוז הטסטוסטרון הגבוה יותר אצל הבנים.

 שיאי ילדים בשחייה בישראל

העובדה שהישגי בנות  צעירות בשחייה לא נופלים מהישגי הבנים אינה ייחודית לארה"ב וניתן להדגים אותה גם באמצעות השוואת שיאי הגילאים בשחייה בישראל. אפשר לראות כי עד גיל 12 שיאי הבנות  קרובים מאד לשיאי הבנים, ובמקרים מסוימים הם גם טובים יותר.


שיאי ילדות וילדים  בישראל בשחייה בבריכות 50 מטר נכון לחודש יולי 2020

סגנון ומרחק

גיל 10 בנות

גיל 10 בנים

גיל 11 בנות

גיל 11 בנים

גיל 12 בנות

גיל 12 בנים

50 פרפר

34.27

34.60

30.65

31.58

28.98

28.70

100 פרפר

1:16.05

1:16.13

1:07.13

1:12.50

1:04.34

1:04.12

200 פרפר

-

2:57.82

2:47.06

2:44.01

2:26.61

2:31.60

50 גב

38.11

36.61

34.98

33.23

32.23

31.32

100 גב

1:21.65

1:16.07

1:13.21

1:12.50

1:09.81

1:07.54

200 גב

2:53.00

2:39.84

2:35.78

2:33.73

2:27.45

2:23.11

50 חזה

41.13

41.07

37.10

37.97

36.16

34.78

100 חזה

1:28.05

1:26.70

1:23.01

1:22.41

1:18.00

1:16.59

200 חזה

3:10.73

3:08.95

2:58.31

2:58.23

2:47.48

2:43.46

50 חופשי

31.18

30.25

29.11

28.66

28.09

27.13

100 חופשי

1:07.83

1:06.67

1:03.53

1:02.71

1:01.21

59.93

200 חופשי

2:28.90

2:24.92

2:17.68

2:15.50

2:11.83

2:09.26

400 חופשי

5:08.32

5:06.69

4:50.01

4:43.14

4:40.37

4:35.22

200 מעורב

2:45.00

2:44.67

2:35.37

2:29.93

2:29.91

2:25.50

 

מקורות:


1. Senefeld JW, Clayburn AJ, Baker SE, Carter RE, Johnson PW, Joyner MJ. Sex differences in youth elite swimming. PLoS One. 2019;14(11):e0225724. Published 2019 Nov 22. doi:10.1371/journal.pone.0225724


2.  אתר איגוד השחייה בישראל


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.