דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | כושר גופני | 18/01/2020

הגורמים המשפיעים על פעילות גופנית של ילדים בקנדה

תקציר מאמר שפורסם ב: Medicine & Science in Sports & Exercise

ילדים משחקים בהוקי ברחוב בקנדה

(בתמונה: ילדים משחקים בהוקי ברחוב בעיר ונקובר שבקנדה)

הנבדקים במחקר היו 935 בנות ו-764 בנים בגיל 8 עד 12 (ממוצע 10.2 שנים) מ-37 בתי ספר במקומות שונים בקנדה  שייצגו צורות שונות של עיור (עירוני, תת-עירוני וכפרי) ורמות שונות של  השכלת הורים והכנסה כספית של ההורים. הילדים  ענדו פדומטרים במשך 7 ימים והם ואחד מהוריהם מילאו שאלונים לגבי נושאים שייתכן שיש להם קשר למידת הפעילות הגופנית.  כמו כן נאספו נתוני אקלים על הישובים בהם התגוררו הילדים. נבדקו הקשרים בין מספר הצעדים ביום ומספר הדקות בפעילות מתונה עד נמרצת ביום (MVPA). הנתונים נאספו בין מאי 2016 ליוני 2017.

חלק מהפרטים על המדגם מופיעים בטבלה מופיעים בטבלה מספר 1:

 

בנים

בנות

 מובהקות הבדל בין בנות לבנים

 אחוז מהילדים הגרים בישוב עירוני

45.3

43.9

 

 אחוז מהילדים הגרים בישוב תת-עירוני

31.9

30.9

 

אחוז מהילדים הגרים בישוב כפרי

22.8

25.2

 

 אחוז  מהילדים עם הכנסת הורים גבוהה

56.3

59.5

 

 אחוז  מהילדים עם השכלה תיכונית ומטה של ההורים

11.8

12.8

 

  אחוז  מהילדים שהורים למדו בקולג'

24.8

26.1

 

 אחוז  מהילדים שהורים למדו באוניברסיטה

63.4

61.0

 

  אחוז  מהילדים בעלי אופניים

90.8

92.4

 

אחוז חשים בטחון בשכונה

84.5

79.3

0.005

 אחוז מהילדים שהוריהם מודאגים מהסכנות בדרכים

72.7

66.7

0.008

אחוז בעלי מוגבלות גופנית

6.8

4.7

 

אחוז בעלי טלפון נייד

12.6

16.3

0.032

 ממוצע שעות בילוי בחוץ ביום

1.6

1.5

 

 ממוצע צעדים ביום

12,871

11,392

0.001>

 מממוצע דקות MVPA ביום

69.8

61.0

0.001>

 

הגורמים שנמצאו כקשורים לפעילות הגופנית של הבנים

מניתוחי תוצאות הפעילות הגופנית של הבנים נמצא כי הפעילות הגופנית פחתה עם העלייה בגיל. עלייה של שנה אחת בגיל נמצאה קשורה לירידה של 500 צעדים ביום. מאחר שעם הגיל יש עלייה באורך הצעדים זה עדיין לא מעיד על פחות פעילות אך נמצא גם שהבנים בצעו 3.7 דקות פחות MVPA  ביום על כל עלייה של שנה של עלייה בגיל. שעה נוספת ביום של בילוי מחוץ לבית נמצאה קשורה לעלייה של  769 צעדים ביום. גורמים נוספים שנמצאו קשורים להקטנה במספר הצעדים ו-MVPA בקרב הבנים היו מוגבלות גופנית, העובדה שההורים נוסעים ברכב פרטי לעבודה וחששות של ההורים מסכנות בשכונה ובדרכים.  בעלות על אופניים נמצאה קשורה לעלייה בפעילות גופנית אך מאחר שכמעט כל הבנים  היו  בעלי אופניים, קשר זה נעלם כאשר נעשה תיקנון לגבי גורמים אחרים.

הגורמים שנמצאו כקשורים לפעילות הגופנית של הבנות

בקרב הבנות תוספת של שעה בילוי מחוץ לבית נמצאה קשורה לעליה ב-596 צעדים ביום ו-3.5 דקות MVPA. עלייה של מעלה אחת בטמפרטורת הסביבה נמצאה קשורה לתוספת 77 צעדים ביום של הבנות. לא נמצאה ירידה בפעילות גופנית עם העלייה בגיל של הבנות, אך כפי שניתן לראות בטבלה הבנות היו פחות פעילות מהבנים. כמו כן בקרב הבנות נמצא כי בנות שאינן דוברות בבית  אנגלית או צרפתית (שתי השפות הרשמיות בקנדה) היו פעילות פחות. מדובר בעיקר בבנות ששפת אימן הן סינית, מנדרינית, ערבית, ספרדית והודית (Punjabi).

ממצאים נוספים

ממצא מעניין הוא שההורים  היו מודאגים יותר מהשהייה בחוץ של הבנים מאשר של הבנות. אפשר אולי להסביר את זה בכך שההורים מתירים לבנים להיות יותר שעות בחוץ ולכן הם מודאגים  בשעות אלה, בעוד שלבנות הם מתירים  פחות להיות מחוץ לבית ולכן גם הם פחות מודאגים מכך.
נמצאו הבדלים של  8 עד 15%  (במודלים הסטטיסטיים השונים שהופעלו) במידת הפעילות בין בתי הספר השונים ולכן נראה כי לאסטרטגיות הננקטות בבתי הספר לגבי הגעה פעילה לבית הספר ולהגברת הפעילות בשעות בית הספר יש השפעה על מידת הפעילות הגופנית. בין הגורמים שלא נמצאו במחקר זה כקשורים למידת הפעילות הגופנית של הילדים היו: האזור בקנדה, רמת העיור והכנסה כספית של ההורים.
 מאחר שהגורמים הקשורים למידת הפעילות הגופנית היו שונים בין הבנות לבנים, סוברים החוקרים כי יש לנקוט אסטרטגיות שונות להעלאת רמת הפעילות הגופנית בין הבנות לבנים.

סיכום

ממחקר זה עולה כי למבוגרים יש השפעה מגבילה על מידת הפעילות הגופנית של ילדים בגיל 8 עד 12. כדי להגביר את מידת הפעילות שלהם על ההורים והמורים לאפשר לילדים לשהות יותר שעות מחוץ למבנים ובין היתר לאפשר להם  להגיע עצמאית לבתי הספר ולחזור מהם הבייתה ולספק להם יותר הזדמנויות לעסוק בפעילות גופנית בשעות השהייה בבתי הספר ובשעות שאחרי תום הלימודים.


מקור: 

LAROUCHE, RICHARD; BLANCHETTE, SEBASTIEN; FAULKNER, GUY; RIAZI, NEGIN; TRUDEAU, FRANCOIS; TREMBLAY, MARK S. Correlates of Children's Physical Activity: A Canadian Multisite Study. Medicine & Science in Sports & Exercise: Volume 51(12), December 2019, p 2482-2490יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.