דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | כושר גופני | 16/06/2021

25 שנים של מעקב אחרי הכושר הגופני של תלמידים בסלובניה

(בתמונה: פרימוז רוגליץ', רוכב אופניים סלובני מצטיין)

תקציר מחקר שהתפרסם ב- Frontiers in Public Health
בסלובניה מתקיימים מבחנים שנתיים של  כושר גופני וממדי גוף החל משנת 1982. מבחנים אלה מכונים SLOfit. המאמר סוקר את תוצאות המבחנים של ילדים בגיל 10-7 שנים שנולדו בין השנים 2008-1983. התוצאות המדווחות במחקר הן לגבי כ-94% מהילדים במדינה. שעור הנבחנים הנמוך ביותר היה ב-1986 (88.7%) והגבוה ביותר ב-2008 (97.7%).

מרכיבי מבחני SLOfit 


שלושה מבחנים של ממדי גוף: משקל, גובה, עובי קפלי שומן בזרוע.
שמונה מבחני כושר גופני:
 1. arm plate tapping  - היד הלא דומיננטית מוצבת על ריבוע המונח על שולחן. הנבחן מעביר את היד הדומיננטית בין שני עיגולים המונחים משני צידי הריבוע מהר ככל האפשר, במשך 20 שניות
2. קפיצה לרוחק מהמקום
3. Polygon backwards test  – זמן הליכה אחורה על שש למרחק 10 מטר ומעבר בתוך שני מרובעים שגובהם 35 ס"מ.
4. שכב-שב ב-60 שניות עם אחיזת רגליים
5. כפיפה לפנים עמידה על כיסא (מבחן גמישות)
6. זמן תלייה על מתח עם ידיים כפופות כשהסנטר מעל המתח
7. ריצת 60 מטר
8. ריצת 600 מטר


מדד Physical Fitness Index (PFI)


מתוצאות כל המבחנים 8 מבחני הכושר מחושב מדד המכונה PFI.  כדי לחשב מדד זה מחשבים אחוזונים לבנות ולבנים בנפרד בכל קבוצת גיל. המדד משקף את ממוצע האחוזונים של כל נבדק. לכל אחד משמונה מבחני הכושר תרומה שווה למדד PFI.
מבחני SLOfit מבוצעים מדי שנה בחודש אפריל על ידי המורים לחנ"ג והתוצאות  נשלחות למעבדה להתפתחות מוטורית הנמצאת באוניברסיטה של לובליאנה. מאחר שבסלובניה כל המורים לחנ"ג הוכשרו באוניברסיטה של לובליאנה הם מכירים היטב את המבחנים. החוקרים באוניברסיטה בודקים את התוצאות האישיות של כל תלמיד ובמידה שנראה להם שנפלו טעויות בדיווחים הם מבקשים הבהרות מהמורים.
בסלובניה הייתה ירידה בשיעור הילודה עם ההתנתקות מיוגוסלביה בראשית שנות ה-90 של המאה ה-20 והחל משנת 2004 החלו שיעורי הילודה לעלות. בכל שנתון נבחנו בסוף שנות ה-80 כ-12,000 בנות ומספר דומה של בנים, בסוף שנות ה-90 המספר ירד לקצת יותר מ-8000  תלמידים מכל מין ועלה ליותר מ-10,000 מכל מין ב-2008.


תוצאות


בגרף רואים את השינויים בכושר בשנתונים השונים.


 

התוצאות מראות עליה מתמדת בכושר של הבנות בסלובניה החל משנת 1990 ועליה מתונה יותר בכושר של הבנים. כמו כן מציינים החוקרים כי התפלגות התוצאות שהייתה נורמלית בעבר הפכה לקוטבית, כלומר  פיזור התוצאות כיום הוא גדול יותר, דבר המעיד על כך  שכיום גדל שיעור התלמידים שהישגיהם נמוכים.
התוצאות המראות על עליה בכושר של תלמידים בסלובניה עומדות בניגוד למחקרים שנעשו בארצות אחרות המצביעים בדרך כלל על ירידה בכושר אך לא ידוע לחוקרים בסלובניה על מדינה נוספת בה נערך מעקב שנתי אחרי הכושר של כל התלמידים לתקופה של שנים רבות. יש שני מחקרים במדינות אחרות בהם רואים עלייה מתמדת בכושר. מחקר אחד השווה את הכושר של ילדים בגרמניה בין השנים 2017-2003 ומחקר שבוצע על תלמידים בפורטוגל בין השנים 2013-1993. גם במחקר בגרמניה נמצא כי העלייה בכושר התרחשה בעיקר אצל הבנות.
בסלובניה הופעלה בשנת 2010 תוכנית להגברת הפעילות הגופנית שתרמה כנראה לעלייה במוצעים במבחני הכושר אך היא לא הפחיתה את פיזור התוצאות. החוקרים משערים שיש תלמידים המנצלים את תוספת ההזדמנויות לעסוק בפעילות גופנית המוצעות להם במסגרת הלימודים אך  תלמידים אחרים נעשו פחות פעילים מאשר בעבר.
השימוש במדד PFI לבדו לא מאפשר לראות את השינויים בכל אחד ממרכיבי הכושר ולכן צרפו החוקרים למחקר גם גרפים המתארים את השינויים בכל אח ממרכיבי המבחן. מהגרפים ניתן להתרשם כי החל מ-1990 יש עלייה רצופה בהישגים במבחן arm plate tapping, ירידה ברמה בקפיצה לרוחק מהמקום, עליה של הבנות ב-Polygon backwards test ושמירה על רמה קבועה בבנים, עלייה בשני המינים בשכב-שב, עליה בגמישות הבנות וירידה בגמישות הבנים, ירידה ברמה במבחן זמן תלייה על מתח ומגמת שיפור קל בתוצאות ריצת 60 מטר. בריצת 600 מטר הייתה מגמה של ירידה בהישגים אצל ילידי שנות ה-80 וההישגים החלשים ביותר נרשמו אצל אלה שנולדו ב-1990. אחר כך החלה מגמה של התאוששות בהישגים במבחן זה אך התוצאות של ילידי 2008 עדיין  חלשות יותר מאשר של ילידי 1983.
החוקרים מסכמים ואומרים כי הבנות של היום בסלובניה נמצאות בכושר גופני גבוה משל האימהות שלהן בגילן ואילו הבנים בסלובניה מתחילים להתקרב לרמה של האבות שלהם כאשר היו בגילם.
החוזקות העיקריות של המחקר הזה הן משך הזמן הארוך של המעקב, העובדה כי המבחנים נערכים מדי שנה, הבוחנים הוכשרו היטב כדי לשפוט במבחנים והחוקרים באוניברסיטה בודקים היטב את התוצאות ומנקים מהם אנומליות בשל טעויות אפשריות בדיווח על התוצאות.


מקור:


Potocnik ŽL, Jurak G and Starc G ˇ (2020) Secular Trends of Physical Fitness in Twenty-Five Birth Cohorts of Slovenian Children: A Population-Based Study. Front. Public Health 8:561273. doi: 10.3389/fpubh.2020.561273

 


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.