דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | כושר גופני | 15/09/2018

ירידת כושר של צעירים בפינלנד

כושר

בפינלנד קיים גיוס חובה של בנים לצבא ובשבועיים הראשונים לשרות עוברים המתגייסים מבחן כושר.  המאמר מציג נתונים של תוצאות במבחן הסבולת (ריצת 12 דקות) בין השנים 1975 – 2015,  מבחני כוח בין השנים 1982 – 2010  ונתונים על גובה ומשקל הגוף שנאספו בין השנים 1993 ו-2015.   גודל המדגם משתנה בין השנים ועומד על כ-20,000 נבחנים בשנה. כ-80% מהגברים בפינלנד מתגייסים לצבא לשירות של פחות משנה והשאר יכולים לבצע שירות לאומי.

בין השנים 1993 ל-2005 נמצאה עלייה של 6.8 ק"ג במשקל הגוף ואחר כך  לא חל שנוי מובהק בממוצע בין השנים 2005 – 2015,  הנע בטווח שבין 76 ל-78 ק"ג (לעומת כ-71 ק"ג ב-1993). הגובה הממוצע עלה ב-1.5 ס"מ והוא קצת פחות מ-1.80 מ'.

 בין השנים 1982 ל-2010 בוצעו 5 מבחני כוח: שכיבות סמיכה, עליות מתח, עליות משביבה לישיבה בדקה, הרמות גו משכיבה על הבטן וקפיצה לרוחק מהמקום. החל משנת 2010  הופסקו מבחני הרמת הגו ועליות המתח. תוצאות 5 המבחנים  חולקו ל-4 רמות (נמוך, מספיק, טוב מצטיין) וחושב מדד לכל מבחני הכוח. בין השנים 1982 ו-1992 הייתה עליה באחוז החיילים שהשיגו לפחות ציון טוב במבחני הכוח מ-56.5 ל-66.8 אך בשנת 2004 רק 41.2% השיגו ציון טוב ומעלה. אחוז החיילים שמדד מבחני  הכוח שלהם היה נמוך עלה מ-8.1 ב-1992 ל-25.2 ב-2004.

הממוצעים של 3 מבחני הכוח שנשארו במבחן לא השתנו הרבה בין 2005 ל-2015. ממוצע הקפיצה לרוחק מהמקום נע בין 2.17 ל-2.22 מ' (עם נטייה לעלייה קלה בשנים האחרונות), ממוצע ההישג במבחן הבטן הוא יציב על 37  עליות בדקה וממוצע מספר שכיבות הסמיכה גם הוא יציב על כ-31. ממוצע תוצאות ריצת 12 דקות עלה בין 1975 ל-1979 מ-2650 ל-2760.   בין 1980 ל-2005 הייתה ירידה של כ-10% בהישגים והממוצע ב-2015 נמוך בכ-3% מהממוצע ב-2005.

שנה

מרחק ריצה ב-12 (מטרים)

2005

2493

2006

2486

2007

2464

2008

2463

2009

2474

2010

2475

2011

2467

2012

2450

2013

2440

2014

2428

2015

2418

אחוז החילים שהשיגו ציון "נמוך" במבחן 12 הדקות (פחות מ-2200 מטר) עמד על 3.6 ב-1980 והגיע ל-25.9 ב-2015. אחוז החילים שהשיגו ציון "מצטיין" במבחן (3000 מ' ומעלה) ירד מ- 25.1 ב-1980 ל-6.5 ב- 2015.

המחברים דנים בהשפעת המשך הירידה בכושר הגופני על בריאות הציבור ומציגים תחזיות לא מעודדות לשנים הבאים. כך למשל כבר היום נראית עליה במספר החילים שאינם מצליחים לסיים את שירות החובה בשל בעיות הנובעות מעודף משקל  ופציעות שריר-שלד. המחקר הזה מציג תמונת מצב  אמינה של  מצב הכושר הגופני של הצעירים בפינלנד כי נכללים בו רוב הצעירים בגיל 19 במדינה, מאחר שמדובר שם בגיוס חובה לצבא. מחקר  בצבא ארה"ב הראה כי לא הייתה ירידה בכושר של מתגייסים  בין השנים 1978 ל-1998 (אם כי נמצאה עלייה במסת הגוף ואחוזי השומן). מאחר שבארה"ב מדובר בצבא מתנדבים המחקר הזה לא יכול לשקף את מצב כל הצעירים בארה"ב.

ביצוע מעקב שנתי אחרי מצב הכושר מאפשר לתת תמונה אמינה של המצב ומאפשר למקבלי החלטות גם לבחון דרכים לשיפור המצב. קשה אולי להתמודד עם עלייה בשעות הישיבה מול מסכים (טלוויזיה, מחשב, טלפונים סלולריים) וצריכת מזון עתיר קלוריות אבל ניתן בהחלט לשפר את הכושר הגופני באמצעות הגברת הפעילות הגופנית בבתי הספר וקיום אימונים במסגרות קדם צבאיות.

 דרגות במבחן הכושר בצבא הפיני (כולל המבחנים שהופסקו אחרי 2010)

מבחן

נמוך (0 נק')

עובר (1 נק')

טוב (2 נק')

מצטיין (3 נק')

קפיצה לרוחק מהמקום

2.19 ומטה

2.00

2.20

2.40

עליות משכיבה לישיבה בדקה

31 ומטה

32

40

48

הרמות גו

39 ומטה

40

50

60

שכיבות סמיכה

21 ומטה

22

30

38

עליות מתח

5 ומטה

6

10

14

אינדקס מבחני כוח

4 ומטה

5

9

13

ריצת 12 דקות

פחות מ-2200

2200

2600

3000

 

אינדקס מבחני הכוח הוא סיכום הנקודות בחמישה מבחני הכוח.

 

מקורות:

SANTTILA, MATTI; PIHLAINEN, KAI; KOSKI, HARRI; VASANKARI, TOMMI; KYROLAINEN, HEIKKI. Physical Fitness in Young Men between 1975 and 2015 with a Focus on the Years 2005–2015. Medicine & Science in Sports & Exercise: Volume 50(2), February 2018, p 292–298

Sharp MA, Patton JF, Knapik JJ, Hauret K, Mello RP, Ito M, Frykman PN. Comparison of the physical fitness of men and women entering the U.S. Army: 1978-1998. Med Sci Sports Exerc. 2002 Feb;34(2):356-63.


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.