דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | כושר גופני | 16/04/2021

מבחן ריצה/הליכה ל-9 דקות

הקשר בין מבחן  9 הדקות והצח"מ

קיימים כמה מבחני שדה בהם מוערך הכושר הגופני לפי המרחק שאותם עוברים הנבחנים בפרק זמן קצוב. פותחו נורמות להערכת הכושר לפי תוצאות ריצה/הליכה ל-6, 12 ו-15 דקות. בברזיל נהוג זה עשרות שנים מבחן ריצה/הליכה של 9 דקות.
בשנת 2012 התפרסם בברזיל מחקר (Paludo et.al.,2012) שבו נמדדו הישגים במבחן ריצה/הליכה ל-9 דקות וצריכת חמצן מרבית (צח"מ) לילדים. עיקרי הממצאים מסוכמים בטבלה מספר 1.

 

בנות

בנים

מספר נבדקים

54

61

גיל ממוצע (שנים)

12.1

12.2

משקל ממוצע (ק"ג)

42.7

44.4

גובה ממוצע (ס"מ)

150.3

150.0

ממוצע BMI (ק"ג/מ"ר)

18.9

20.0

ממוצע מרחק ב-9 דקות (מטר)

1169

1385

ממוצע צח"מ (מ"ל/ק"ג/דקה)

42.3

50.5

 

 מקדמי המתאם בין תוצאות מבחן הריצה/הליכה ומבחן הצח"מ היו בינוניים: 0.59 בקרב הבנים, 0.43 בקרב הבנות ו-0.64  לבנות ולבנים ביחד.

הקשר בין מבחן 9 הדקות ו-BMI


בשנת 2020 פורסם מחקר רחב היקף בברזיל (Silva et.al., 2020) בו נבדק מדגם של ילדים ובני נוער בגיל 17-6 מכל המדינות המרכיבות את ברזיל. הילדים עברו את מבחן הריצה/הליכה ל-9 דקות וכן נמדדו להם גובה ומשקל כדי לחשב את ה-BMI. 
טבלה מספר 2 מציגה את עיקר הממצאים:

 

בנות

בנים

מספר נבדקים

28,061

33,404

גיל ממוצע (שנים)

11.1

11.2

משקל ממוצע (ק"ג)

41.6

41.8

גובה ממוצע (ס"מ)

148.3

148.8

BMI ממוצע (ק"ג/מ"ר)

18.6

18.4

ממוצע מרחק ב-9 דקות (מטר)

1237

1431

מהירות ממוצעת במבחן 9 דקות (קמ"ש)

8.2

9.5

 

מקדמי המתאם בין  תוצאות מבחן ההליכה/ריצה ל-9 דקות ו-BMI היו נמוכים למדי ונעו בין 0.11- ל-0.25- בקבוצות הגיל השונות. מקדמי המתאם היו כולם שליליים מאחר  שקיים קשר הפוך בין שני הפרמטרים:  ילדים המשיגים מרחקים גדולים במבחן הם בדרך כלל בעלי BMI נמוך יחסית. בהתאם לתוצאות חישבו החוקרים "נקודות חיתוך" במבחן 9 הדקות שהישג מתחת להן מציב לדעתם את הנבחנים בסיכון בריאותי, כלומר  יש סבירות גבוהה שהם סובלים מהשמנה. נקודות החיתוך מוצגות בטבלה מספר 3.
טבלה מספר 3: מרחק ריצה/הליכה  במטרים ב-9 דקות שמתחתיו נמצאים הילדים בסיכון בריאותי להשמנה. 

קבוצת גיל

בנות

בנים

8-6

1070

1190

11-9

1160

1300

14-12

1200

1380

17-15

1200

1520

 

השוואה בין הנורמות במבחן 9 הדקות בברזיל ובארה"ב


 
בטבלה מספר 4 מובאות הנורמות במטרים ממבחן 9 הדקות שהיה כלול במבחנים בארה"ב מטעם AAHPERD  משנת 1980 וכן הנורמות הנהוגות בברזיל

גיל

בנות AAHPERD

בנות ברזיל

בנים AAHPERD

בנים ברזיל

5

1042

 

1070

 

6

1105

 

1170

 

7

1229

992

1317

1082

8

1242

1040

1458

1120

9

1303

1100

1518

1230

10

1335

1111

1545

1260

11

1353

1140

1577

1290

12

1454

1150

1609

1352

13

1442

1160

1724

1417

14

1477

1171

1788

1487

15

1511

1188

1853

1556

16

1546

1155

1918

1574

17

1581

1110

1983

1535

 

הערה: הנורמות של AAHPERD משנת 1980 הן גבוהות מאד יחסית לכלל האוכלוסייה. אם "נתרגם" אותן לנורמות שהיו נהוגות בישראל בריצת 2000 מטר במבחן "אות הכושר והספורט" שהיה נהוג בישראל בשנות ה-90 הרי שציון "עובר" לבנים בגיל 17 לפי AAHPERD היה  9:05 דקות לעומת 10:21 לציון "עובר" לבנים בכיתה יא' ב"אות הכושר והספורט". נורמות AAHPERD קרובות יותר לציון "טוב" לבנים ב"אות הכושר והספורט" שהיה 8:50 דקות בריצת 2000 מ' בכיתה יא'.  לעומת זאת הנורמות שהיו נהוגות בברזיל הן נמוכות. מי שעובר רק 1535 מטר ב-9 דקות (הנורמה בברזיל לבנים בגיל 17) יעבור 2000 מ' בזמן שמעל 11:45 דקות. 


מקורות:


1.    Paludo, A., Batista, M., Serassuelo Júnior, H., Cyrino, E., & Ronque, E. (2012). Estimation of cardiorespiratory fitness in adolescents with the 9-minute run/walk test.. Brazilian Journal of Kinanthropometry and Human Performance, 14(4), 401-408.
2.    Silva DAS, Lang JJ, Petroski EL, Mello JB, Gaya ACA, Tremblay MS. 2020. Association between 9-minute walk/run test and obesity among children and adolescents: evidence for criterion-referenced cut-points. PeerJ 8:e8651 https://doi.org/10.7717/peerj.8651
3.    Eliane Cristina de Andrade Gonçalves, Carlos Alencar Souza Alves Junior, Heloyse Elaine Gimenes Nunes, Michele Caroline de Souza, Diego Augusto Santos Silva. Prevalence of Brazilian children and youth who meet health criteria for cardiorespiratory fitness: systematic review. Pre. Rev Bras Cineantropom Desempenho Hum 2018, 20(4):446-471

 


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.