דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | כושר גופני | 11/11/2021

ירידה בפעילות הגופנית בארצות מפותחות בין 1995 ל-2017


תקציר מחקר שהתפרסם ב-Medicine & Science in Sports & Exercise

המחקר

המחברים סיכמו נתונים שהופיעו ב-16 מאמרים שבוצעו ב-8 מדינות מפותחות (נורבגיה. צ'כיה, דנמרק, יוון, שוודיה, יפאן, קנדה וארה"ב) שדיווחו על ממצאי כמות פעילות גופנית שנמדדה באמצעות פדומטרים או אקסלרומטרים בשתי נקודות זמן שונות בין השנים 1995 ו-2017. במאמרים מופיעים נתונים על 29,722 נשים ו-29,928 גברים בקבוצות גיל שונות. הזמן שחלף בין שתי נקודות המדידה היה בממוצע 9.4 שנים ונע בין 3 ל-21 שנים. 

תוצאות

ב-11 מתוך 16 המחקרים נמצאה ירידה בכמות הפעילות הגופנית בנקודת הזמן המאוחרת יותר. בקרב ילדים בגיל 11-4 שנים הירידה הממוצעת הייתה של 823 צעדים ביום לכל 10 שנים. בקרב מתבגרים בגיל 18-12 הירידה הייתה חדה יותר: 1497 צעדים ביום לכל 10 שנים והירידה בקרב מבוגרים הייתה של 608 צעדים ליום בכל 10 שנים. הירידה נרשמה הן אצל הנשים והן אצל הגברים.
בחלק מהמחקרים שבוצעו בילדים  בגיל 8 ומטה לא נמצאה ירידה בכמות הפעילות הגופנית אך ירידה נמצאה בהם כאשר היה מדובר בילדים בגיל 11 ומעלה. חלק מהחוקרים מצביעים על כך שאת הירידה בפעילות הגופנית אצל בני הנוער אפשר להסביר לפחות בחלקה על ידי התרחבות השימוש בטלפונים סלולריים.  מחקר שבוצע ב-2017 בדק את שיעור הבנות והבנים המשתמשים ברשתות החברתיות ובגיל 8 הוא היה 3% אצל הבנות ואפס אצל הבנים, בגיל 11 - 10% ו-2% ובגיל 14 כבר 39% ו-19%. סיבות אפשריות אחרות לירידה בפעילות הגופנית אצל מתבגרים המוזכרות הן צמצום מספר שיעורי החינוך הגופני ופחות הגעה פעילה ( ברגל או באופניים) לבתי הספר.
הסיבות שהוזכרו כתורמות לירידה בפעילות הגופנית אצל מבוגרים היו שימוש מוגבר בטלוויזיות ומחשבים ושימוש מוגבר במכוניות פרטיות.
מחקר שנערך בקרב קהילת אמיש (Amish) בארה"ב בחן את כמות הפעילות הגופנית של קהילה דתית זו המקיימת אורח חיים דומה לזה שזה היה נהוג במאה ה-19. גברים  בקהילה זו  עושים בממוצע 18,400 צעדים ביום והנשים עושות  בממוצע 14,200 צעדים ביום. נתונים אלה גדולים  בערך פי-3 מהממוצעים של "האנשים המודרניים". בני הנוער בקהילה מבצעים בממוצע 17,525 צעדים ביום, 40%-50% יותר מבני נוער הגדלים באורח חיים מתועש.
החוקרים משערים כי הירידה בכמות הפעילות הגופנית של המבוגרים החלה עוד לפני תקופת המחקר (לפני 1997) אך גם במהלכה נראה כי היא נמשכה במידה מסוימת.

מקור:


Scott A. Conger , Lindsay P. Toth , Channie Cretsinger , Anders Raustorp , Josef Mitáš , Shigeru Inoue , and David R. Bassett. Time Trends in Physical Activity Using Wearable Devices: A Systematic Review and Meta-analysis of Studies from 1995 to 2017. Medicine & Science in Sports & Exercise > 
Publish Ahead of Print October 2021


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.