דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | כושר גופני | 25/12/2015

פעילות גופנית של ילדים ובני נוער בפינלנד

בשנים האחרונות, החלו במספר מדינות לעקוב אחרי הפעילות הגופנית של ילדים ובני נוער מהיבטים שונים. היוזמה נקראת  Report Card on Physical Activityילד גולש

הדו"ח סוקר עשרה היבטים והעניק להם ציונים.

סקלת הציונים:

A – 100-81% עומדים בקריטריון

B – 80-61% עומדים בקריטריון

C – 60-41% עומדים בקריטריון

D – 40-21% עומדים בקריטריון

F – פחות מ-20% עומדים בקריטריון

INC – אין מספיק נתונים.

 

פעילות גופנית כללית – ציון D.  הציון נובע בעיקר מתוצאות מחקר שבוצע בשנת 2010  בקרב למעלה מ-6000 בני נוער בגיל 15-11. במחקר זה דווחו כ-30% מהבנים ו-18% מהבנות שהם עומדים בהמלצה הבין לאומית לבצע שעה של פעילות גופנית מתונה עד נמרצת בכל יום. מחקרים שהשתמשו במוני צעדים על מדגמים קטנים יותר הראו  כי בערך חצי מהילדים עד גיל 12 עומדים בהמלצות אבל אצל תלמידי חטיבות הביניים רק 17% עמדו בהמלצות.

השתייכות לקבוצות ספורט – ציון C. כמחצית מבני 15-11 חברים במועדוני ספורט חוץ בית ספריים. השיעור הגבוה ביותר נרשם בקרב בנים בגיל 11 (58%) והקטן ביותר אצל בנות בגיל 15 (35%).

פעילות חופשית -  ציון D. כשליש מבני הנוער בגיל 18-12 עוסקים בפעילות גופנית לא מאורגנת לפחות 4 פעמים בשבוע ו-85% עושים זאת לפחות פעם אחת בשבוע.

הגעה פעילה לבתי הספר – ציון B. במחקר על ילדים בכיתות ד' עד ט' התברר כי למעלה מ-90% מהם הגיעו באופן פעיל לבית הספר כאשר המרחק ממנו הוא פחות מק"מ אחד. 74% הגיעו באופן פעיל כאשר המרחק היה 3-1 ק"מ. 38% הגיעו באופן פעיל כאשר המרחק הוא 5-3 ק"מ  ואצל אלה שביתם נמצא מעל 5 ק"מ מבית הספר נרשם שיעור של 18%.

פעילות יושבנית – ציון D. כ-3/4 מילדי פינלנד צוברים יותר מאשר שעתיים יומיות של זמן צפייה במסכים. בסופי השבוע, זמן הצפייה שלהם מוכפל. מחקרים שהשתמשו במוני צעדים מצאו כי הזמן בו נמצאים ילדים בני 8-7 בפעילויות יושבניות הוא כ-5 שעות מדי יום ובגיל 14-13 הזמן הזה מטפס עד ל-9 שעות יומיות.

פעילות הורים ותמיכה בפעילות של הורים וחברים -  ציון C. כשליש מהאימהות וכרבע מהאבות, עומדים בהמלצות של ביצוע פעילות גופנית למבוגרים. 93% מבני 16-14 דווחו כי לפחות אחד מהוריהם מעודד אותם לעסוק בפעילות גופנית.48%  מהילדים ובני הנוער דווחו כי הם עוסקים בפעילות גופנית יחד עם חבריהם באופן חופשי או בקבוצות ספורט. שיעור זה נמצא בירידה. בשנת 2001 הוא עמד על 58%.

פעילות גופנית בבתי הספר -  ציון B.  כמעט כל תלמידי בתי הספר  היסודיים מבלים את זמני ההפסקות בין השעורים מחוץ לכיתות. כמעט לכל בתי הספר יש מתקנים המאפשרים פעילות גופנית בהפסקות. שיעור הפעילות הגופנית בהפסקות צונח באופן חד עם המעבר לחטיבות הביניים: מ-35 ל-4% בקרב הבנות ומ-45 ל-25% בקרב הבנים. כ-500 בתי ספר (כחמישית ממוסדות החינוך במדינה) משתתפים בתוכנית בשם Finnish Schools on the Move  ("בתי ספר פינים בתנועה").  מטרות התוכנית: א) להפוך את תהליך הלמידה בבתי הספר לפעיל יותר; ב) כל הילדים יבצעו בבית הספר לפחות שעה אחת של פעילות גופנית מדי יום. ג) בתי הספר יספקו אמצעים ליותר פעילות גופנית. ד) תכניות חדשות לעידוד הפעילות הגופנית.  שלב הפיילוט של התוכנית שבוצע בין השנים 2010 – 2012 כבר הניב תוצאות. לדוגמה: אחוז תלמידי חטיבות הביניים שעסקו בפעילות גופנית בהפסקות עלה מ-23 ל-39%. כמו כן צוותי המורים בבתי הספר ציינו כי העלאת רמת הפעילות הגופנית הופכת את בית הספר למקום שיותר נעים לשהות בו.

מתקנים לפעילות גופנית בקהילה – ציון B. כמעט בכל הישובים שנבדקו נמצאו מתקני ספורט, מסלולי הליכה  ושבילי אופניים.  ברוב הערים יש גם תכניות לעידוד פעילות גופנית בקהילה.

מדיניות הממשלה – ציון B.  "חוק הספורט" הפיני מעניק הנחיות לביצוע תכניות ברמה ארצית, אזורית ומקומית. 312 מתוך 320 רשויות מקומיות שנבדקו עמדו בהנחיות החוק ובצעו תכניות מתאימות לעידוד הפעילות הגופנית. שני שלישים מהפינים מציינים כי הסביבה מעניקה להם הזדמנות לעסוק בפעילות גופנית. תקציב משרד החינוך והתרבות לעידוד הפעילות הגופנית עומד על 147 מיליון אירו והוא מתמקד בעיקר באוכלוסיית הילדים ובני הנוער ובאוכלוסיית הקשישים. תקציבים נוספים לעידוד הפעילות הגופנית מגיעים ממשרד הבריאות והרווחה, חברות ההימורים,  משרד התחבורה (בניית מדרכות ושבילי אופניים), משרד החקלאות והיערות (בניית שבילים ומתקנים לפעילות גופנית בשטחים הפתוחים וביערות).

מקור:

Arto Gråstén, Jarmo Liukkonen, Timo Jaakkola & Tuija Tammelin. Finnish Report Card 2014 on Physical Activity for Children and Youth.

https://www.jyu.fi/sport/ReportCard/reportcard


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.