דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | כושר גופני | 13/02/2021

פעילות גופנית וזמן מסכים של ילדים בגרמניה לפני מגפת הקורונה ובמהלכה

ילדים בגרמניה מתחרים באופניים

תאור המחקר


בגרמניה מתבצע מחקר מתמשך החל משנת 2003 העוקב אחרי הפעילות הגופנית של ילדים ובני נוער באמצעות שאלונים. החוקרים השתמשו בשאלונים האלה כדי להשוות את הרגלי הפעילות הגופנית, הפעילות הספורטיבית וזמן הצפייה במסכים לפני מגפת הקורונה ובמהלך הסגר שנכפה על האוכלוסייה בגרמניה במהלכה. בגרמניה נסגרו כל חוגי הספורט לילדים ובני נוער בתקופת הסגר הראשון מאמצע חודש מרס ועד תחילת חודש מאי יוני 2020. בתקופת הסגר הותרה פעילות ספורט יחידנית מחוץ לבית.
 הנבדקים היו 1711 ילדים ובני נוער (852 בנות ו-859 בנים) בגיל 17-4 ממדגם מייצג של כל חלקי גרמניה.  ילדים עד גיל 11 ענו על השאלונים יחד עם הוריהם. במדגם היו 317 ילדים בגיל 5-4, 647 ילדים בגיל 10-6, 343 ילדים בגיל 13-11 ו-404 בגיל בני נוער בגיל 17-14.


תוצאות


טבלה מספר 1 מציגה את התוצאות לגבי עמידה בהמלצות לגבי פעילות גופנית וזמן צפיה במסכים. ההמלצות הן שילדים ובני נוער יבצעו פעילות גופנית לפחות 60 דקות בכל יום ויצפו במסכים בשעות הפנאי פחות משעתיים ביום.

קבוצת גיל

מספר ימים בהם עמדו הילדים בהמלצות לפעילות גופנית לפני הסגר

מספר ימים בהם עמדו הילדים בהמלצות לפעילות גופנית במהלך הסגר

אחוז הילדים שעמדו בהמלצות לפעילות גופנית לפני הסגר

אחוז הילדים שעמדו בהמלצות לפעילות גופנית במהלך הסגר

אחוז הילדים שעמדו בהמלצות לגבי זמן מסכים לפני הסגר

אחוז הילדים שעמדו בהמלצות לגבי זמן מסכים במהלך הסגר

בנים 5-4

4.7

5.6

30.0

47.7

94.7

69.4

בנות 5-4

5.0

5.6

32.2

43.5

92.5

76.9

בנים 10-6

4.8

5.2

28.7

44.1

77.6

42.4

בנות 10-6

4.5

5.1

22.7

37.4

79.7

52.6

בנים 13-11

4.0

4.3

15.2

23.5

38.7

15.7

בנות 13-11

3.6

3.8

6.9

14.1

41.4

17.0

בנים 17-14

3.7

3.7

5.7

11.2

15.3

7.3

בנות 17-14

3.5

3.9

5.9

9.7

30.8

16.8

בנים 17-4

4.4

4.8

21.4

34.0

60.7

35.2

בנות 17-4

4.1

4.6

19.1

30.2

61.1

40.0

 

טבלה מספר 2 מציגה את הנתונים לגבי פעילויות ספורט מאורגנות ולא מאורגנות לפני הסגר ובמהלכו.

קבוצת גיל

ממוצע דקות ביום ספורט מאורגן לפני הסגר

ממוצע דקות ביום  ספורט מאורגן בזמן הסגר

ממוצע דקות ביום ספורט לא מאורגן לפני הסגר

ממוצע דקות ביום  ספורט לא מאורגן בזמן הסגר

ממוצע כולל של דקות ספורט ביום לפני הסגר

ממוצע כולל של דקות ספורט ביום בזמן הסגר

בנים 5-4

13.7

0

3.3

14.3

17.0

14.3

בנות 5-4

14.7

0

3.5

16.2

18.2

16.2

בנים 10-6

31.9

0

4.8

24.6

36.7

24.6

בנות 10-6

25.5

0

4.7

21.0

30.2

21.0

בנים 13-11

37.6

0

6.4

32.8

44.0

32.8

בנות 13-11

34.1

0

7.1

26.7

41.2

26.7

בנים 17-14

36.1

0

12.4

26.7

48.5

26.7

בנות 17-14

30.7

0

11.7

30.9

42.4

30.9

בנים 17-4

30.3

0

6.3

24.6

36.6

24.6

בנות 17-4

26.7

0

6.9

24.0

33.6

24.0

 

טבלה מספר 3 מביאה נתונים לגבי ממוצעי משך הזמן בדקות ליום בפעילויות גופניות שונות לפני הסגר ובמהלכו

קבוצת גיל

משחקים בחוץ לפני

משחקים בחוץ בסגר

הליכה ואופנים לפני

הליכה ואופניים בסגר

עבודה בגינה לפני

עבודה בגינה בסגר

עבודות בבית לפני

עבודות בבית בסגר

סה"כ לפני

סה"כ בסגר

בנים

5-4

92.4

131.8

36.7

43.4

8.4

12.1

3.6

5.9

136.5

194.1

בנות

5-4

83.3

129.5

37.7

40.8

6.3

10.1

5.1

6.5

129.5

187.3

בנים 10-6

77.2

108.5

38.3

40.9

5.6

11.2

4.3

8.3

122.7

169.1

בנות 10-6

72.6

102.6

34.3

40.6

5.1

8.9

5.8

11.4

116.2

163.4

בנים 13-11

50.6

55.0

39.4

38.4

6.5

13.5

7.6

11.4

102.8

118.7

בנות 13-11

33.2

39.9

36.6

39.4

4.2

9.3

9.1

16.4

81.2

104.0

בנים 17-14

16.2

18.7

47.7

39.5

16.0

28.6

11.4

13.5

89.1

99.5

בנות 17-14

10.2

11.4

44.4

44.4

5.6

18.4

16.4

20.3

73.4

95.4

בנים 17-4

63.0

85.0

40.2

40.5

8.5

15.5

6.3

9.5

114.6

149.8

בנות 17-4

80.7

71.5

38.1

41.4

5.2

11.7

9.2

14.0

99.8

137.0

 
 

טבלה מספר 4 מפרטת את זמן המסכים הממוצע בדקות ליום בפעילויות השונות לפני הסגר ובמהלכו

קבוצת גיל

טלוויזיה לפני

טלוויזיה בסגר

משחקים אלקטרוניים לפני

משחקים אלקטרוניים בסגר

אינטרנט פנאי לפני

אינטרנט פנאי בסגר

זמן מסכים פנאי לפני

זמן מסכים פנאי בסגר

בנים

5-4

38.8

62.9

7.2

19.9

7.1

14.5

52.7

97.4

בנות

5-4

36.5

57.7

7.0

15.9

7.4

15.3

51.4

88.4

בנים 10-6

47.1

67.4

26.6

58.8

15.4

39.4

88.7

165.2

בנות 10-6

47.1

68.3

19.8

36.2

19.9

38.7

86.1

143.2

בנים 13-11

50.8

57.5

72.6

101.7

76.5

93.4

199.1

252.1

בנות 13-11

57.5

81.0

49.9

65.1

77.7

106.3

183.2

251.2

בנים 17-14

45.7

68.3

102.6

137.0

116.5

138.9

264.6

343.8

בנות 17-14

44.5

71.7

29.7

45.6

115.3

130.4

188.8

247.5

בנים 17-4

45.9

64.8

47.4

75.6

47.1

66.2

139.2

205.4

בנות 17-4

46.6

70.0

26.4

41.2

55.1

73.1

127.3

183.6

 

דיון בממצאים


במחקר זה נמצא כי הילדים ובני הנוער בגרמניה עסקו פחות בפעילויות ספורט בזמן הסגר אך עסקו יותר בפעילויות גופניות במהלכו. כמו כן נמצא כצפוי כי זמן הצפייה שלהם במסכים בפעילויות פנאי עלה בתקופת הסגר. ההשפעות השליליות של הסגר באו לידי ביטוי יותר אצל בני הנוער מאשר אצל הילדים: אצל בני הנוער הירידה בפעילויות הספורטיביות הייתה יותר חדה והעלייה בפעילויות הגופניות האחרות הייתה יותר מתונה מאשר מגמות אלה אצל הילדים.
הירידה במשך הזמן שהוקדש לפעילויות ספורט בזמן הסגר תואמת תוצאות מחקרים שבוצעו במדינות אחרות כמו קנדה, סין, ספרד ואיטליה. עלייה בכמות הפעילות הגופנית בזמן הסגר, כפי שתועדה במחקר זה, נמצאה רק במחקר בבלגיה והיא עומדת בסתירה לממצאים ממדינות אחרות.  יש כמה גורמים היכולים להסביר את המגמות הסותרות בין המדינות. לדוגמה, בזמן הסגר נאסרה בסין כל פעילות גופנית מחוץ לבית בעוד בגרמניה ובבלגיה הותרה פעילות גופנית יחידנית גם מחוץ לבית.  גורם נוסף שיכול להסביר את ההבדלים היה קצב התפשטות מחלת הקורונה במדינות השונות והאווירה הכללית במדינה. כמו כן ההבדלים יכולים לנבוע  מהשאלונים בהם השתמשו החוקרים במדינות השונות. במחקר בגרמניה נבדקו סוגים שונים של פעילויות גופניות ופעילויות ספורט בעוד במחקרים אחרים היו פחות קטגוריות של פעילויות גופניות וספורט או אפילו קטגוריה אחת בלבד.
נראה שהגורם העיקרי המשפיע על הפעילות הגופנית בסגר הוא המדיניות שננקטה במדינה בקשר לעידוד הפעילות הגופנית במהלכו. במחקר בגרמניה נמצא כי 30% מהילדים שלא השתתפו בפעילויות ספורט מאורגנות לפני הסגר החלו לעסוק בפעילויות ספורט לא מאורגנות במהלך הסגר. בין אלה שעסקו בפעילויות ספורט מאורגנות לפני הסגר, 60% עסקו בפעילויות ספורט לא מאורגנות בזמן הסגר. גורם נוסף שמציינים המחברים שכנראה השפיע על מידת הפעילות הגופנית מחוץ לבית בגרמניה הוא שמזג האוויר בחודש אפריל 2020 היה חם מהרגיל לחודש זה. ידוע כי אנשים נוטים לבצע פחות פעילות גופנית מחוץ לבית במזג אוויר קר, כפי ששורר בדרך כלל בחודש אפריל בגרמניה. הטמפרטורה הממוצעת באפריל 2020 הייתה 10.4 מעלות צלסיוס לעומת 9.6 מעלות באפריל 2019. מספר שעות השמש הממוצע באפריל 2020 שחושב מאזורים  שונים בגרמניה היה 292 לעומת 228 באפריל 2019.
במחקר זה נבדק גם הקשר בין כמה משתנים סוציו-אקונומיים לבין פעילויות גופניות לפני הסגר ובמהלכו ונמצא כי ההבדלים בפעילויות גופניות וספורט נטו לקטון בין המעמדות השונים וזאת מאחר שילדים ממעמדות סוציו אקונומיים נמוכים נוטים לעסוק יותר בפעילויות לא מאורגנות מאשר מאורגנות, יחסית לבני גילם מהמעמדות הגבוהים.
העלייה בזמן הצפייה במסכים  למטרות פנאי שנמצאה במחקר זה תואמת ממצאים ממדינות אחרות והייתה צפויה לאור העובדה שהילדים ובני הנוער שהו מספר יותר גדול של שעות בבית. במחקר זה נמצא כי העלייה בזמן המסכים לא הייתה על חשבון זמן הפעילות הגופנית מאחר שהשיעור של שניהם עלה בתקופת הסגר. אפשר להסביר זאת בכך שמאחר שלרשות הילדים עמד יותר זמן חופשי בשל סגירת בתי הספר, עלו במקביל הן זמן הפעילות הגופנית והן זמן הצפייה במסכים למטרות פנאי. במחקרים אחרים נמצא כי הייתה עלייה גם במספר שעות השינה בזמן הסגר.
העובדה כי עלה מאד שיעור הילדים שעמדו בהמלצות לפעילות גופנית בזמן הסגר בגרמניה צריכה להילמד ולהיחקר כי מה שעשוי להשתמע ממנה הוא שלבתי הספר יש השפעה שלילית על ביצוע פעילות גופנית!


מקור:


Schmidt, S., Anedda, B., Burchartz, A., Eichsteller, A., Kolb, S., Nigg, C., Niessner, C., Oriwol, D., Worth, A., & Woll, A. (2020). Physical activity and screen time of children and adolescents before and during the COVID-19 lockdown in Germany: a natural experiment. Scientific reports, 10(1), 21780. https://doi.org/10.1038/s41598-020-78438-4

 


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.