דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | כושר גופני | 21/07/2019

הקשר בין מבחן ביפ לריצת 2.4 ק"מ

מבחן ריצה
תקציר מחקר שנעשה בארה"ב

המועמדים להתקבל לאקדמיות להכשרה בגורמי אכיפת החוק (משטרה, שירות בתי הסוהר וכדומה) נדרשים לעבור מבחני כושר גופני.

המבחן הפופולרי לסבולת אירובית בארה"ב בגופים אלה הוא מבחן ריצת 2.4 ק"מ (כ-1.5 מייל). בשנים האחרונות נעשה פופולרי בחלק מהאקדמיות גם מבחן ביפ. מטרת המחקר הייתה לבדוק את הקשר בין ההישגים בשני המבחנים  ואת ניבוי צריכת החמצן המרבית (צח"מ) הנעשה מתוצאותיהם.
הנבחנים היו 87 נשים ו-463 גברים בגיל ממוצע של כ-27 שנים. תוצאות המבחנים  וניבוי הצח"מ שנעשה מהם לפי נוסחאות מקובלות מובאות בטבלה.
  

 

כל המדגם

 גברים

נשים

ריצת 2.4 ק"מ (דקות ושניות)

11:49

11:38

12:48

ניבוי צח"מ לפי הריצה (מ"ל/ק"ג/דקה)

45.07

45.70

41.73

מבחן ביפ (קטעים של 20 מטר)

51

53

46

ניבוי צח"מ לפי מבחן ביפ (מ"ל/ק"ג/דקה)

34.34

34.67

32.58

 

מקדמי המתאם בין תוצאות שני המבחנים: 


כל המדגם: r = -0.57
נשים: r = -0.60
גברים: r = -0.55
המתאמים במחקר זה הם בינוניים ואופיניים לאוכלוסיות הומוגניות יחסית. באוכלוסיות הטרוגניות יותר ביכולות הריצה (כמו בתלמידי בתי ספר) יש דיווחים על מקדמי מתאם של מעל r = -0.80 בין הישגים במבחני ריצה  למרחק ובין תוצאות מבחן ביפ.
ניבוי הצח"מ מתוצאות שני המבחנים  היה שונה,  וכפי שניתן לראות בטבלה הניבוי מתוצאות הריצה ל-2.4 ק"מ הניב ערכים גבוהים יותר, מה שמעמיד בספק את יעילות הניבוי של שתי הנוסחאות, או לפחות של אחת מהן.

ההבדלים בין תוצאות הגברים והנשים היו כ-15% במבחן ביפ וכ-10% בריצת 2.4 ק"מ.

אלה הבדלים המאפיינים אוכלוסיות בהן הנשים מאומנות. באוכלוסיות מאומנות פחות (כמו תלמידי בתי ספר) נמצאים בדרך כלל הבדלים גדולים יותר בין המינים. כך למשל במחקר שאסף נתונים על תלמידים במדינות רבות במבחן ביפ  ((Tomkinson, et al., 2016 נמצא כי החציון של הבנים  בגיל 17 היה 57 קטעים (די דומה לתוצאות במחקר הזה לגבי אוכלוסייה קצת מבוגרת יותר שהממוצע שלה היה 53 קטעים) אך החציון של הבנות באותו הגיל היה רק 30 קטעים (הבדל של  90% בין בנים לבנות). דוגמה אחרת, במבחן "אות הכושר והספורט" שהיה נהוג בישראל הישג "עובר" בכתה יב' בריצת 2000 מ' היה 10:09 דקות לבנים ו-14:33 דקות לבנות (הבדל של 43%). במבחן ריצת 3000 מ' הנהוג כיום בצה"ל ציון המקנה 60 נקודות מתוך 100 מקבלים בנים העוברים את המרחק ב-16:15 דקות ובנות העוברות את המרחק ב-20:00 דקות (הבדל של 23%) לעומת זאת כדי להשיג 100 נקודות הבנים צריכים לקבוע הישג של 12:30 דקות והבנות הישג של 14:40 דקות וכאן ההבדל הוא כבר רק כ-17%. ככל שהנשים מאומנות יותר ההבדל קטן ומגיע לסביבות 11% ברמת שיאי עולם.


מקורות: 

1.    Lockie, RG, Dawes, JJ, Moreno, MR, Cesario, KA, Balfany, K, Stierli, M, Dulla, JM, and Orr, RM. Relationship between the 20-m multistage fitness test and 2.4-km run in law enforcement recruits. J Strength Cond Res, 2019
2. Grant R Tomkinson, Justin J Lang, Mark S Tremblay, Michael Dale,Allana G LeBlanc, Kevin Belanger, Francisco B Ortega, Luc Léger. International normative 20 m shuttle run values from 1 142 026 children and youth representing 50 countries.  Br J Sports Med 2016;0:1–14. doi:10.1136/bjsports-2016-095987


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.