דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

| כושר גופני | 12/10/2014

Tracking אחרי פעילות גופנית בפינלנד

המונח טרקינג (tracking) מוגדר בדרך כלל כנטייה של אנשים לשמור על הדירוג שלהם בתוך קבוצה לאורך זמן, או כיכולת לנבא ערכים מסוימים בעתיד על סמך מדידתם בתקופה מוקדמת יותר.

אחת הסיבות להשקעה בחינוך גופני בגילאי הילדים והנוער היא האמונה שתהיה התמדה לאורך שנים רבות בהרגלים של פעילות גופנית שנרכשו בגיל צעיר.

מחקרים רבים של טרקינג שבוצעו מצאו מידה קטנה עד בינונית של טרקינג אצל גברים ומידה נמוכה יותר בקרב נשים, ובחלק מהם היא הייתה נמוכה מאד. מידת הטרקינג היא גבוהה כאשר בודקים רק אנשים מבוגרים והיא פוחתת מאד בתקופות מעבר בחיים כמו במעבר מגיל הילדות לגיל ההתבגרות ומגיל ההתבגרות לחיים הבוגרים.

המחקר שבוצע בפינלנד התחיל בשנת 1980 ונבדקו בו 3596 בנות ובנים שהיו בתחילת המחקר בגיל 3, 6, 9, 15 ו-18. מידת הפעילות הגופנית של ילדים בגיל 3 ו-6 הוערכה על ידי האימהות שלהם ובגילים מאוחרים יותר על ידי שאלון שמלאו הנבדקים כאשר באו לבדיקות רפואיות שגרתיות.  הנבדקים ענו שוב על השאלונים בשנים, 1986, 1992, 2001 ו-2007. השאלונים עסקו בתדירות ובעוצמה של הפעילות הגופנית וממנו חישבו החוקרים אינדקס של פעילות גופנית (PAI – Physical Activity Index). ה – PAI של הילדים בגיל 3 ו-6 היה שונה במידותיו מזה של הילדים הגדולים יותר בשל שיטת איסוף המידע האחרת (דיווחי אימהות לעומת דיווחים עצמיים).

הממצא העיקרי של המחקר שהייתה יציבות בינונית עד גבוהה במידת הפעילות הגופנית בגילאי הילדים והנוער ויציבות גבוהה במידת הפעילות הגופנית של אנשים מבוגרים. גם דיווחי האימהות על מידת הפעילות הגופנית של ילדים בגיל 3 ו-6 ב-1980 נבאו את מידת הפעילות הגופנית שהעריכו הנבדקים בעצמם בגילאים מאוחרים יותר. מידת הטרקינג בקרב הבנים הייתה גבוהה יותר מאשר אצל הבנות. העובדה שמידת הטרקינג במחקר זה גבוהה מבמחקרים אחרים מצביעה אולי על הבדלים תרבותיים בין ארצות. במדינות סקנדינביה, נמצא כי מידת הפעילות הגופנית היא מהגבוהות בעולם ואולי זו אחת הסיבות שגם שיעור הטרקינג הוא גבוה. לא ברור מדוע נמצא הבדל בין הבנים לבנות מאחר שבפינלנד  לא רק מידת הפעילות הגופנית היא גבוהה באוכלוסייה אלא שאין גם כמעט הבדלים בין גברים לנשים. החוקרים מציינים כי במחקר אחר שנעשה בארצם נמצא שדווקא הבנות הראו טרקינג גבוה יותר של פעילות גופנית לאורך 10 שנים. החוקרים ביקשו גם לדעת האם אנשים שיש להם PAI  גבוה ("פעילים") מתמידים אחרת בהרגל מאשר אלה שהיה להם PAI  נמוך ("לא פעילים"). הם מצאו כי הפעילים התמידו יותר בהרגל שלהם, כלומר שמרו על מידת פעילות גבוהה, יותר מאשר הלא פעילים, וזאת בניגוד למחקרים אחרים שמצאו דווקא יותר התמדה בקרב הלא פעילים. החוקרים מציינים שההבדלים האלה הם קטנים הן במחקר הזה והן במחקרים אחרים ואם מסתכלים רק על גברים בשנים 1992 – 2007 נמצא גם במחקר זה כי מידת היציבות גדולה יותר אצל הלא פעילים.

במחקרי הטרקינג מבצעים מתאמי דרגות, כלומר מנסים לבדוק את מידת היציבות של הדירוג בתכונה בתוך הקבוצה. לדעת החוקרים צריך תמיד להציג במקביל גם את גודל התכונה. לדוגמה: במחקר זה נמצאה טרקינג גבוה  בין שתי המדידות האחרונות (בשנים 2001 ו-2007) למרות שה-PAI היה בירידה בכל הקבוצות. כך למשל אצל אלה שהיו ב-1980 בני 3 היה ה-PAI בערך ממוצע של 10.5 בשנת 2001 (כאשר היו בני 24) וירד ל-9.0 ב-2007, כאשר הם היו בני 30 (סולם ה-PAI  הוא מ-5 עד 15). אצל הנשים מאותה שכבת גיל ירד ה-PAI באותן שנים מ-10.3 ל-9.4.

מקור:

TELAMA, RISTO; YANG, XIAOLIN; LESKINEN, ESKO; KANKAANPÄÄ, ANNA; HIRVENSALO, MIRJA; TAMMELIN, TUIJA; VIIKARI, JORMA S. A.; RAITAKARI, OLLI T. Tracking of Physical Activity from Early Childhood through Youth into Adulthood.  Medicine & Science in Sports & Exercise: Volume 46(5), May 2014, p 955–962.


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.