דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | כושר גופני | 19/08/2018

כושר גופני של תלמידים בצרפת ובאוסטרליה

כושר גופני בצרפת

מטרת המחקר בצרפת הייתה לבדוק נורמות הישגיות במבחני כושר מקובלים לאוכלוסיית התלמידים במדינה.  הוזמנו להשתתף כל בתי הספר בצרפת והמבחנים נערכו באותם בתי ספר שהביעו רצון להשתתף. הנתונים נאספו בין השנים 2013-2009.  נבדקו  6107 תלמידות ו-5975 תלמידים בטווח הגילאים 16-9 שנים, אולם לצורך החישובים נלקחו רק הישגיהם של 5640 בנות ו-5546 בנים מאחר שלגבי 2412 תלמידים היו חסרים נתונים.  

המבחנים

ביפ (20-m shuttle run test) – במבחן זה רצים הנבחנים הלוך ושוב בין שני קוים המרוחקים 20 מ' זה מזה. קצה הריצה נקבע לפי אותות קוליים (ביפים) בכל דקה בערך עולה קצב הריצה. נרשמו מספר השלבים שסיימו הנבחנים.

סבולת שרירי בטן – עליה משכיבה לישיבה בברכיים כפופות וכפות ידיים מאוחר הראש. הנבחן עולה בקצב איטי משכיבה לישיבה עד שמרפקיו נוגעים בברכיים ואז חוזר לשכיבה וממשיך בתרגיל עד שאינו מסוגל לגעת עם המרפקים בברכיים.  נספרו הניסיונות המוצלחים של עלייה משכיבה לישיבה.

מהירות –ריצת 50 מטר. נמדדה בשעון עצר ידני.

זריזות – ריצת 5X10 מטר. הנבחנים רצו  5 פעמים הלוך ושוב בין שני קווים המרוחקים 10 מטר זה מזה. בכל פנייה רגל אחת הייתה צריכה לעבור את הקו.

גמישות –back-saver sit and reach test  - נרשם המרחק בס"מ שהנבחנים הצליחו להחליק את ידיהם קדימה על משטח בישיבה.

תוצאות:

כאן מובאים רק נתוני החציונים במבחנים השונים. במאמר המקורי מפורטות התוצאות לפי אחוזונים 5, 10, 25, 50, 75, 90 ו-95.

בנים

מבחן/גיל

11

12

13

14

15

ביפ (מספר שלבים)

5.8

6.0

6.1

6.2

6.4

סבולת שרירי בטן (מספר עליות)

30

30

30

33

40

גמישות (ס"מ כפיפה בישיבה)

18.4

18.2

17.8

17.7

17.5

זריזות 5X10 (שניות)

18.6

18.9

19.0

18.7

18.4

ריצת 50 מ' (שניות)

9.0

9.0

9.0

8.7

8.5

 

בנות

מבחן/גיל

11

12

13

14

15

ביפ (מספר שלבים)

4.6

4.4

4.7

4.6

4.5

סבולת שרירי בטן (מספר עליות)

22

21

25

25

27

גמישות (ס"מ כפיפה בישיבה)

23.1

23.2

23.4

23.8

23.6

זריזות 5X10 (שניות)

20.3

20.5

20.1

19.9

20.3

ריצת 50 מ' (שניות)

9.5

9.5

9.3

9.1

9.1

 

כצפוי, הבנות הגיעו להישגים טובים יותר מהבנים במבחן הגמישות בעוד הבנים הגיעו להישגים טובים יותר בארבעת המבחנים האחרים.  לא מפתיעה גם העובדה שבמבחן ביפ אין למעשה הבדלים בממוצעים השונים של הגילאים השונים בקרב הבנות. לעומת זאת די מפתיע שאין כמעט הבדלים בממוצעים של הבנים בין גיל 11 לגיל 15 במבחן ביפ ובמבחן הזריזות. ההבדל בין הבנים בגיל 13 לבנים בגיל 15 במבחן ביפ נמצא כ-0.3 שלבים בלבד. מנתונים שאני אוסף על תלמידים בבית ספר בו אני מלמד לאורך השנים ההבדל הוא הרבה יותר גדול: הבנים בכיתה ז' (גיל 13) מסיימים בממוצע 6.3 שלבים (די דומה לנתונים בצרפת שם החציון לגיל 13 הוא 6.1 שלבים) אך התלמידים בכיתה ט' מגיעים כבר לממוצע של כ-8 שלבים לעומת 6.4 בצרפת. יתכן שההבדל נובע מכך שהמבחן בצרפת בוצע פעם אחת בלבד והתלמידים לא הכירו אותו היטב. תלמידים בבית ספר בו אני מלמד מבצעים את המבחן כמה פעמים בשנה החל מכיתה ז' ולכן הם מכירים אותו היטב.

מחקר אחר, ביקש ליצור נורמות עבור תלמידים באוסטרליה. מחברי המאמר סקרו מאמרים שדיווחו על תוצאות תלמידים באוסטרליה בין השנים 1985 ו-2009 ועל פי התוצאות הם בנו טבלאות אחוזונים במבחנים שונים  בעוד הם מודעים לכך כי בחלק מהמבחנים התוצאות שהושגו לפני שנת 2000 נוטות להיות טובות יותר מאלה המושגות כיום. מובאים כאן לדוגמה החציונים במבחני ביפ, ריצת 1600 מטר וריצת 50 מטר.

בנים

גיל/ מבחן

ביפ (שלבים שלמים שהושלמו)

ריצת 1600 מטר (דקות ושניות)

ריצת 50 מטר (שניות)

9

3

8:42

9.1

10

4

8:31

9.0

11

4

8:20

8.9

12

4

8:05

8.7

13

5

7:45

8.4

14

6

7:26

8.1

15

7

7:12

7.7

16

7

7:03

-

17

8

6:57

-

 

בנות

גיל/ מבחן

מבחן ביפ (שלבים שלמים שהושלמו)

ריצת 1600 מטר (דקות ושניות)

ריצת 50 מטר (שניות)

9

2

10:09

10.0

10

2

10:00

9.5

11

3

9:46

9.2

12

3

9:35

8.9

13

3

9:29

8.8

14

3

9:27

8.7

15

3

9:30

8.6

16

4

9:33

-

17

4

9:35

-

 

מקורות:

Vanhelst, J, Julien, JL, Beghin, L, Drumez, E, Fardy, PS, Chapelot, D, Mikulovic, J, and Ulmer, Z. Physical fitness reference standards in French youth: The BOUGE program. J Strength Cond Res 31(6): 1709–1718, 2017

Mark J Catley and Grant R Tomkinson. Normative health-related fitness values for children: analysis of 85347 test results on 9–17-year-old Australians since 1985. Br J Sports Med 2013 47: 98-108


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.