דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

פטר דוידוביץ' | אתלטיקה | 06/12/2014

זריקת כדור הוקי, חלק ג'

ד"ר פטר דוידוביץ'

טעויות ותיקונן

הטעות: הכדור מונח בכל כף היד, או שהוא מונח רק על האגודל והאצבע. 

למה תגרום הטעות? לא תהיה שליטה במאמץ הסופי. הכדור יעוף קשתית מדי או שטוח מדי.

תיקון הטעות: הסברה והדגמה של האחיזות הנכונות ואחר כך תרגול שלהן.


הטעות: נטייה קדימה של הגוף בזמן צעד השיכול.

סיבת הטעות: הרגליים נמצאות מתחת לגוף והמשקל על שתי הרגליים.

תיקון הטעות: מעמדת זריקה (רגל שמאל קדימה, הכדור ביד ימין מושטת לאחור). צעד שיכול שטוח וארוך עם הורדה מהירה ודינמית של רגל ימין על המסלול (תנועת גריפה). הדבר גורם לנטייה אחורה של הגוף. כאשר שולטים בתנועה מבצעים רצף של צעדי שיכול.


הטעות: הפניה מוגזמת ימינה של האגן ושל רגל ימין בזמן ההרצה.

סיבת הטעות: הבנה לא מספקת של התנועה ושל תנועת הגריפה של רגל ימין.

תוצאה: היד הזורקת נשארת כפופה.

תיקון הטעות: 1) תרגול צעד השיכול; 2) ביצוע התרגילים עם יד זורקת ישרה; 3) ריצה על קו מסומן עם רצף של צעדי שיכול.


הטעות: היד הזורק כפופה, "קצרה" מדי, לפני הזריקה.

סיבות הטעות: א) אין מספיק תיאום בין המצב בו נמצא מותן ימין  לבין היד הזורקת; ב) גמישות לא מספקת במפרק הכתף.

תיקון הטעות: א) תרגילי הטלה עם שינוי של עמידת המוצא; ב)תרגילים בזיגזג; ג) תנועת הטלה עם חפצים שונים (ענפים, מקלות, גומיות כושר מתוחות וכו'); ד) הרצה של שלושה צעדים עם יד זורקת ישרה מההתחלה.


הטעות: ניתורים רצופים בהרצה (ביצוע דילוג ימין-ימין) במקום צעד שיכול (שמאל-ימין).

סיבות לטעות: 1) אין ידיעה של המשימות; 2) מודל התנועה לא ברור; 3) התחלת הרצה ברגל ימין.

תיקון הטעות: א) זריקה עם הרצה של שלושה צעדי הליכה; ב) ספירה בקול של מקצב הצעדים: אחד-שיכול-שלוש.


הטעות: נטייה מוגזמת של הגו שמאלה בזמן המאמץ הסופי.

הסיבות לטעות: 1) הרגל הבולמת (שמאל) כפופה; 2) הורדה של הכתף השמאלית בזמן המאמץ הסופי (שחרור הכדור). 

תיקון הטעות: א) זריקה מהמקום עם צעד מוקדם של רגל שמאל. החלק העליון של הגוף נע לכיוון ההטלה ומעל הרגל הבולמת (שמאל) כשהיא ישרה.


הטעות: הפנית היד הזורקת (כשהיא אוחזת בכדור) מחוץ לקו הזריקה (בדרך כלל שמאלה) בזמן ההרצה (בצעד השיכול).

תוצאה: הפניה מוגזמת של המותן ימינה אינה מאפשרת יצירת מתח מוקדם (טונוס) בזמן השחרור.

תיקון הטעות: בקו הזריקה מניחים כדורים על חפצים שונים. הזורק מרים את הכדור, מגיע לעמדת זריקה נכונה ואז מבצע את תנועת הזריקה. ניתן לעבוד מול בן זוג.


הטעות: רגל ימין נמצאת קדימה בזמן שחרור הכדור (אצל הזורקים ביד ימין).

סיבות לטעות: 1) תנועת שחרור לא נכונה כבר בשלבים המוקדמים של התרגול; 2) הבנה לא נכונה של תנועת הזריקה;

תוצאה: ניצול לא טוב של כוחות הזורק. תיקון הטעות: א) זריקה מהמקום, רגל שמאל קדימה; ב) זריקה אחרי שלושה צעדי הרצה בהליכה, אחר כך בריצה קלה ובהדרגה מבצעים עם הגברת מהירות ההרצה.


הערכה ומדידה בזריקת כדור הוקי

  1. בתהליך הלימוד המלצנו כאמור להשתמש בשיטה הגלובאלית גם בהערכת יכולתם של התלמידים. שיטה זו עדיפה גם להערכת תנועות הזריקה. כך יוכל המורה להעריך את תנועת הזריקה-הטלה בשלמותה.

  2. זריקות למטרה: המורה יעמיד מטרות במרחקים מסוימים (נוחים יחסית להשגה). הציון יהיה בהתאם לדיוק הזריקות לפי אמות מידה ידועות לתלמידים מראש.

  3. זריקה למרחק, מעבר לקווים מסומנים על המסלול (15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75  מטר...).   

  4. מדידה מדויקת לפי חוקי הטלת כידון. כאשר ילדים ונערים משתתפים בתחרויות, ראוי לבצע מדידה לפי חוקת האתלטיקה. כדי לבצע מדידה מדויקת יש תחילה לסמן גזרת נחיתה. הגזרה היא של כ-29 מעלות וסימונה הוא פשוט. ראשית יש לסמן משטח הרצה ברוחב 4 מטר. שנית, יש לסמן את קו הזריקה הקשתי. הקו הוא חלק ממעגל שנקודת האמצע שלו נמצאת במרחק של 8 מטר מהקצה הימני והמקצה השמאלי של משטח ההרצה. מאותה נקודה גם מתחילים את שני קווי הגזרה שעוברים כמובן בקצה הימני ובקצה השמאלי של משטח ההרצה ונמשכים אל תוך משטח הנחיתה (כמובן שלא מסמנים את גזרת הנחיתה בתוך משטח ההרצה, אבל קווי הגזרה, הימני והשמאלי, "נפגשים" בנקודת שמונה המטרים). כאשר מתבצעת המדידה, מותחים את סרט המדידה מקצה הסימן הקרוב שהותיר הכדור במשטח הנחיתה (השופט מציב שם את נקודת האפס של סרט המדידה),  אל "נקודת 8 המטרים" וקוראים את התוצאה במקום בו היא חותכת את קו הזריקה (בצד הפנימי של הקו). דיוק המדידה הוא של ס"מ אחד. אם המגע הראשון בקרקע של הכדור היה על קווי הגזרה או חוצה להם, הזריקה תחשב כפסולה ולא תתבצע מדידה.

  5. בכל שיטת מדידה, על הזורק לעזוב את משטח ההרצה אחרי שהכדור פגע בקרקע ועליו לעשות זאת מאחורי קו הזריקה. דריכה על קו הזריקה או מעבר לו או כניסה אל משטח הנחיתה (לפני שבוצעה עזיבה חוקית של משטח ההרצה) תביא לכך שהזריקה תחשב כפסולה ולא תתבצע מדידה.

  6. בספרות המקצועית ישנן טבלאות הישג שונות לזריקת כדור הוקי. המורה אינו חייב לאמץ טבלאות אלה או להשתמש בכלל בטבלאות. הרבה יותר חשוב לערוך מעקב רב-שנתי אחרי התפתחות ההישגים מאשר להעניק להם ניקוד על פי טבלה. המורה יכול גם לבנות טבלאות הישגים המתאימות לתלמידיו ולמכשירי הזריקה בהם הוא משתמש, בהתאם לממוצעים וסטיות התקן שהשיגו תלמידיו במשך השנים. כאשר בונים טבלאות כאלה יש לדאוג שכל הישג, אפילו החלש ביותר, יזכה בניקוד וכי לא יהיה גבול עליון לניקוד. לא יעלה על הדעת שתלמיד יקבע הישג שהוא "מחוץ לטבלה" ולא יקבל עליו ניקוד נוסף.  המעוניינים בבניית טבלה כדאי שיעיינו במאמרן של ד"ר מיכל ארנון ואורלי פוקס שהתפרסם ב"הכשרתון 25": http://www.wincol.ac.il/wincol.ac.il/originals/heseg.pdf

  7. להלן מובאת לפניכם טבלת הישג שהומלצה על-ידי צוות גרמני של מורים-מאמנים בראשותו של ד"ר  Wolfgang Lohmann:

ניקוד

בנות כתה ד', זריקת כדור הוקי

בנות כתה ה', זריקת כדור הוקי

בנות כתה ו', זריקת כדור הוקי

בנות כתה ז', זריקת משקולת 500 גרם

בנים כתה ד', זריקת כדור הוקי

בנים כתה ה', זריקת כדור הוקי

בנים כתה ו', זריקת כדור הוקי

בנים כתה ז', זריקת משקולת 500 גרם

30

16.00

19.00

22.50

19.00

28.00

31.00

34.00

30.00

35

20.00

22.00

25.00

22.00

32.00

25.50

39.00

35.00

40

23.00

25.00

28.00

25.00

36.00

40.00

44.00

39.00

45

25.00

27.00

31.00

28.00

38.00

42.50

47.00

42.00

50

28.00

30.00

33.50

31.00

41.00

45.00

50.00

44.00

55

30.00

32.00

36.00

33.50

43.50

47.50

53.00

46.00

60

32.00

34.00

38.50

36.00

45.50

50.00

55.50

48.00

65

34.00

36.00

40.50

38.00

47.00

52.00

57.50

50.00

70

35.50

37.50

43.00

40.00

48.50

54.00

59.50

52.00

75

37.00

39.00

44.50

42.00

50.00

55.50

61.50

54.00

80

38.50

40.50

46.50

44.00

51.50

57.00

63.50

56.00

85

40.00

42.00

48.00

45.50

53.00

58.00

65.00

57.50

90

41.00

43.50

49.50

47.00

54.50

60.00

67.00

59.00

95

42.00

45.00

52.00

48.50

56.00

51.50

68.5

60.50

100

43.00

46.00

52.40

50.00

57.00

53.00

70.00

61.50

105

44.00

47.00

54.00

51.50

58.00

54.50

71.50

62.50

 

8. טבלת הישגים אחרת לזריקת כדור הוקי שהומלצה לגילוי כישרונות צעירים:

בנות

ניקוד/גיל

7

8

9

10

11

12

30

3.50

5.00

7.90

10.90

12.40

13.50

40

7.00

8.50

11.40

14.50

16.20

18.50

50

10.50

12.00

14.90

18.00

19.90

35.50

60

14.00

15.50

18.40

21.50

25.70

28.00

70

17.00

19.00

21.90

25.00

27.40

32.80

80

20.50

22.50

15.40

28.50

31.10

37.60

90

24.00

26.00

28.90

31.00

24.90

42.40

 

בנים

ניקוד/גיל

7

8

9

10

11

12

13

14

30

10.00

12.00

15.90

19.30

21.60

24.50

24.60

27.90

40

13.10

15.40

19.50

23.20

25.60

28.90

29.50

33.10

50

16.20

18.70

23.10

27.10

29.70

33.30

34.30

38.20

60

19.30

22.10

26.70

30.90

33.70

37.60

39.20

43.40

70

22.50

25.50

30.40

34.80

37.80

42.10

44.00

48.50

80

25.60

28.80

34.00

38.70

41.80

46.40

48.90

53.70

90

28.70

32.20

37.60

42.50

45.90

50.80

55.70

58.80

100

31.80

35.50

41.30

46.40

49.90

55.20

58.60

64.00

 

סיכום

אני מודע להתנגדות העקרונית הקיימת אצל חלק מהמורים לחינוך גופני, ללימוד מקצוע זריקת כדור ההוקי. דיון מעמיק בנושא עשוי לקדם את המודעות והרצון לגוון בלימוד מקצועות האתלטיקה בכלל ומקצועות הזריקה בפרט.


מאמרים נוספים בסדרה:

חלק א'

חלק ב'


מאמר זה הוא עיבוד של המאמר המקורי שהופיע במגזין "עולם הריצה", גיליון 54, עמודים 26-21, נובמבר-דצמבר 1991. המאמר המקורי כולל גם איורים שאינם מופיעים כאן.


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.