דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | אפידמיולוגיה | 26/07/2015

פעילות גופנית וקדם סוכרת

תקציר מחקר שבוצע בארה"ב

ערכים תקינים של גלוקוז בדם במצב של צום הם בין 70 ל-100 מיליגרם לדציליטר (מ"ג/ד"ל). כאשר  נמדד ערך של 126 מ"ג/ד"ל ומעלה, האדם מאובחן כחולה במחלת הסוכרת. ערכים בטווח של 100 – 125 מ"ג/ד"ל מוגדרים כ"קדם סוכרת" (טרום סוכרת). 34% אחוז מאזרחי ארה"ב מוגדרים כקדם סוכרתיים. שכיחות התופעה עלתה מאד ב-20 השנה האחרונות. אנשים במצב כזה נמצאים בסיכון לפיתוח מחלת הסוכרת ומחלות לב. אנשים הנמצאים בסיכון לפיתוח מחלת הסוכרת, כולל כאלה הנמצאים במצב קדם סוכרתי עשויים להקטין את הסיכוי להופעת המחלה באמצעות שינויים התנהגותיים כמו פעילות גופנית ושינויים תזונתיים. האפקט של השינויים האלה הוא הרבה יותר קטן במצב בו מאותרת המחלה ולכן יש חשיבות גדולה לעשות את השינויים האלה בטרם תופיע המחלה.

מטרת המחקר הייתה לבדוק את הקשר בין מדידה של פעילות גופנית וערכים לא תקינים של גלוקוז בצום impaired fasting glucose, IFG) ). הנתונים נאספו מתוך סקר גדול על הרגלי בריאות ותזונה שבוצע בשנים 2003 – 2006 The National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES). נדגמו 1317 אנשים בטווח הגילים 20 עד 65 שאינם חולים במחלות לב, סוכרת, מחלות כליות ומחלות נשימה. הפעילות הגופנית נמדדה במשך 7 ימים על ידי אקסלומטרים שהנבדקים ענדו על מותניהם. בסך הכל היו במדגם 433 קדם סוכרתיים ו-884 שלהם ערכי סוכר תקינים בצום. בטבלה מוצגים  ממוצעי נתונים של כל המדגם ושל שלושה שלישונים לפי מידת הפעילות הגופנית (הנבדקים בשלישון השלישי הם הפעילים ביותר)

תוצאות:

 

כל המדגם

שלישון 1

שלישון 2

שלישון 3

משקל (ק"ג)

82.6

85.3

82.7

79.8

גיל (שנים)

42.1

45

42

39.1

אחוז גברים

52.7

33.5

53.2

74.0

BMI  (ק"ג/מ"ר)

28.1

30.1

27.7

26.5

לחץ דם (מ"מ כספית)

119/72

122/72

119/72

117/71

גלוקוז בצום (מ"ג/ד"ל)

95.6

96.7

95.7

94.3

אחוז קדם סוכרתיים

30.2

35.5

30.3

24.6

דקות פעילות גופנית ביום

29.3

8.8

24.9

55.0

 

מן הממצאים עולה כי הסיכון של הנבדקים הפעילים ביותר להיות "קדם סוכרתיים" הוא 0.77 ביחס לנבדקים עם אותו BMI  שאינם פעילים אבל כאשר עושים גם תקנון לגבי  גיל "נעלם" ההבדל בסיכון. גם בקרב אלה העומדים בהמלצה לבצע 30 דקות פעילות מתונה עד נמרצת מדי יום, אי אפשר לייחס את השיעור הנמוך יותר של קדם סוכרתיים לפעילות הגופנית בלבד. לפיכך טוענים החוקרים מן ההיבט של מניעת מחלת הסוכרת מומלץ להקנות לאנשים הרגלים נכונים של פעילות גופנית בגיל מוקדם ככל שניתן. ככל שהגיל עולה, ההשפעה החיובית של הפעילות הגופנית על מדדי הסוכר הולכת וקטנה.

מקור:

Farni K, Shoham DA, Cao G, Luke AH, Layden J, Cooper RS, Dugas LR. (2014) Physical activity and pre-diabetes—an unacknowledged mid-life crisis: findings from NHANES 2003–2006. PeerJ 2:e499 https://dx.doi.org/10.7717/peerj.499


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.