דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | כושר גופני | 17/12/2021

פעילות גופנית, זמן מסכים וכושר אירובי של ילדים בשוודיה

המחקר
שוודיההנבדקים במחקר היו 580 בנות ו-554 בנים בגיל ממוצע של 13.4 שנים.  חיזוי צריכת החמצן המרבית (צח"מ) בוצע באמצעות מבחן מאמץ תת-מרבי על אופניים ארגומטריים בו נמדד הדופק בדרגות מאמץ שונות. פעילות גופנית נמדדה באמצעות אקסלרומטרים במשך 7 ימים רצופים. זמן צפיה במסכים הוערך בהתאם לתשובות של התלמידים לשאלות בנושא. משאלונים נאספו גם פרטים נוספים כמו השתתפות בפעילות ספורטיבית מאורגנת, ארץ לידה והשכלת הורים.

תוצאות

הצח"מ החזוי הממוצע של הבנות היה 44.8 מ"ל/ק"ג/דקה וזו של הבנים 55.5 מ"ל/ק"ג/דקה. בטבלה מופיעים ערכי צח"מ ממוצעים לפי  מספר קטגוריות.

 

בנות

בנים

משקל רגיל

46.8

57.8

 משקל עודף והשמנה

36.4

48.5

השכלת הורים מעל 12 שנה

45.8

56.3

השכלת הורים 12 שנים ומטה

44.6

53.8

נולדו בשוודיה

45.2

55.5

נולדו מחוץ לשוודיה

42.7

55.7

עוסקים בספורט באופן מאורגן

46.3

57.1

לא עוסקים בספורט באופן מאורגן

41.4

51.6

בצעו את כמות הפעילות הגופנית המומלצת

48.0

57.7

בצעו פעילות גופנית פחות מן המומלץ

43.8

54.1

 

22.4% מהבנות ו-22.2% מהבנים דיווחו כי צפו במסכים יותר מ-5 שבוע בימים ב'-ו' ובסופי השבוע עלו אחוזי אלה ל-46.5 ו-48.5.   ממוצעי הצח"מ של אלה שצפו במסכים מעל 5 שעות בימים ב'-ו' היו נמוכים מאלה שזמן הצפייה שלהם היה מתחת לשעתיים.

הממצאים הבולטים של מחקר זה היו:

  1. השתתפות בפעילות ספורטיבית מאורגנת נמצאה קשורה לצח"מ גבוה במיוחד אצל אלה שערכו 3 אימונים בשבוע ומעלה.

  2. זמן צפייה במסכים מעל 5 שעות ביום נמצא כקשור לכושר אירובי נמוך. אצל הבנות קשר כזה התקיים גם אצל אלה שזמן הצפייה שלהן היה 4-3 שעות ביום. המתאם השלילי בין זמן צפייה במסכים מעל 5 שעות וצח"מ נמצא רק לגבי ימים ב'-ו'. הסבר אפשר לכך הוא שאלה שצפים הרבה במסכים בימים ב'-ו'  יש להם גם פחות פעילות גופנית בעוד בסוף השבוע עולה באופן תלול זמן הצפייה במסכים גם אצל אלה המבצעים הרבה פעילות גופנית.

  3. זמן פעילות גופנית מתונה עד נמרצת (MVPA) נמצא קשור לכושר אירובי גבוה.

  4. זמן בפעילויות יושבניות נמצא קשור לכושר אירובי נמוך.

מעניין לציין כי לפי חיזוי הצח"מ שנעשה במחקר זה, 89.4% מהבנות ו-91.9% מהבנים נמצאו כבעלי רמה מספקת של כושר אירובי בריאותי. הרמות המקובלות הן מעל 35 מ"ל/ק"ג/דקה אצל בנות ומעל 42 מ"ל/ק"ג/דקה לבנים. מצד שני, רק 30.2% מהנבדקים בצעו את כמות הפעילות הגופנית המומלצת על ידי ארגוני הבריאות בעולם.
במחקר זה נמצא קשר בין השתתפות בפעילות ספורטיבית לבין צח"מ אפילו אחרי תקנון לגבי MVPA. החוקרים מציינים שייתכן שהצח"מ הגבוה יותר של המשתתפים בפעילות הספורטיבית הוא לא רק מאחר שהם מבצעים יותר פעילות גופנית אלא גם מאחר שיש להם נתונים גנטיים התורמים לצח"מ גבוה.

המדידות במחקר זה נעשו  בחודשים ספטמבר-דצמבר 2019, כלומר קצר לפני התחלת מגפת הקורונה. השוואה עם רמות צח"מ חזויות ממחקרים בשוודיה שנערכו בתקופות קודמות יותר היא לא פשוטה בגלל הבדלים בשיטות המדידה ובכל זאת החוקרים מציינים כי נראה להם שרמות הכושר האירובי שנמצאו במחקר זה אינן נמוכות מאלה שהוערכו 20 שנה קודם לכן באוכלוסיות דומות בשוודיה.
מספר מחקרים אחרים לא מצאו קשר בין זמן צפייה במסכים לבין כושר אירובי. ייתכן שההערכה הנפרדת שבוצעה במחקר זה לגבי ימים ב'-ו', היא הסיבה לכך שנמצא קשר בין שני המשתנים.


מקור:

Kjellenberg, K.; Ekblom, Ö.; Stålman, C.; Helgadóttir, B.; Nyberg, G. Associations between Physical Activity Patterns, Screen Time and Cardiovascular Fitness Levels in Swedish Adolescents. Children 2021, 8, 998. https://doi.org/10.3390/ children8110998


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.