דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | כושר גופני | 09/12/2021

כושר גופני של חולי אסטמה בגרמניה

המחקר

הנבדקים במחקר היו כאלו שנכללו במחקר MoMo בגרמניה שנבחרו בדגימה בכל חלקי המדינה. בסך הכל השתתפו 353 חולי אסטמה ו-7378 שלא חלו במחלה. הנתונים נאספו בשני "גלים" של המחקר: הגל הראשון בין השנים 2012-2009 והגל השני בין השנים 2017-2014.
כושר אירובי נבדק באמצעות מבחן מאמץ תת-מרבי על אופניים ארגומטריים בו נמדד הדופק בהספקים שונים – מבחן W170.  הכוח הוערך באמצעות מדד שחושב מתוצאות המבחנים הבאים: קפיצה לרוחק מהמקום, שכיבות סמיכה ו-"שכב-שב".  מדד הקואורדינציה חושב מתוצאות שני מבחנים.
תחושת מצב בריאותי כללי נקבעה לפי תשובת הנבדקים לשאלה בנושא. התשובות האפשריות היו: טוב מאד, טוב, סביר, גרוע וגרוע מאד. "חולי אסטמה" היו כאלה שאובחנו על ידי רופאים כסובלים מהמחלה. מידע נוסף נאסף באמצעות שאלונים שכלל בין היתר: מצב סוציו-אקונומי, עיסוק בפעילות גופנית, עיסוק בפעילות גופנית מתונה עד נמרצת (MVPA), חברות במועדוני ספורט והרגלי פעילות יושבניים כמו צפיה במסכים.

תוצאות

טבלה מספר 1 מציגה ממוצעים של חלק מהמשתנים שנבדקו במחקר בשני הגלים לגבי חולי האסטמה ולגבי אלה שאינם חולים.

 

חולי אסטמה גל ראשון

לא חולי אסטמה גל ראשון

חולי אסטמה גל שני

לא חולי אסטמה גל שני

אחוז בנות

41

51

47

51

גיל ממוצע (שנים)

13.6

13.3

14.5

14.4

אחוז מצב סוציו-אקונומי נמוך

7.2

8.3

7.5

8.5

אחוז מצב סוציו-אקונומי בינוני

65.6

65.3

68.1

64.4

אחוז מצב סוציו-אקונומי גבוה

27.2

26.4

24.4

27.1

אחוז בתת-משקל

5.5

6.9

4.9

7.4

אחוז במשקל נורמלי

80.4

78.8

76.1

76.7

אחוז בעודף משקל

7.4

8.2

9.8

10.0

אחוז בהשמנה

6.7

6.0

9.2

5.9

אחוז במצב בריאותי "טוב" ו"טוב מאד"

84.8

90.6

80.6

91.2

ממוצע מספר ימים בשבוע עם יותר מ-60 דקות MVPA

3.8

3.8

3.7

3.8

אחוז חברות במועדוני ספורט

70.4

63.7

60.1

62.6

אחוז בזמן אחוז בזמן מסכים נמוך

32.7

36.7

45.1

50.5

אחוז בזמן מסכים בינוני

34.0

32.0

32.4

27.1

אחוז בזמן מסכים גבוה

33.3

31.3

22.5

22.4

 

טבלה מספר 2 מציגה את האחוזונים הממוצעים בהם היו חולי האסטמה ואלה שאינם חולים יחסית לסטנדרטים בין לאומיים מקובלים במבחני הסבולת הארובית, הכוח והקואורדינציה, בשני גלי המחקר.

   

 

חולי אסטמה גל ראשון

לא חולי אסטמה גל ראשון

חולי אסטמה גל שני

לא חולי אסטמה גל שני

סבולת אירובית

48.9

51.4

50.0

53.4

כוח

55.3

52.6

47.3

50.5

קואורדינציה

52.5

53.4

47.6

51.7

 

ההבדל המובהק היחיד בכושר הגופני היה במבחני הקואורדינציה בגל השני בו נמצאו חולי האסטמה כבעלי ממוצע הישגים נמוך במקצת.
החוקרים קובעים כי חולי האסטמה הצעירים בגרמניה (טווח גיל הנבדקים היה 30-6 שנים) אינם נופלים בכושרם הגופני במרכיבי הסבולת האירובית והכוח מאלה שאינם חולים וייתכן שיש הבדלים קטנים בקואורדינציה בין שתי האוכלוסיות. הסברים אפשריים לכך שלא נמצאו הבדלים בכושר בין החולים באסטמה לבין אלה שאינם חולים במחלה:
א. רוב חולי האסטמה מקבלים טיפול תרופתי המאפשר להם לבצע פעילות גופנית בשיעור דומה לזה  שמבצעים אלה שאינם חולים.
ב. במחקרים אחרים  נמצא כי שליש מחולי האסטמה השתתפו בתוכנית הדרכה שכללה בין היתר מודעות לתסמיני המחלה ומידע לגבי חשיבות הפעילות הגופנית.
שיעור המבצעים את הכמות המומלצת של פעילות גופנית, 60 דקות בממוצע ליום  של MVPA , היה נמוך: בגל הראשון 16.8% מחולי האסטמה ו-13.3% בין הלא חולים ובגל השני 10.9% בחולים ו-12.6% בלא חולים.

מקור:


Hanssen-Doose A, Jaeschke R, Niessner C, Oriwol D, Worth A. Physical fitness of children and youth with asthma in comparison to the reference population : Cross-sectional results of the population-based MoMo study in Germany. BMC Sports Sci Med Rehabil. 2021 Oct 22;13(1):131. doi: 10.1186/s13102-021-00359-0. PMID: 34686219; PMCID: PMC8539881


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.