דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

שם השואל: יהונתן חדד | הקטגוריה: כושר גופני | תאריך: 19/01/2020

האם מותר למאמן כושר מוסמך לאמן ילד בגיל 13 בחדר כושר?

השאלה:

האם מותר למאמן כושר מוסמך לאמן ילד בגיל 13 בחדר כושר? נא סימוכין של המחוקק

התשובה:

אפשר לאמן קטינים בחדר כושר כבר מגיל 6 במידה שלמדריך יש הסמכה לאימון קטינים. כיום כוללים כל הקורסים להכשרת מדריכי חדרי כושר גם פרק הנוגע לאימון קטינים ולכן כל מדריכי חדרי הכושר שקיבלו את הכשרתם ב-15 השנים האחרונות רשאים לאמן קטינים. מדריכים שהתעודות שלהם הם מהתקופה שלפני תיקון החוק בשנת 2005 צריכים לעבור הכשרה באימון קטינים ולקבל תעודה המסמיכה אותם לאימון קטינים. אם הכוונה היא לאדם שהוא בעל תעודת מדריך כושר אך לא מדריך חדר כושר צריך לבדוק אם יש לו הכשרה לאימון קטינים. אם המדריך מאמן ילד בחדר כושר בו נוכח גם מדריך חדר כושר אין מניעה שהוא יאמן אותו. 

נוסח תיקון החוק משנת 2005


תקנות מכוני כושר (רישוי ופיקוח) (אימון קטינים במכון כושר), תשס"ה-2005*
         בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1, 3 ו-8 לחוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח), התשנ"ד-1994 (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם שר הבריאות ועם ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

הגדרות

 1.      בתקנות אלה –
         "התנגדות" – לרבות לחץ אוויר, לחץ שמן, לחץ מים או משקולות;
         "מכשיר אירובי" – מכשיר לפיתוח יכולת אווירנית לרבות מסילת כושר, אופני כושר, מדרגה או מכשיר חתירה;
         "מכשיר התנגדות" – מכשיר לפיתוח כוח, הפועל בכיוון תנועה המוכתב מראש ושאינו ניתן לשינוי או הניתן לשינוי מוגבל בהתאם לסוג המכשיר והוראות היצרן;
         "משקולת חופשית" – משקולת לפיתוח כוח, הפועלת באופן חופשי על פי רצון המתאמן, בלא מגבלה מכנית של היצרן או מבנה המשקולת;
         "תעודת הסמכה" – כהגדרתה בחוק הספורט, התשמ"ח-1988 (להלן – חוק הספורט).

הכשרת מדריך לאימון קטינים

 2.      בעל הכשרה מתאימה להדרכת קטינים במכון כושר הרשאי לקבל תעודת הסמכה לאימון קטינים, הוא מי שעומד בכל התנאים המפורטים להלן:
(1) הוא בעל תעודת הסמכה של מדריך כושר גופני (ובריאות), כאמור בתקנה 2(36) לתקנות הספורט (חיוב בתעודת הסמכה), התשנ"ז-1997;
(2) הוא עבר הכשרה לאימון קטינים במכון כושר, לפי תכנית לימודים שהיקפה לא פחות מ-22 שעות, שהתקיימה בבית ספר שהכיר בו השר, לפי חוק הספורט, לענין מתן תעודות הסמכה;
(3) הוא עמד בהצלחה במבחן המעשי ובמבחן העיוני של תכנית ההכשרה לאימון קטינים במכון כושר של בית הספר שבו למד.

מגבלות גיל לענין אימון קטינים במכון כושר

 3.      (א) מדריך לאימון קטינים לא יאמן במכון כושר קטינים עד גיל 6.
         (ב)  מכון כושר לא יאפשר לקטין שלא מלאו לו 6 שנים להתאמן במכון כושר; הוראה זו לא תחול על קטין העובר טיפול שיקומי עם פיזיותרפיסט, ובתנאי שאימונו במכון הכושר נערך בלוויית הפיזיותרפיסט המטפל בו.

מגבלות לענין מספר מתאמנים קטנים

 4.      המספר המרבי של מתאמנים קטינים שמדריך אחד לאימון קטינים רשאי להדריך בעת ובעונה אחת יהיה –
(1) באימון באמצעות מכשירי התנגדות ומכשירים אירוביים:
(א)  קטינים מגיל 6 עד גיל 14 – 8 מתאמנים;
(ב)  מגיל 14 עד גיל 18 – 15 מתאמנים;
(2) באימון באמצעות משקולות חופשיות:
(א)  קטינים מגיל 6 עד גיל 14 – 5 מתאמנים;
(ב)  מגיל 14 עד גיל 18 – 10 מתאמנים.

מכשיר לאימון קטינים

 5.      מכון כושר לא יאפשר לקטין להתאמן באמצעות מכשיר אירובי, מכשיר התנגדות ומשקולת חופשית אלא אם כן –
(1) המכשיר נבנה, תוכנן והותאם גם לאימונם של קטינים;
(2) המכשיר מתאים או מותאם לממדיו של הקטין המתאמן.


קשר עין עם מתאמנים

 6.      במהלך כל האימון יהיה המדריך בקשר עין עם הקטינים המתאמנים.

________________________________________
* פורסם ק"ת תשס"ה מס' 6418 מיום 30.8.2005 עמ' 938.


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.