דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | כושר גופני | 31/01/2015

פעילות גופנית תורמת להישגים לימודיים

המלצות החברה האמריקאית לרפואה התנהגותית לגבי פעילות גופנית בבתי הספר היסודיים כדי לשפר הישגים לימודיים

הערך הבריאותי של פעילות גופנית עבור תלמידי בתי הספר היסודיים כולל מרכיבים כמו: שיפור הכושר הגופני, הפחתת אחוזי שומן והקטנת הסיכון לתחלואה במחלות לב-ריאות בגילאים מאוחרים יותר.

התמדה בפעילות גופנית משפרת גם תפקוד קוגניטיבי, גורמת לשינויים חיוביים במוח ומשפרת את מצב הרוח.

יש כבר כמה מחקרים שהראו כי שיפור הכושר הגופני הביא גם לשיפור בציונים במבחנים עיוניים. נמצא גם כי בבית הספר בהם  נהנים התלמידים מאפשרויות גדולות לעיסוק בפעילות גופנית, ההישגים הלימודיים היו טובים יותר מאשר בתתי ספר הנותנים פחות הזדמנויות לתלמידים לעיסוק בפעילות גופנית.

למרות כל זאת, כמחצית מבתי הספר בארה"ב דווחו על צמצום הזמן לעיסוק בפעילות גופנית מאז חוקק הקונגרס את התקנה No Child Left Behind Act of 2001 (NCLB). ממוצע זמן הקיצוץ בבתי הספר שדווחו על צמצום הזמן לעיסוק בפעילות גופנית, היה 40 דקות  בשבוע.

הוצעו כמה מנגנונים להסבר ההשפעה של פעילות גופנית על הישגים לימודיים: א) השיפור בכושר האירובי ובמצב הרוח משפיע באופן חיובי על תפקוד המוח. ב) פעילות גופנית משפרת את הריכוז ומאפשרת השלמת משימות מהר יותר.

היו מספר מחקרי התערבות שהראו השפעות של פעילות גופנית על  הישגים לימודיים. במחקרים אלה הפעולות שנעשו כדי להגביר את הפעילות הגופנית היו  מסוגים שונים: א) מורי הכיתה הקדישו חלק מזמן השיעורים הרגילים למשימות שדרשו פעילות גופנית או הקצו חלק מזמן השיעור לפעילות גופנית; ב) הוספת שעות של שיעורי חינוך גופני בתכנית הלימודים; ג) מתן אפשרויות לעיסוק בפעילות גופנית בזמן ההפסקות.

נמצא במחקרים כי מיד אחרי עיסוק קצר בפעילות גופנית השתפרו הביצוע במשימות קוגניטיביות. עוד נמצא כי מורים המשלבים פעילות גופנית בשיעורים שלהם דווחו כי השילוב הזה נחל הצלחה והתקבל יפה. 

מאחר שהקצאת זמן לעיסוק בפעילות גופנית בשיעורים עיוניים רגילים באה על חשבון הזמן שהיה אמור להיות מוקדש ללימודים עיוניים,  עלה החשש כי תהיה פגיעה בהישגים הלימודים, אולם חשש זה התבדה.

ממצאים מובילים

במחקר עם הקצאה מקרית על ילדים עם עודף משקל שבוצע בשנת 2011, נמצא כי תוספת של  20 עד 40 דקות ביום של פעילות גופנית נמרצת  לאורך 13 שבועות הביאה לשיפור בהישגים במתמטיקה ומשימות קוגניטיביות.

במחקר שנערך בשנת 2009 נמצא כי בתי ספר ששילבו בשיעורים שלהם,  מדי יום, 10 דקות של פעילות גופנית,  התלמידים הגיעו להישגים גבוהים יותר במתמטיקה, איות וממוצע ציונים כללי יחסית לבתי ספר שלא עשו כך.

כמה מחקרים הראו כי ביצוע משימות לימודיות השתפר  ב-8 עד 10% אחרי הפסקות של 10 דקות לפעילות גופנית והשיפור היה אף של 20 עד 30% אצל תלמידים בעלי תפקוד לימודי נמוך.

מקורות הבעיה

למרות התועלת המוכחת של הפעילות הגופנית, בתי ספר יסודיים רבים בארה"ב מקצים מעט מאד זמן לעיסוק בפעילות גופנית.  ממצאים משלושה מחקרים שהקיפו את כל מדינות ארה"ב מראים כי רק ב-4% מבתי הספר היסודיים בארה"ב יש שיעורי חינוך גופני  בכל אחד מימי הלימוד בשבוע. רק בחצי מבתי הספר יש אפשרות לעסוק בפעילות גופנית בהפסקות.  הלחץ להגיע להישגים לימודיים גבוהים המתבטאים בציונים גבוהים במבחנים סטנדרטיים גורם לבתי ספר רבים לבטל שיעורי חינוך גופנית ולקצר הפסקות. בנוסף לכך, בתי ספר רבים מוציאים תלמידים משיעורי חינוך גופני כדי לתת להם שיעורי עזר במקצועות האקדמיים. פעולה זו עלולה להשיג בדיוק את התוצאה ההפוכה מאחר שבמקרים רבים התלמידים הזקוקים לשיעורי עזר מאחר שתלמידים אלה מתקשים לשבת מרוכזים שעות רבות ודווקא הם זקוקים להרבה שעות של פעילות גופנית.  לכן, צמצום שעות הפעילות הגופנית במהלך היום בבית הספר כדי שאפשר יהיה לתגבר את המקצועות העיוניים יכול דווקא לפגוע בסיכויי התלמידים להשיג ציונים גבוהים.

בתי ספר כהזדמנות לעיסוק בפעילות גופנית

לבתי הספר יש את האפשרות לעזור לתלמידים לעסוק בפעילות גופנית בהתאם להמלצות המקובלות.  ההמלצות המקובלות על ארגוני בריאות רבים הן שילדים ונערים יעסקו בפעילות גופנית בעוצמה בינונית עד נמרצת , 60 דקות בכל יום. על פי מספר מחקרים, רק כחצי מילדי ארה"ב עומדים בהמלצות. יצירת הזדמנויות לעיסוק בפעילות גופנית בבתי הספר היסודיים היא חושבה מאד מאחר שנערות ונערים בבתי ספר על-יסודיים  נוטים לעסוק עוד פחות בפעילות גופנית. מחקר אחד מצא כי רק 9% מהמתבגרים עוסקים בפעילות גופנית מדי יום במשך 60 דקות או יותר.

במדינות ובמחוזות בהם נקוטה מדיניות של הקפדה על ביצוע שיעורי חינוך גופני ופעולות אחרות לעידוד הפעילות הגופנית רואים שיעורי עיסוק גדולים יותר. אולם, ברוב המדינות אין תקנות מחייבות לגבי מספר הדקות של עיסוק בפעילות גופנית מדי יום ואין בהן גם דרישה של מעקב אחרי ביצוע פעילות והישגים של תלמידים במבחני כושר.

סיכום והמלצות

ילדים צריכים לעסוק בפעילות גופנית 60 דקות בכל יום ובכלל זה פעילויות מאומצות שיגרמו להאצת הדופק והגברת תדירות הנשימה, כדי שישופר הכושר האירובי. עדיין לא ברור מהי הכמות האופטימלית של פעילות גופנית שתתרום לשיפור הישגים הלימודיים, אבל החברה לרפואה התנהגותית בארה"ב ממליצה שבתי הספר יאפשרו לתלמידים לעסוק 60 דקות בפעילות גופנית  - בשעות הלימודים.  הפעילויות יכולות לכלול:

  • הפסקות פעילות במהלך השיעורים
  • משימות לימודיות הדורשות פעילות גופנית
  • שיעורי חינוך גופני
  • פעילות גופנית בהפסקות

חשוב שבתי הספר יעבדו בתיאום עם מחלקות החינוך בישובים ובמחוזות כדי שיוקצה הזמן המתאים הזה. כמו כן יש לעשות מעקב אחרי ביצוע ההמלצות שיכול לכלול גם מעקב אחרי שיפור הכושר הגופני של התלמידים.

מקור:

Joanna Buscemi, PhD, Angela Kong, PhD, Marian L. Fitzgibbon, PhD, Eduardo E. Bustamante, PhD, Catherine L. Davis, PhD, Russell R. Pate, PhD, Dawn K. Wilson, PhD, and On behalf of the Society of Behavioral Medicine Health Policy Committee. Society of Behavioral Medicine position statement: elementary school-based physical activity supports academic achievement. Transl Behav Med. 2014 Dec;4(4):436-8. doi: 10.1007/s13142-014-0279-7.

Published online Aug 20, 2014. doi:  10.1007/s13142-014-0279-7 PMCID: PMC4286548


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.