דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | אתלטיקה | 03/04/2019

חלוקת קצב של נשים וגברים במרתון ובחצי מרתון

מניתוח זמני הביניים במספר מרתונים נמצא בעבר כי נשים נוטות להאט פחות מגברים במהלך המרוץ.

 צוות חוקרים ניתח את זמני הביניים בחצי מרתון ובמרתון בשני מרוצים שהתקיימו בשנת 2017. מחקר אחד ניתח  את הנתונים במרוץ שהתקיים בלובליאנה, סלובניה ומחקר אחר את הנתונים ממרוץ בוינה, אוסטריה.

הנתונים מלובליאנה

נבחנו זמני הביניים של 375 נשים שרצו מרתון, 2852 נשים שרצו חצי מרתון, 1478 גברים שרצו מרתון ו-4406 גברים שרצו חצי מרתון.  החוקרים בחנו את המהירות הממוצעת בחמישה מקטעים: מקטע 1 – זינוק עד 23.7% מהדרך (5 ק"מ בחצי מרתון ו-10 ק"מ במרתון)
מקטע 2 – 23.7% עד 47.4% מהדרך (5 עד 10 ק"מ בחצי מרתון, 10 עד 20 ק"מ במרתון)
מקטע 3 – 47.4% עד 71.1% מהדרך (10 עד 15 ק"מ בחצי מרתון, 20 עד 30 ק"מ במרתון)
מקטע 4 -   71.1% עד 94.8% מהדרך (15 עד 20 ק"מ בחצי מרתון, 30 עד 40 ק"מ במרתון)
מקטע 5 – 94.8% מהדרך עד לסיום.
בחצי המרתון נמצאה האטה דומה באחוזים אצל הנשים והגברים:
המהירות הממוצעת  בקמ"ש של הנשים במקטעים: 1 – 10.48; 2 – 10.19; 3 – 9.72; 4 – 9.68; 5 – 9.58. האטה באחוזים של מקטע 5 לעומת מקטע 1 – 8.59%
המהירות הממוצעת בקמ"ש של הגברים במקטעים: 1 – 11.74; 2 – 11.59; 3 – 11.12; 4 – 11.02; 5 – 10.76. האטה באחוזים של מקטע 5 לעומת מקטע 1 – 8.35%.
במרתון נמצא, כמו במחקרים קודמים, כי הנשים מאטות פחות:
המהירות הממוצעת  בקמ"ש של הנשים במקטעים – 1 – 10.94; 2 – 10.62; 3 – 10.15; 4 – 9.65; 5 – 10.12.  רואים כי המהירות הממוצעת של הנשים במרתון גבוהה יותר משל הנשים בחצי המרתון ומכאן אפשר להסיק כי הנשים שהשתתפו במרתון היו רצות איכותיות יותר  ואולי גם מנוסות יותר מאלה שהשתתפו בחצי מרתון. הנשים שהשתתפו במרתון (וגם הגברים) הצליחו להגביר את המהירות במקטע מספר 5, בעוד בחצי מרתון לא נמצאה הגברה כזו. איבוד המהירות של הנשים באחוזים במקטע 4 לעומת מקטע 1 – 11.79%.
המהירות הממוצעת בקמ"ש של הגברים במקטעים – 11.84; 2 – 11.59; 3 – 11.12; 4 – 10.15; 5 – 10.48. איבוד מהירות באחוזים במקטע 4 לעומת מקטע 1 – 14.27%.
העובדה כי המהירות הממוצעת של הנשים והגברים בחצי המרתון  לא עלתה במקטע האחרון היא עדות נוספת לרמה הנמוכה יותר של הרצים שהשתתפו בחצי המרתון.  ניתוח נתונים של רצים בכירים במרוצים אחרים הראה כי ככל שהרצים ברמה גבוהה יותר הם הצליחו יותר בהגברת המהירות לקראת סוף חצי המרתון.
המהירות הממוצעת של הנשים במרתון הייתה 10.30 קמ"ש ושל הגברים 11.09 ק"ש. מממוצע מהירות הנשים במרתון היה נמוך רק 7.1% מהממוצע של הגברים. בחצי המרתון ההפרשים היו גדולים יותר: הממוצע   של הנשים היה 9.97 קמ"ש ושל הגברים 11.30 קמ"ש. ממוצע הנשים נמוך מהממוצע של הגברים ב-11.8%. 
העובדה כי  המהירות הממוצעת של הנשים  במרתון במרוץ זה הייתה נמוכה רק ב-7.1% ממהירות הגברים מלמדת כי הנשים במרתון זה היו איכותיות יותר מאשר ההבדל ברמה העולמית וייתכן שזה  חלק מן ההסבר מדוע הן האטו פחות מן הגברים.


הנתונים מוינה לגבי מהירות ממוצעת של הריצה בקמ"ש

חצי מרתון נשים  (3816 מסיימות): מקטע 1 – 10.29 ; מקטע 2 – 10.21 מקטע 3 – 10.11; מקטע 4 – 9.65; מקטע 5 – 9.91
חצי מרתון גברים  (7624 מסיימים): מקטע 1 – 11.35; מקטע 2 – 11.29; מקטע 3 – 11.22; מקטע 4 – 10.70; מקטע 5 – 10.89
בניגוד לנתונים מלובליאנה, בוינה רואים הגברה במהירות במקטע 5 לעומת מקטע 4.
איבוד מהירות של הנשים במקטע 4 לעומת מקטע 1 – 6.2%
איבוד מהירות של הגברים במקטע 4 לעומת מקטע 1 – 5.7%
מרתון נשים (1278 מסיימות): מקטע 1 – 10.52; מקטע 2 – 10.27; מקטע 3 – 10.21; מקטע 4 – 9.59; מקטע 5 – 9.83
מרתון גברים (4807 מסיימים): מקטע 1 – 11.56; מקטע 2 – 11.35; מקטע 3 – 11.22; מקטע 4 – 10.28; מקטע 5 – 10.37
איבוד מהירות של הנשים במקטע 4 לעומת מקטע 1 – 8.9%
איבוד מהירות של הגברים במקטע 4 לעומת מקטע 1 – 11.0%
גם בוינה רואים כי במרתון הגברים האטו יותר מאשר הנשים בעוד בחצי המרתון זה לא קרה.
במרוץ בוינה ב-2017 הייתה נציגות של רצים מישראל. ריקי סלם סיימה במקום ה-16 בין הנשים בזמן 2:58:28 (זמן נטו 2:58:13) ובחצי המרתון סיימה ילנה דולינין  במקום השני בזמן 1:17:04 (1:15:01 נטו, הזמן הרביעי בטיבו לישראלית בכל הזמנים).

ההבדלים הממוצעים במהירות בין שיאי העולם של הנשים והגברים במרתון ובחצי מרתון הם של כ-10%.

בחצי מרתון (שיא עולם לגברים 58:18 דקות, שיא עולם לנשים 64:51 דקות) המהירות הממוצעת של השיאנית היא 19.59 קמ"ש ושל השיאן 21.81 קמ"ש. במרתון (שיא עולם לגברים 2:01:39, שיא עולם לנשים 2:15:25) המהירות הממוצעת של השיאנית היא 18.70 קמ"ש ושל השיאן 20.81 קמ"ש. 
הממצאים לגבי המרתון בשני המרוצים תואמים את הממצאים שנמצאו במרתונים אחרים כי הגברים מאיטים יותר מהנשים במהלך המרוץ. שני כיווני הסבר הוצעו – א) הגברים נוטים יותר לקחת סיכונים ולכן פותחים מהר יותר את הריצה; ב) הבדלים פיזיולוגיים בין הנשים והגברים.
החוקרים מציינים כי העובדה שבחצי המרתון לא נראים הבדלים בין הנשים והגברים בהאטה בעוד במרתון גברים מאיטים יותר מנשים מרמזת אולי על הסבר פיזיולוגי. המחברים מציינים שבמחקרים אחרים הוצעו כמה הסברים: א) מאגרי הפחמימות של הגברים מתדלדלים מהר יותר; ב) הנשים מנצלות טוב יותר את מאגרי השומן; ג) סיבי השריר מסוג 1 של הנשים עמידים יותר לעייפות. עם זאת המחברים מציינים שנדרש מחקר נוסף בתחום.

מקורות: 


1.    Pantelis T. Nikolaidis, Ivan Ćuk, and Beat Knechtle.  Pacing of Women and Men in Half-Marathon and Marathon Races.
Medicina (Kaunas). 2019 Jan; 55(1): 14.
2. Ivan Cuk, Pantelis Theodoros Nikolaidis & Beat Knechtle (2019): Sex differences in pacing during half-marathon and marathon race, Research in Sports Medicine, DOI: 10.1080/15438627.2019.1593835


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.