דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

אילת דונסקי | פעילות גופנית בגיל הזקנה | 19/11/2015

כושר אירובי וניורו-קוגניטיבי אצל אנשים הנמצאים בשיקום לב

תקציר מאמר שבכתיבתו השתתפו המרצות במכללה פרופ' יעל נץ וד"ר אילת דונסקי

מחלות לב וכלי דם (Cardiovascular disease - CVD) הן גורם סיכון לירידה בכושר הקוגניטיבי מעבר לירידה הרגילה המתרחשת בעת תהליך הזקנה.  הדבר מתבטא החל מהבדלים קטנים בזיכרון, עבור ביכולת הביצוע של משימות פסיכומוטוריות וכלה בדימנציה.

יש רק מעט מחקרים שעסקו בנושא הקשר בין CVD וכושר קוגניטיבי בקרב חולי לב מבוגרים. רוב המחקרים בוצעו בשלבים הראשונים של תהליך השיקום לאחר אבחון המחלה. גיל הנבדקים הממוצע במחקרים אלה היה לא יותר מאשר 68 שנים בממוצע. לא ידוע על מחקרים שבוצעו בשלב השלישי של השיקום – "שלב התחזוקה" בו עורכים למשתקמים תכנית ארוכת טווח.

מטרות המחקר שלנו היו לחקור את הקשר בין כושר קוגניטיבי ויכולת אירובית בקרב אנשים מעל גיל 60 הנמצאים בשלב השלישי של השיקום.

נבדקו משתקמים משני מרכזים: המרכז לשיקום מחלות לב במכללה האקדמית בוינגייט (24 נבדקים) והמרכז לשיקום מחלות לב בבית החולים "מאיר" בכפר-סבא (25 נבדקים). הגיל הממוצע של הנבדקים היה 72.9 שנים. הנבדקים התאמנו 3-2 פעמים בשבוע. תכנית האימונים הותאמה לכל נבדק באופן אישי. היא כללה בדרך כלל 30 עד 60 דקות של הליכה על מסילה נעה (טרדמיל), 15 דקות רכיבה על אופניים סטטיים ו-15 עד 20 דקות של אימון כוח בו בצעו הנבדקים שישה עד שמונה תרגילים לחיזוק הרגליים, הבטן והידיים.

מבחן מאמץ מותאם לחולי לב מבוגרים שימש להערכת היכולת האירובית. המבחן בוצע בהליכה על מסילה נעה. הנבדקים החלו בהליכה במהירות 3.2 קמ"ש בשיפוע אפס וכל שתי דקות הועלה השיפוע ב-2.5% עד שהנבדקים  לא היו מסוגלים לעמוד בקצב או שהופיעו אצלם סימנים שחייבו הפסקת המבחן כמו שינויים באק"ג, קוצר נשימה, טשטוש ודומה. המבחן נמשך 6 עד 13 דקות וממנו בוצעה הערכה של תצרוכת החמצן המרבית (צח"מ). נוסחת הערכת הצח"מ:

VO2 (ml*kg-1*min-1) = 0.1 (final speed) + 1.8 (final speed) (final fractional grade) + 3.5 ml*kg-1*min-1

הערכת תפקוד קוגניטיבי בוצעה במבחנים ממוחשבים שלא הצריכו מן הנבדקים כל ידע מוקדם  בתפעול מחשבים. נתונים דמוגרפיים  שכללו גם מידע על הרגלי פעילות גופנית מחוץ למרכזי השיקום נאספו בראיונות אישיים ופרטים על המצב הרפואי של הנבדקים נאספו מן התיקים הרפואיים של הנבדקים. כל הנבדקים  עשו זאת מרצונם ונתנו הסכמתם לכל תהליכי איסוף המידע.

נתונים על צח"מ חזויה  ומספר הנבדקים בכושר גבוה ונמוך מופיעים בטבלה מספר 1:

טווח גילאים

מספר נבדקים בכושר נמוך

מספר נבדקים בכושר גבוה

חציון צח"מ (מ"ל/ק"ג/דקה)

69-60 גברים

6

9

31.85

69-60 נשים

2

2

21.18

79-70 גברים

9

8

25.20

79-70 נשים

2

2

18.03

80 ומעלה גברים

4

5

23.10

 
 

נבדקים בכושר נמוך הם כאלה שהצח"מ החזויה שלהם היא מתחת לחציון של קבוצת הגיל והמין שלהם ואלה שהוגדרו כבעלי כושר גבוה הם אלה שהצח"מ החזויה שלהם היא מעל החציון.

איור מספר 1 מסכם את תוצאות המבחנים הניורו-קוגנטיביים אצל בעלי הכושר האירובי הגבוה והנמוך.

מחקר זה מדגים שוב את הקשר שנמצא במחקרים קודמים בין כושר אירובי ויכולת נוירו-קוגניטיבית. הוא מרחיב את היריעה בכך שממוצע גיל הנבדקים בו גבוה יותר מאשר במחקרים קודמים וגם בכך שהוא התבצע בקרב אנשים הנמצאים זמן רב יותר אחרי האבחון הראשוני של המחלה. זמן זה היה בממוצע 90 חודשים (7.5 שנים). מעניין לציין כי שתי הקבוצות היו דומות מאד בנתונים הדמוגרפיים שלהן, כולל הרגלי הפעילות הגופנית מה שמחזק ממצא שלנו ממחקרים קודמים כי  קיים קשר בין כושר אירובי ויכולת קוגנטיבית אך לא בהכרח בין פעילות גופנית (הנמדדת במספר אימונים בשבוע ומשך הזמן של כל אימון) ליכולת קוגניטיבית.  המושג "כושר גופני" פשוט יותר להגדרה ומדידה. לעומת זאת המושג "פעילות גופנית" הוא מעורפל משהו וקשה מאד למדידה. במחקר שלנו הנבדקים שהו במרכזי השיקום  90 דקות ומעלה, פעמיים עד שלוש בשבוע. חלק מהזמן עבר עליהם בפעילות גופנית אך חלק אחר הוקדש לפעילויות אחרות כמו שתיית קפה, שיחה עם אנשים אחרים וכדומה. הנבדקים נטו לדווח על כל זמן השהות במרכז השיקום כזמן שהוקדש לפעילות גופנית.

המסקנה העיקרית ממחקר זה היא  כושר אירובי אצל חולי לב מבוגרים נמצא בקשר עם יכולות ניורו-קוגניטיביות. בשל הגודל הקטן יחסית של המדגם היה קשה להסיק על עוצמת הקשר הזה בסוגים שונים של מחלות לב.

מקור:

Netz, Y., Dwolatzky, T., Khaskia, A., & Dunsky, A. Cardiovascular fitness and multi-domain neurocognitive performance among older adults in the maintenance stage of cardiac rehabilitation. The Israel Journal of Psychiatry. accepted for publication May 2015.

איור מספר 1: תוצאות המבחנים הניורו-קוגניטביים  אצל בעלי הכושר האירובי הגבוה והנמוך.

גרף נץ דונסקי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.