דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | כושר גופני | 23/02/2022

ילדים בעלי כושר גבוה פעילים יותר בהפסקות בבית הספר


תקציר מחקר שבוצע בספרד
הנבדקים היו 64 בנות ו-82 בנים בטווח הגילים 19-8 משישה בתי ספר. המדידות נעשו בין השנים 2013-2011. פעילות גופנית נמדדה באמצעות אקסלרומטרים למשך 7 ימים במשך כל שעות היממה וממדידה זו חושבה גם כמות הפעילות הגופנית בהפסקות בבתי הספר. כושר אירובי נמדד בבדיקה של צריכת החמצן המירבית (צח"מ) בעת ביצוע מבחן מדרגה.

ממצאים עיקריים במחקר


טבלה מספר 1 מציגה נתונים  ממוצעים על המדגם

משתנה

כל המדגם

N=146

בנות N=64

בנים

N=82

תלמידי יסודי

N=17

תלמידי חטיבת ביניים

N=79

תלמידי חטיבה עליונה

N=50

גיל

 

13.2

13.3

13.1

9.7

12.2

15.9

אחוז במשקל תקין

69

73

66

53

64

82

BMI (ק"ג/מ"ר)

20.2

19.9

20.5

19.6

20.1

20.6

צח"מ (מ"ל/ק"ג/דקה)

40.4

35.8

44.0

41.9

44.2

34.0

דקות ביום פעילויות יושבניות

814

789

833

843

925

624

דקות ביום MVPA

49

46

52

47

49

51

דקות ביום TDPA

151

144

156

135

143

165

אחוז מבצעים 60 דקות MVPA ביום

36

31

40

41

33

40

 

MVPA = פעילות גופנית מתונה + נמרצת
TDPA = זמן של כל הפעילות הגופנית (קלה + מתונה + נמרצת).
טבלה מספר 2 מציגה נתונים  ממוצעים על הפעילות הגופנית בהפסקות

משתנה

כל המדגם

N=146

ילדים בכושר נמוך

N=75

ילדים בכושר גבוה

N=71

בנות

N=64

בנים

N=82

צח"מ (מ"ל/ק"ג/דקה)

40.4

32.2

49.2

35.8

44.0

 פעילות יושבנית (דקות בהפסקות)

21.4

24.4

18.4

2.1

20.1

פעילות מתונה (דקות בהפסקות)

1.9

1.3

2.6

1.6

2.2

פעילות עצימה (דקות בהפסקות)

1.4

0.6

2.2

1.0

1.7

MVPA  (דקות בהפסקות)

3.3

1.9

4.8

2.6

3.9

TDPA (דקות בהפסקות)

9.6

6.9

12.5

8.2

10.7

מספר צעדים בהפסקות

600

449

832

497

682

 

משמעות הממצאים

הניתוח הסטטיסטי הראה כי קיים קשר מובהק בין הצח"מ למידת הפעילות הגופנית בהפסקות כלומר, ילדים שיש להם צח"מ גבוה נוטים להיות פעילים יותר בהפסקות. הממצא המובהק ביותר של מחקר זה היה כי זמן ארוך יחסית של פעילות גופנית יושבנית נמצא קשור לצח"מ נמוך. לעומת זאת לא נמצא קשר מובהק בין זמן MVPA בהפסקות לבין הצח"מ, אולי כי הזמן בו היו הילדים הפעילים ב-MVPA הוא נמוך (פחות מ-5 דקות ליום בהפסקות אצל בעלי הכושר הגבוה). נתונים אלה מחזקים את ההנחה כי ילדים הנוטים לבצע הרבה פעילות גופנית לכל אורך היום, הם גם פעילים יותר בהפסקות, אך הפעילות בהפסקות לא תורמת להם הרבה לכושר.

מקור


Calahorro-Cañada F, Torres-Luque G, López-Fernández I, Carnero EA. Sedentariness and Physical Activity during School Recess Are Associated with VO2Peak. Int J Environ Res Public Health. 2020;17(13):4733. Published 2020 Jul 1. doi:10.3390/ijerph17134733

 


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.