דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | כושר גופני | 27/01/2016

פעילות גופנית של ילדים בקניה

כדורגל אפריקה

בשנים האחרונות, החלו במספר מדינות לעקוב אחרי הפעילות הגופנית של ילדים ובני נוער מהיבטים שונים. היוזמה נקראת  Report Card on Physical Activity.

סולם הציונים:

A – 100-81% עומדים בקריטריון

B – 80-61% עומדים בקריטריון

C – 60-41% עומדים בקריטריון

D – 40-21% עומדים בקריטריון

F – פחות מ-20% עומדים בקריטריון

 

גם בקניה נעשתה הערכה של מידת הפעילות הגופנית של הילדים ובני הנוער בשנת 2014

עיקרי הממצאים:

ממדי הגוף: ציון B.  בסקר שנערך בקרב 3846 תלמידים בבתי ספר ציבוריים (תלמידים ממעמד סוציו אקונומי נמוך) נמצאו 5.7% מהם כבעלי עודף משקל ו-1.6% "שמנים".  תלמידים בבתי ספר פרטיים (אליהם משתייכים תלמידים ממשפחות בעלות רקע סוציו אקונומי גבוה) בעיר ניירובי הראו שיעורי גבוהים יותר של עודף משקל והשמנה: 16.7% ו-6.9%, בהתאמה. מחקר שהשווה תלמידים מאזורים כפריים לתלמידים מערים מצא כי לא היו כלל תופעות של עודף משקל או השמנה בכפרים בעוד שבערים השיעור היה6.8% בקרב הבנים ו-16.7% בקרב הבנות. בקניה קיימת  בעיה רצינית של ילדים בתת-משקל, כלומר ילדים שהתזונה שלהם אינה מספיקה.  לפי אחד הסקרים, למעלה מ-40% מילדי קניה נמצאים בתת-משקל, תופעה שיש לה השלכות התפתחותיות. תופעת התת-משקל נפוצה יותר בקרב הבנים בעוד עודף משקל נפוץ יותר בקרב הבנות. עודף משקל בקרב הבנות בקניה לא נתפס כבעיה.  נערות "מלאות" נתפסות כבעלות מעמד גבוה.

רמת הפעילות הגופנית: ציון C. ילדי כפרים פעילים יותר מאשר ילדים בערים. מחקר שמנה את מספר הצעדים ביממה מצא ערכים של 14,700 צעדים/יממה בכפרים ו-11,700 בערים. מחקר אחר הראה כי בכפרים הבנים פעילים יותר מהבנות. הבנים צעדו בממוצע 16,200 פעמים ביממה  לעומת 13,400 צעדים שבצעו הבנות. לפי מחקרים אלה, 72% מהילדים והמתבגרים בקניה עומדים בהמלצה של ביצוע 60 דקות של פעילות מתונה עד מאומצת ביממה. במחקרים אחרים נמצאו שיעורים נמוכים בהרבה: מחקר אחד מצא כי 35% עומדים בהמלצות ומחקר נוסף דיווח כי רק 12.8% עמדו בהמלצות. החוקרים  מסכמים שלהערכתם כמחצית מילדי קניה עומדים בהמלצות. זהו אחוז גבוה יותר מאשר במדינות "מערביות"  אך נראה כי רמת הפעילות הגופנית של ילדי קניה נמצאת בירידה בהשוואה לדורות קודמים וקשורה למעבר מחיי כפר לחיים בערים.

השתתפות בקבוצות ספורט – ציון C. בבתי ספר  יסודיים רבים  בערים נפתחו קבוצות ספורט. הענפים בהם יש הכי הרבה נבחרות של בתי ספר: כדורגל, אתלטיקה, שחייה, כדורעף וכדורסל.

פעילות חופשית – ציון C.  ילדים בקניה מבלים הרבה מזמנם בפעילות מחוץ לבית,  6 שעות ביממה, בממוצע. ילדים בכפרים מבצעים גם פעילויות גופניות  לא ספורטיביות כמו הליכה להביא עצים לתנור, הליכה להביא מים ממקורות רחוקים, יצאה עם העדר למרעה וכו'.

הגעה פעילה לבתי הספר – ציון B. שמונים ושבעה אחוזים מילדי הכפרים מגיעים לבתי הספר בצורה פעילה (58% בהליכה ו-29% בריצה). בערים השיעור נמוך בהרבה – 42%. במחקר אחר נמצא כי כל ילדי הכפרים הגיעו לבית הספר בצורה פעילה: 81% בריצה ו-19% בהליכה, בקרב הבנים ואילו בקרב הבנות 60% הגיעו בריצה ו-40% בהליכה. המרחק שעוברים בממוצע ילדי הכפרים בקניה בהליכה/ריצה אל בית הספר ובחזרה הביתה עומד על יותר מ-7 ק"מ ביממה.

התנהגות יושבנית – ציון +C.  בימי הלימודים ילדי קניה צוברים 1.75 שעה של "זמן צפייה במסכים" ובסופי השבוע הערך הזה עולה ליותר מ-4 שעות. ילדי הכפרים מבלים פחות מילדי הערים מול מסכים.

תמיכה מבני משפחה וחברים לעיסוק בפעילות גופנית – ציון C.  בקרב חוגים רחבים בקניה עדיין רווחת האמונה כי פעילות גופנית אינה מתאימה לבנות.  מעניין שככל שעולה רמת ההשכלה של ההורים כך פוחת הסיכוי שהילדים יעמדו בהמלצות לפעילות גופנית וזאת כנראה בשל העובדה שמדובר במשפחות עירוניות בעלות מעמד גבוה שבניהם נמצאים פחות בפעילות מחוץ לבית.

חינוך גופני בבתי הספר – ציון C. בבתי הספר הציבוריים נהוגים שלושה שיעורי חנ"ג בשבוע. תקנה זו אינה מחייבת בתי ספר פרטיים. לבתי הספר הפרטיים יש מתקני ספורט טובים יותר. המחברים מציינים כי נפוצה התופעה של ביטול שיעורי חנ"ג כדי להשלים חומר לקראת בחינות במקצועות עיוניים. לרוב בתי הספר יש מגרשי הספורט אולם מספר אולמות הספורט בבתי הספר הוא קטן מאד.

השפעת הסביבה – אין מספיק נתונים בכדי לתת ציון.  כפי שצוין כאן במספר סעיפים, ילדי הכפרים פעילים יותר מילדי הערים. ממצא זה שונה מהמקובל בעולם המערבי בו ילדים משכונות של מעמד גבוה פעילים יותר מאשר ילדים בשכונות עוני.

מדיניות הממשלה – ציון D.  אין בקניה הנחיות לגבי פעילות גופנית או תכניות לגבי פעילות ונוער לבד מתוכניות הלימוד בבתי הספר. אין גם אסטרטגיה לגבי בניית מגרשי ספורט בערים.

מקור:

Kenya’s 2014 Report Card on the Physical Activity and Body Weight of Children and Youth


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.