דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

| כושר גופני | 16/03/2013

הישגים במבחני ביפ, קריאה וחשבון

מטרת המחקר הייתה למצוא אם יש קשר בין הישגים במבחן להערכת יכולת אירובית לבין הישגים בקריאה ובחשבון.

אוכלוסיית המבחן כללה תלמידים מ-37 בתי ספר יסודיים ו-10 חטיבות ביניים בעיר גדולה בנברסקה, ארה"ב. בעיר זו נהוגים מבחני הכושר של תוכנית פיטנסגראם שאחד ממרכיביה הוא מבחן "ביפ" ("יו-יו") המכונה אצלם PACER  (Progressive Aerobic Cardiovascular Endurance Run). נאספו נתונים על הישגים במבחני חשבון ,קריאה, ביפ, BMI  ומצב סוציואקונומי (נמדד לפי הזכאות לארוחת צהריים בחינם או מופחתת מחיר).

במבחן ביפ צריכים הנבדקים לרוץ קטעים של 20 מטר הלוך ושוב לפי קצב המוכתב מאותות (ביפים) המושמעים להם. בדקה הראשונה המרווח בין הביפים הוא 9 שניות וכל דקה בערך המרווח בין האותות נעשה קטן יתר בצורה כזו שהנבדקים צריכים לרוץ במהירות הגבוהה בחצי קמ"ש מאשר המהירות בדקה הקודמת. הנבדקים ממשיכים עד שאינם מסוגלים לעמוד יותר בקצב ונמנה מספר הקטעים של 20 מטר שהצליחו לסיים בהצלחה. הדרישות של התוכנית משתנות בהתאם לגיל התלמידים. נתונים על דרישות המבחן בתכנית פיטנסגראם מופיעים בטבלה מספר 1.

טבלה מספר 1: מספר קטעים מינימלי כדי לעמוד בדרישות מבחן PACER  (ביפ, יו-יו) בתכנית פיטנסגראם בארה"ב (כפי שהיה נהוג בזמן עריכת המחקר. כיום הנורמות שונות. הנתונים נאספו מספטמבר 2010 ועד מרס 2011).

גיל

בנות

בנים

10

15

23

11

15

23

12

15

32

13

23

41

14

23

41

 
החוקרים לא מציגים ממוצעי הישגים במבחנים אלא רק אם התלמידים עברו אותם בהצלחה או לא.

טבלה מספר 2 מציגה את מספר התלמידים שעמדו בהצלחה במבחן ביפ

כתה

תלמידים "בכושר"

תלמידים "לא בכושר"

אחוז תלמידים "בכושר"

ד'

1702

885

65.8

ה'

1829

725

71.6

ו'

1780

576

75.6

ז'

1424

703

66.9

ח'

1381

738

65.2

סה"כ

8116

3627

69.1

 

 טבלה מספר 3 מציגה נתונים על משתנים שונים ביחס למעבר מבחן הכושר

 

 

אחוז מתוך התלמידים "בכושר"

אחוז מתוך התלמידים "שאינם בכושר"

עברו בהצלחה את מבחני החשבון

80.5

65.8

עברו בהצלחה את מבחני הקריאה

84.3

71.3

בנים

44.9

62.9

תלמידים ממעמד סוציו אקונומי נמוך

37.4

50.6

 
את מבחני הקריאה עברו בסך הכל בהצלחה 80% מהתלמידים ואת מבחני החשבון 76% מהם. 43% מהתלמידים הוגדרו כבעלי מעמד סוציו אקונומי נמוך ו-70% היו "לבנים".

מתאמים בין משתנים שונים מוצגים בטבלה מספר 4 מוצגים מתאמים בין משתנים שונים במחקר

 

עברו בהצלחה מבחן חשבון

עברו בהצלחה מבחן קריאה

עברו בהצלחה מבחן ביפ

אחוזון BMI

עברו בהצלחה מבחן קריאה

0.77

 

 

 

עברו בהצלחה מבחן ביפ

0.27

0.27

 

 

אחוזון BMI

0.08-

0.09-

0.38-

 

קיבלו ארוחה חינם/מוזלת

0.26-

0.25-

0.17-

0.14

 
הערה: המשתנים: מבחן קריאה, מבחן חשבון, מבחן כושר וזכאות לארוחה חינם/מוזלת היו דיכוטומיים, כלומר היו בהם רק אחד משני ערכים: "עבר בהצלחה" = 1 או "לא עבר בהצלחה" =0, ובמקרה של הזכאות לארוחה חינם/מוזלת: 1=זכאי (מעמד סוציואקונומי נמוך); 0= לא זכאי (מעמד סוציואקונומי גבוה).

החוקרים מציינים בצדק כי אין להסיק מהתוצאות כי יש קשר בין הצלחה במבחני הכושר והצלחה במבחנים בקריאה ובחשבון משני טעמים עיקריים: 1) זהו מחקר רוחב ולא מחקר הבודק השפעת אימוני כושר על תוצאות במבחנים במקצועות עיוניים; 2) התוצאות במבחני הכושר וגם במבחנים במקצועות העיוניים מושפעות במידה מסוימת מהמוטיבציה של התלמידים. יתכן מאד כי תלמידים שאינם נוטים להתאמץ באופן כללי בלימודים אינם נוטים גם להתאמץ במבחני הכושר ובאימוני ההכנה לקראתם. הקשר בין הצלחה במבחן ביפ והישגים בלימודים היה חזק יותר אצל התלמידים מהמעמד הסוציואקונומי הגבוה. אצל התלמידים מהמעמד הגבוה הסיכוי לעבור את המבחן בחשבון היה גדול פי 2.41 ופי 2.23 את המבחן בקריאה אצל אלה שהגיעו לנורמות המצופות במבחן ביפ לעומת אלה שהישגיהם היו מתחת לנורמה. ערכים אלה היו נמוכים יותר אצל התלמידים מהמעמד הנמוך: סיכוי של פי 1.68 לעבור את המבחן בחשבון ופי 1.56 את המבחן בקריאה אצל התלמידים שעברו את מבחן הביפ בהצלחה לעומת אלה שלא עמדו בנורמה. לא נמצא קשר בין  BMI לבין הישגים בלימודים עיוניים. התלמידים מהמעמד הנמוך היו בממוצע באחוזון גבוה יותר של BMI: 70.22 לעומת 62.24 אצל התלמידים מהמעמד הגבוה. האחוזונים חושבו לא מתוך אוכלוסייה זו אלא יחסית לגרף של גדילה צפויה (Centers for Disease Control and Prevention BMI-for-age growth charts). כצפוי, נמצא קשר הפוך בין תוצאות מבחן ביפ לבין BMI.

החוקרים מסכמים ואומרים כי לכושר אירובי גבוה יש חשיבות בריאותית רבה ונראה גם שתלמידים בעלי כושר טוב נוטים להצליח יותר במקצועות הלימוד העיוניים אך רצוי מאד שבעתיד יערכו מחקרי התערבות מבוקרים שבהם תבחן השאלה האם שיפור הישגים בכושר אירובי משפיע במידה זו או אחרת על הישגים במקצועות הלימוד העיוניים.

מקור:

Robert R. Rauner, MD, MPH, Ryan W. Walters, MS, Marybell Avery, PhD, and Teresa J. Wanser, MA .(2013). Evidence that Aerobic Fitness Is More Salient than Weight Status in Predicting Standardized Math and Reading Outcomes in Fourth- through Eighth-Grade Students. The Journal of Pediatrics.

http://download.journals.elsevierhealth.com/pdfs/journals/0022-3476/PIIS0022347613000152.pdf


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.