דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | כושר גופני | 25/03/2020

שינויים עונתיים בכושר גופני של כדורסלנים

תקציר מחקר שנעשה באיטליה

תיאור המחקר

הנבדקים במחקר היו 38 כדורסלנים ששיחקו בשלוש הליגות הבכירות באיטליה בעונות 2015/16 ו-2016/17. 13 מהם שיחקו בליגה הראשונה. גילם הממוצע היה 27 וגובהם הממוצע 2.02 מ'.  12 נבדקים שיחקו בליגה השנייה. גילם הממוצע היה 24 וגובהם הממוצע 1.98 מ'. 13 שיחקו בליגה השלישית. גילם הממוצע היה 24 שנים וגובהם הממוצע 1.93 מ'.
נערכו לשחקנים בדיקות כושר בשלושה מועדים: T1 – בשבוע הראשון של תקופת ההכנה לעונה. מועד זה היה באמצע חודש אוגוסט. T2  - במהלך השבועיים הראשונים של הליגה. מועד זה היה באמצע חודש אוקטובר. T3 – לפחות 9 שבועות אחרי T2.  מועד זה היה בין סוף ינואר לתחילת מרס. כל הבדיקות נערכו בשעות הבוקר בין השעות 9:30 ל-12:30.  בכל המועדים היו שני ימי בדיקות. ביום הבדיקות הראשון נערך מבחן Yo-YoIR1 (ראה להלן) וביום השני נערכו שאר הבדיקות. מרווח הזמן בין שני ימי הבדיקות באותו מועד היה 8-3 ימים.

מבחני הכושר

Yo-Yo intermittent recovery test—Level 1  (Yo-YoIR1) – במבחן זה רצים הנבחנים הלוך ושוב שני קטעים של 20 מטר ואחרי כל 2X20 מ' יש להם 10 שניות הפסקה. קצב הריצה מוכתב מאותות קוליים. בקטע הראשון של 2X20 מ' מהירות הריצה היא 10 קמ"ש.  בהמשך מוגבר הקצב לפי הפרוט הבא:

שלב

מהירות (קמ"ש)

מספר קטעים של 2X20 מ' בשלב

מרחק בשלב (מטר)

מרחק מצטבר (מטר)

1

10

1

40

40

2

12

1

40

80

3

13

2

80

160

4

13.5

3

120

280

5

14

4

160

440

6

14.5

8

320

760

7

15

8

320

1080

8

15.5

8

320

1400

9

16

8

320

1720

10

16.5

8

320

2040

11

17

8

320

2360

12

17.5

8

320

2680

13

18

8

320

3000

14

18.5

8

320

3320

15

19

8

320

3640

 

כל נבדק ממשיך במבחן עד שאינו מסוגל לעמוד בקצב.  נרשם המרחק שהצליח הנבדק לעבור במבחן. שחקני הליגה הראשונה לא עשו מבחן זה בשל התנגדות מאמני הקבוצות לביצועו. 
Continuous running test (Mognoni’s) (MOG)– במבחן זה רצים הנבחנים על מסילה נעה במהירות של 13.5 קמ"ש למשך 6 דקות. הדופק נמדד לאורך כל המבחן ובסיומו נלקחת דגימת דם כדי לבדוק בה את ריכוז הלקטט.
Counter-movement jump test (CMJ)– במבחן זה עומדים הנבחנים על פלטת כוח מבצעים כפיפה בברכיים עד 90 מעלות בערך ואז מנתרים אנכית לגובה כשידיהם על מותניהם.  המשתנים שחושבו היו גובה הקפיצה (CMJh), ההספק המרבי (PPO) והכוח המרבי (PF).
High-intensity intermittent test (HIT) – במבחן זה רצים הנבחנים הלוך ושוב 10 פעמים 25 מטר במהירות 18 קמ"ש (5 מטר בשנייה). פירושו של דבר הוא שהם צריכים להשלים את שני הקטעים של 25 מטר ב-10 שניות ולבצע ביניהם פנייה של 180 מעלות. אחרי  כל 2X25 מטר יש 20 שניות הפסקה. קצב הריצה מוכתב מאותות קוליים. מיד בתום המבחן נלקחה מהשחקנים דגימת דם לחישוב ריכוז לקטט (HIT[La-]), יוני מימן (HIT[H+]) וביקרבונט  (HIT[HCO3-]). הדופק נמדד במהלך המבחן (HITHR).

תוצאות

ממוצעי משקל הגוף ואחוזי השומן של השחקנים בשלושת המועדים מוצגים בטבלה 1:
   

 

T1

T2

T3

משקל (ק"ג) ליגה ראשונה

99.3

99.0

98.5

משקל (ק"ג) ליגה שנייה

92.7

92.4

92.1

משקל (ק"ג) ליגה שלישית

86.6

86.4

87.1

אחוז שומן ליגה ראשונה

13.3

12.3

12.1

אחוז שומן ליגה שנייה

10.5

10.4

10.7

אחוז שומן ליגה שלישית

10.8

9.5

9.5

 

ממוצעי תוצאות מבחני הכושר מוצגים בטבלה 2:
 

 

T1

T2

T3

Yo-YoIR1 ליגה שנייה (מטרים)

1765

2250

2225

Yo-YoIR1 ליגה שלישית (מטרים)

1610

2140

2390

HIT[La-] (מילימול/ליטר) ליגה ראשונה

5.3

3.9

3.3

HIT[La-] (מילימול/ליטר) ליגה שנייה

8.2

4.8

5.1

HIT[La-] (מילימול/ליטר) ליגה שלישית

7.5

4.9

4.6

HIT[H+] (מילימול/ליטר) ליגה ראשונה

46.7

43.2

40.9

HIT[H+] (מילימול/ליטר) ליגה שנייה

53.1

45.5

47.7

HIT[H+] (מילימול/ליטר) ליגה שלישית

52.8

47.8

47.2

HIT[HCO3-] (מילימול/ליטר) ליגה ראשונה

20.3

21.9

23.1

HIT[HCO3-] (מילימול/ליטר) ליגה שנייה

16.6

20.4

20.1

HIT[HCO3-] (מילימול/ליטר) ליגה שלישית

17.0

20.8

20.7

דופק במבחן HIT ליגה ראשונה

160

150

149

דופק במבחן HIT ליגה שנייה

164

150

155

דופק במבחן HIT ליגה שלישית

169

156

154

לקטט במבחן MOG (מילימול/ליטר) ליגה ראשונה

4.3

3.4

3.4

לקטט במבחן MOG (מילימול/ליטר) ליגה שנייה

4.8

4.3

3.4

לקטט במבחן MOG (מילימול/ליטר) ליגה שלישית

4.2

3.5

3.0

דופק במבחן MOG ליגה ראשונה

165

156

159

דופק במבחן MOG ליגה שנייה

168

157

160

דופק במבחן MOG ליגה שלישית

166

162

160

CMJh (ס"מ) ליגה ראשונה

46.9

46.1

47.2

CMJh (ס"מ) ליגה שנייה

50.9

49.7

50.4

CMJh (ס"מ) ליגה שלישית

50.1

51.1

51.6

CMJ-PPO (ואט/ק"ג) ליגה ראשונה

53.5

55.3

57.2

CMJ-PPO (ואט/ק"ג) ליגה שנייה

56.1

56.1

56.1

CMJ-PPO (ואט/ק"ג) ליגה שלישית

54.4

56.2

57.2

CMJ-PF (ניוטן/ק"ג) ליגה ראשונה

25.7

26.9

27.1

CMJ-PF (ניוטן/ק"ג) ליגה שנייה

25.9

26.2

26.1

CMJ-PF (ניוטן/ק"ג) ליגה שלישית

25.1

25.5

25.6

CMJ-PPO (ואט) ליגה ראשונה

5282

5445

5611

CMJ-PPO (ואט) ליגה שנייה

5182

5172

5162

CMJ-PPO (ואט) ליגה שלישית

4691

4836

4972

CMJ-PF  (ניוטון) ליגה ראשונה

2539

2658

2663

CMJ-PF  (ניוטון) ליגה שנייה

2388

2408

2392

CMJ-PF  (ניוטון) ליגה שלישית

2166

2191

2219

 
דיון בממצאים

רוב השיפור בכושר התרחש בתקופת ההכנה שבה רואים שיפור במבחני הסבולת אצל הנבדקים מכל שלושת הליגות. הדבר משתקף בתוצאות מבחן Yo-YoIR1 אותו ביצעו שחקני הליגה השנייה והשלישית ובירידה בריכוז הלקטט במבחן Mognoni ובמבחן HIT. במבחן הניתור לא רואים שיפור וזאת כנראה מאחר שמדובר בשחקנים שממילא יש להם ניתור טוב יחסית שרובם בגיל שבו לא מוצאים בדרך כלל שיפור בניתור. כמו כן ייתכן שהעומס הגדול בתקופת ההכנה שהביא לשיפור בסבולת, לא תרם ואולי הפריע ליכולת הניתור. כמו כן אפשרי שמרכיב הסבולת נפגע יותר ממרכיב הניתור בתקופת הפגרה ולכן רואים בו שיפור אחרי תקופת ההכנה ובמדדים מסוימים אפילו שיפור במהלך העונה.
שחקני הליגה הראשונה הראו ערכים נמוכים של לקטט במבחן HIT וגם ירידה בערכים לאורך העונה מה שמראה את יכולתם העדיפה לעמוד במאמצים עצימים.  משקל הגוף נשמר כמעט ללא שינוי לאורך העונה והייתה ירידה קטנה באחוזי השומן אם כי החוקרים מציינים שהירידה הזו התרחשה רק אצל 6 משחקני הליגה הראשונה, שני שחקנים מהליגה השניים ושניים מהליגה השלישית.  אצל שלושה משחקני הליגה השנייה ושניים מהליגה השלישית הייתה עלייה באחוז השומן במהלך העונה.
ריכוז הלקטט במבחן Mognoni ירד  במהלך העונה אצל 8  מ-13 כדורסלני הליגה הראשונה (61.5%) אבל רק בקרב כ-35% משחקני הליגה השנייה והשלישית ולפיכך אפשר להסיק שהאימונים בתקופת ההכנה וגם במהלך העונה  של שחקני הליגה הראשונה הייתה להם השפעה גדולה יותר על הסבולת. שחקני הליגה הראשונה השתתפו בששה עד עשרה אימונים בשבוע בקבוצותיהם שקיימו בנוסף לכך משחק אחד ולעתים שניים בשבוע. שחקני הליגה השנייה גם הם השתתפו בששה עד עשרה אימונים בשבוע אבל בדרך כלל שיחקו רק פעם אחת בשבוע. שחקני הליגה השלישית היו בחלקם רק חצי מקצוענים וקיימו 7-4 אימונים בשבוע ומשחק אחד.
המחברים מדגישים כי העובדה שממוצע של קבוצה משתפר במבחן מסוים  אחרי תקופת ההכנה או במהלך העונה, אין פירושה שהשיפור חל אצל כל השחקנים ואי לכך מאמני הכושר צריכים להכין תוכנית אימונים אישית לשחקנים מסוימים שאצלם לא רואים שיפור כזה. הם מציינים למשל כי  למרות הירידה הניכרת בריכוז הלקטט במבחן האינטנסיבי, מבחן HIT, בקרב שחקני הליגה הראשונה,  השיפור הזה חל רק אצל 6 שחקנים. אצל 5 שחקנים נוספים הוא נשאר ללא שינוי בעוד שאצל 2 שחקנים הוא עלה.


מקור:


Ferioli D, Bosio A, Zois J, La Torre A, Rampinini E (2020) Seasonal changes in physical capacities of basketball players according to competitive levels and individual responses. PLoS ONE 15(3): e0230558. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0230558
 


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.