דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | כושר גופני | 28/02/2016

פעילות גופנית של ילדים באוסטרליה

ראגביבאוסטרליה נכתב לראשונה בשנת 2014 הדו"ח הראשון על פעילות גופנית וכושר של ילדים. החוקר המוביל את כתיבת הדוח הוא ד"ר גרנט טומקינסון (Grant Tomkinson) המפורסם ממחקריו על ירידת כושר של ילדים בכל רחבי העולם.

ממצאים עיקריים:

 • 19% מבני 17-5 ו-15% מבני 17-12 עומדים בהמלצה של 60 דקות פעילות מתונה עד נמרצת בכל ימות השבוע. רוב הילדים  מבצעים פעילות כזו 4 ימים בשבוע.
 • 17% מבני 17-5 מבצעים לפחות 12,000 צעדים ביממה בכל ימות השבוע. ביצוע כמות כזו של צעדים שקול בערך ל-60 דקות של פעילות גופנית. הממוצע של  עומד על 9140 צעדים ביממה.
 • 72% מההורים באוסטרליה מדווחים כי ילדיהם בגיל 4-2 מבצעים את כמות הפעילות היומית המומלצת באוסטרליה לגיל זה – לפחות 180 דקות של פעילות גופנית בכל יום.
 • שיעור ההשתתפות בקבוצות ספורט מאורגנות נע בין 64 ל-85% מבני 5 עד 17 בסקרים שונים. ההבדלים נובעים לא מעט משאלת הסקר.  בסקר אחד השאלה הייתה: "האם השתתפת בפעילות בקבוצת ספורט בשבוע האחרון?" על שאלה זו ענו בחיוב 64% מהנשאלים. רוב קבוצות הספורט לא פעילות לאורך כל השנה ולכן יש חשיבות רבה לתאריך בו נערך הסקר.  בסקר אחר דווחו 85% מבני 17-12 כי היו פעילים בקבוצת ספורט בעונת הקיץ או בעונת החורף או בשתיהן.
 • חמשת ענפי הספורט בהם ההשתתפות היא הגדולה ביותר הם: כדורגל, כדורגל בחוקים אוסטרליים, ריקוד, כדורסל ונטבול.  יש הבדלים סוציו-אקונומיים במידת ההשתתפות. הענף בו  האחוז הגבוה ביותר של  ילדים ממשפחות בעלות רקע סוציו-אקונומי גבוה הוא שחייה. הענפים בהם אחוז ההשתתפות של בני המעמדות הנמוכים הוא הגבוה ביותר הם ראגבי ליג וכדורסל. ראגבי ליג הוא גם הענף בו אחוז הבנים הוא הגבוה ביותר בעוד הענפים בהם עוסקות בעיקר בנות הם נטבול וריקוד.
 • 78% מהנערים באוסטרליה (גילאי 17-12) דווחו כי השתתפו בשניים או יותר שיעורי חינוך גופני בשבוע. אצל רובם הזמן ששהו בשיעורים היה 120 דקות ומעלה בשבוע. ברוב בתי הספר היסודיים  הילדים משתתפים ב-120 דקות חינוך גופני בשבוע (מקביל כנראה ל-3 שיעורים בשבוע) וברוב בתי הספר העל יסודיים מתקיימים שיעורים למשך לפחות  80 דקות בשבוע (מקביל כנראה לשני שיעורים בשבוע).
 • כ-35%  מתלמידי בתי הספר היסודיים מגיעים לבתי הספר באופן פעיל, לפחות פעם אחת בשבוע.
 • רק 29%  מהילדים בגיל 17-8.עומדים בהמלצה לצבור יותר משעתיים ביום "זמן צפייה במסכים".
 • בסקר אחד נמצא כי 65% מילדי אוסטרליה נמצאו כעומדים בסטנדרטים של כושר גופני אירובי בריאותי אולם בסקר אחר נמצא כי רמת הכושר האירובי של ילדי אוסטרליה נמוכה מהממוצע בארצות אחרות. באוסטרליה בוצעו רק שני סקרים רחבי היקף של רמת הכושר הגופני. הראשון בוצע בשנים 1969-70 והשני בשנת 1985. יש צורך לערוך סקר רחב היקף נוסף כי ממחקרים נראה כי רמת הכושר האירובי של ילדי אוסטרליה, נמצאת בירידה. בממוצע, ילדי אוסטרליה כיום יסיימו ריצת מייל (1609) 200 מטר אחרי ילדים בשנת 1985.
 • רוב הבנות בכיתה ו' לא מצליחות לעמוד בסטנדרטים מקובלים של מיומנות מוטוריות. בקרב הבנים המצב טוב יותר.
 • ננקטו מספר יוזמות על ידי משרדי הממשלה וארגונים חוץ ממשלתיים כדי להגביר את מידת הפעילות הגופנית של הילדים. גופים רבים קיבלו מימון מכספי ציבור כדי לממש את מטרותיהם. יידרש  מימון נוסף וגם מחויבות של העוסקים במלאכה כדי להעלות את רמת הפעילות הגופנית של ילדי אוסטרליה.
 • הציונים שהוענקו על ידי החוקרים: רמת הפעילות הגופנית: -D; השתתפות בקבוצות ספורט: –B; חינוך גופני בבתי הספר: INC; פעילות גופנית חופשית: INC; הגעה פעילה לבתי הספר: D; התנהגות יושבנית: –D; תמיכה מבני משפחה וחברים: C; תוכניות לימודים בבתי הספר: -B; מתקנים  בטיחותיים ואירועים בקהילה: -A; מדיניות הממשלה: +C; כושר אירובי: INC; כושר מוטורי: INC
 • סקלת הציונים: A – 100-81% עומדים בקריטריון;B – 80-61% עומדים בקריטריון;C – 60-41% עומדים בקריטריון;D – 40-21% עומדים בקריטריון; F – פחות מ-20% עומדים בקריטריון; INC– אין מספיק נתונים.

מקור:

Active Healthy Kids Australia (2014). Is Sport Enough? The 2014 Active Healthy Kids Australia Report Card on Physical Activity for Children and Young People. Adelaide, South Australia: Active Healthy Kids Australia.


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.