דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | כושר גופני | 06/10/2020

השפעת הסגר על פעילות גופנית של ילדים ובני נוער בקנדה

שיטת המחקר

הנתונים נאספו מההורים של הילדים שמילאו שאלון על הפעילות הגופנית בזמן הסגר בשל מחלת הקורונה ושינויים שחלו בה. המדגם כלל 1503 הורים לילדים ובני נוער בטווח הגילים 17-5. הם גויסו בעזרת חברה מסחרית שיש לה פאנל גדול אנשים המיצגים את כל שכבות הציבור בקנדה לצורך ביצוע מחקרי שוק. הפאנליסטים מקבלים תמורה כספית צנועה עבור מילוי השאלונים ואפשרות להשתתפות בהגרלת פרסים. אם להורה היה יותר מילד אחד הוא מילא את השאלון לגבי הילד ששמו מופיע קודם בסדר אלפביתי. שינויים בהתנהגות בתקופת הסגר דורגו בסולם בן 5 דרגות: 1 – הרבה פחות, 2 – קצת פחות, 3 – ללא שינוי, 4 – קצת יותר, 5 הרבה יותר.

תוצאות

ממצאים עיקריים מהמחקר המתייחסים לילדים (גילאי 11-5) ובני נוער (גילאי 17-12) בתקופת הסגר בשל מחלת הקורונה
מופיעים בטבלה 1

 

ילדות

ילדים

נערות

נערים

שעות שינה

9.28

9.12

9.10

8.93

שעות צפייה במסכים

5.06

5.21

6.31

6.72

מספר ימים בשבוע בהם ביצעו פ"ג מעל 60 דקות

3.35

3.73

2.60

2.57

אחוז שעמדו בהמלצות לגבי פעילות גופנית

19.0

27.9

11.4

14.8

אחוז שעמדו בהמלצות לגבי פ"ג ושעות מסכים

2.8

6.5

0.8

0.5

 

כפי שניתן לראות אחוז קטן מאד עמד בהמלצות המקובלות לביצוע של 60 דקות ביום של פעילות גופנית מתונה עד נמרצת ופחות משעתיים שעות מסכים.

טבלה מספר 2 מתייחסת מביאה נתונים על השינויים בתקופת הקורונה בסקלה של 5-1 כפי שצוין למעלה   

 

ילדות

ילדים

נערות

נערים

הליכה ורכיבה על אופניים בשכונה

2.54

2.61

2.24

2.15

פעילות גופנית מחוץ לבית

2.26

2.30

1.93

1.99

פעילות גופנית בבית

3.01

2.88

2.64

2.55

ביצוע מטלות בית

3.38

3.33

3.33

3.25

משחקים בחוץ

2.57

2.59

2.20

2.27

משחקים בבית

3.86

3.84

3.58

3.62

צפייה במסכים

4.10

4.11

4.21

4.21

שימוש במדיה חברתית

3.46

3.16

3.97

3.62

שעות שינה

3.30

3.14

3.74

3.53

איכות השינה

3.05

3.05

3.05

3.02

הערכה של התנהגויות בעלות ערך בריאותי חיובי

2.68

2.65

2.49

2.38

שעות בילוי מחוץ לבית

2.35

2.41

2.05

2.11

פעילות גופנית עם המשפחה

2.70

2.74

2.58

2.56

פעילויות יושבניות עם המשפחה

3.90

3.85

3.94

3.83

 
כחצי מההורים דיווח כי ילדיהם ביצעו יותר פעילויות בבית. הפעילויות המובילות היו: פעילויות יצירה אמנותית (12.9%), פאזלים ומשחקי קופסה (11.3%)  ומשחקי וידאו (10.2%). רק 2.6% דיווחו על עלייה בפ"ג בבית כמו ריקוד, ריצה על מסילה נעה וביצוע תרגילי כושר אחרים. היו גם כאלה שהגבירו את פעילותם הגופנית מחוץ לבית בתקופת הסגר אך הם היו מעטים יחסית: 6.1% מההורים דיווחו כי ילדיהם נסעו יותר על אופניים, 5.5% דיווחו כי ילדיהם הלכו יותר ו-3.5% דיווחו על עלייה במשחקים מחוץ לבית.

סיכום

התמונה העולה מתוך מחקר זה היא כי בתקופת הסגר בשל מחלת הקורונה הילדים בקנדה ביצעו פחות פעילות גופנית, שיחקו פחות מחוץ לבית, צפו יותר במסכים וישנו יותר שעות. בנות ביצעו פחות פעילות גופנית מאשר בנים ובני נוער ביצעו פחות פעילות גופנית מאשר ילדים.
מספר גורמים נמצאו כתורמים להתנהגויות בעלות אופי בריאותי חיובי והחשובה שבהם הייתה עידוד ומעורבות של ההורים בפעילות. כאשר ההורים לא רק עודדו את הילדים לבצע פעילות גופנית אלא השתתפו בפעילות יחד איתם, שיעור הילדים הפעילים היה הגבוה ביותר. 

מקור:


Moore SA, Faulkner G, Rhodes RE, Brussoni M, Chulak-Bozzer T, Ferguson LJ, Mitra R, O'Reilly N, Spence JC, Vanderloo LM, Tremblay MS. Impact of the COVID-19 virus outbreak on movement and play behaviours of Canadian children and youth: a national survey. Int J Behav Nutr Phys Act. 2020 Jul 6;17(1):85. doi: 10.1186/s12966-020-00987-8. PMID: 32631350; PMCID: PMC7336091.


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.