דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | כושר גופני | 07/04/2020

מעקב אחרי פעילות גופנית וכושר של ילדים


תקציר מחקר שבוצע ביפן

שיטת המחקר

מטרת המחקר הייתה להשוות את מידת הפעילות הגופנית והכושר הגופני של ילדים בהפרש של 3 שנים. המדידות הראשונות נערכו  בספטמבר 2008  לילדים בכמה בתי ספר בתחילת כתה ד' והמדידות החוזרות בספטמבר 2011, כלומר כאשר הילדים היו בתחילת כתה ז'. המדידות בשנת 2008 נערכו ל-368 ילדים ואילו בשנת 2011 נבדקו 134 ילדים. מאחר שלא כל הילדים ביצעו את כל המדידות מתייחסת ההשוואה רק ל-111 ילדים שלגביהם קיימים נתונים מלאים משני מועדי הבדיקות (65 בנות, 46 בנים). מדידת מספר הצעדים ושיעור הפעילות הגופנית המתונה עד נמרצת (MVPA) נעשתה באמצעות אקסלרומטרים במשך 5 ימים רצופים. 
תיאור  מבחני הכושר
לחיצת כף יד – בוצעה בדינמומטר יד.
שכב-שב ב-30 שניות – מבחן סבולת שרירי בטן. 
 Sit and reach – מבחן גמישות בכפיפה לפנים בישיבה
Side-to-side jump – מבחן זריזות בו הנבחנים קופצים בשתי רגליים 30 ס"מ ימינה אחר כך שתי קפיצות  של 30 ס"מ שמאלה ואחר כך שוב קופצים למרכז. השלמת 4 הקפיצות מהווה מחזור אחד. נמנה מספר המחזורים בדקה.
מבחן ביפ (20-m shuttle run) – במבחן זה רצים הנבחנים הלוך ושוב בין שני קווים המרוחקים 20 מטר זה מזה. מהירות הריצה מוכתבת מאותות קוליים (ביפים). כל דקה בערך מוגברת מהירות הריצה בחצי קמ"ש. נמנה מספר הקטעים שהשלים הנבחן עד שפרש מרצונו או עד שאינו עומד בקצב.
זריקת כדור – ב-2008 הילדים זרקו כדור בייסבול וב-2011 הם זרקו כדוריד שהוא כבד יותר ולכן המרחק שהשיגו הילדים ב-2011 הוא קטן יותר.
ריצת 50 מטר – אין פרטים לגבי שיטת המדידה.
קפיצה לרוחק מהמקום – קפיצה מהמקום (ללא הרצה) בשתי הרגליים יחד.

תוצאות

ממוצעי הממצאים בשתי הבדיקות מופיעים בטבלה מספר 1

 

בנים 2008

בנים 2011

בנות 2008

בנות 2011

גיל (שנים)

9.2

12.2

9.1

12.1

גובה (מטר)

1.34

1.53

1.35

1.52

משקל (ק"ג)

30.7

44.4

29.8

43.9

BMI (ק"ג/מ"ר)

16.9

18.8

16.2

19.0

צעדים ביום

18,388

12,188

14,627

11,683

דקותMVPA  ביום

60.6

37.3

39.9

32.8

לחיצת כף יד (ק"ג)

14.9

23.4

14.0

21.8

שכב-שב (פעמים ב-30 שניות)

19.3

24.2

14.6

18.7

Sit and reach (ס"מ)

36.5

40.2

37.2

42.4

Side-to-side jump (מחזורים בדקה)

40.5

48.9

37.7

43.4

מבחן ביפ (קטעים של 20 מטר)

45.7

68.1

29.9

46.0

ריצת 50 מטר (שניות)

9.4

9.0

9.7

9.3

קפיצה לרוחק מהמקום (מטר)

1.48

1.75

1.41

1.57

זריקת כדור

24.6

19.6

13.7

11.4

 

טבלה מספר 2 מציגה מקדמי מתאם בין  תוצאות המבחנים בשנת 2008 לאלה שבוצעו ב-2011. 
    

 

מתאם בנים

מתאם בנות

מספר צעדים ביום

0.32

0.18

דקות MVPA ביום

0.35

0.20

לחיצת כף יד

0.52

0.68

שכב-שב

0.59

0.57

Sit and reach

0.34

0.30

Side-to-side jump

0.47

0.44

ביפ

0.62

0.51

ריצת 50 מטר

0.74

0.73

קפיצה לרוחק מהמקום

0.55

0.60

זריקת כדור

0.65

0.55

 
דיון בממצאים

המטרה העיקרית של המחקר הייתה לבדוק אם הרגלי הפעילות הגופנית של הילדים נשמרים לאורך 3 שנים.  אצל הבנות אין למעשה קשר בין מידת הפעילות בגיל 9 לזו בגיל 12 ואצל הבנים הקשר הוא בינוני. לעומת זאת לתוצאות מבחני הכושר בגיל 9 יש מתאם בינוני ומעלה עם התוצאות בגיל 12. 
 ההשוואה בין גיל 9 ל-12 מראה ירידה עצומה בכמות הפעילות הגופנית, שבניגוד למקובל מתבטאת יותר אצל הבנים.  מספר הדקות  של MVPA בגיל 12 אצל הבנים היה רק 61.6% מהכמות בגיל 9 בעוד אצל הבנות מספר הדקות של MVPA בגיל 12 מהווה 82.2% מהכמות בגיל 9. 
רמת ההישגים המדווחת כאן במבחן ביפ היא גבוהה מהמקובל בארצות אחרות. הממוצע של הבנים בגיל 12 היה 68.1 קטעים  ושל הבנות 46.0 קטעים.  אחוזון 50 בגיל 12 שחושב מנתוני מבחנים ב-50 מדינות היה 46 קטעים לבנים ו-28 קטעים לבנות. אפשר אולי להסביר את ההישגים הגבוהים ביפן בכמה דרכים: א) הבדלים באופי ביצוע המבחן בין יפן לבין מדינות אחרות. החוקרים לא מספקים תיאור מפורט של המבחנים ויתכן שאופן הביצוע ביפן הוא שונה מהמקובל בארצות אחרות. ב)  חוסר יציגות של המדגם. החוקרים לא מדווחים מדוע שיעור גבוה מאד של נבדקים בגיל 9, לא נבדקו שוב בגיל 12. 69.8% מאלה שנבדקו בגיל 9 לא נכללו בחישובים בגיל 12.  יתכן שאלה שנבדקו שוב בגיל 12 היו בכושר טוב יותר מאלה שלא נבדקו שוב.
מעניין כי למרות שבגיל 12 המשקל והגובה של הבנות והבנים הוא דומה מאד וגם נתוני הפעילות הגופנית אינם נבדלים הרבה בין שני המינים בגיל זה, ממוצעי ההישגים במבחני הכושר של  הבנים טובים באופן משמעותי משל הבנות, כאמור חוץ מאשר ממבחן הגמישות, אם כי גם במרכיב זה חל אצל הבנים שיפור. הממוצע של הבנים במבחן ביפ  בגיל 12 טוב ב-48% מזה של הבנות  בעוד מספר דקות MVPA של הבנים היה גדול רק ב-13.7% משל הבנות.

מקורות: 

1. Kensaku Sasayama and Minoru Adachi. Tracking of objective physical activity and physical fitness in Japanese children BMC Res Notes (2019) 12:252
2. Grant R Tomkinson, Justin J Lang, Mark S Tremblay, Michael Dale, Allana G LeBlanc, Kevin Belanger, Francisco B Ortega, Luc Léger. International normative 20 m shuttle run values from 1 142 026 children and youth representing 50 countries.  Br J Sports Med 2016;0:1–14. doi:10.1136/bjsports-2016-095987


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.