דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | כושר גופני | 29/03/2020

הקשר בין כושר גופני לבין מבחני ריכוז בתלמידי חטיבת ביניים


תקציר מחקר שבוצע בספרד

תיאור המחקר

הנבדקים במחקר היו 210 תלמידים (118 מהם בנות) בגיל 11 עד 15 מהעיר מאלאגה שבספרד. התלמידים נבחרו אקראית מכמה בתי ספר. לא נבחרו תלמידים שסבלו מבעיות בריאותיות שמנעו מהם לבצע את מבחני הכושר הגופני או כאלה שהוריהם לא נתנו הסכמה להשתתפותם במחקר. המבדקים שעברו התלמידים:


א) מבחן קשב וריכוז d2(attention test d2) – במבחן זה על הנבדקים לסמן בשני קווים כל אות d   שיש מעליה או מתחתיה שני קווים בשורה בה נמצאות אותיות d ו-p. אין לסמן אותיות p  או אותיות d שאין מעליהן או מתחתיהן שני קווים (אין לסמן גם אותיות d שיש מעליהן או מתחתיהן קו אחד או שאינן מלוות בסימון). בכל שורה יש 47 אותיות ויש להשלים את הסימון בה בתוך 20 שניות ואז לעבור לשורה שמתחתיה. בסה"כ יש 14 שורות.

מחושבים מדדים שונים מתוך המבחן:
TR – מספר האותיות שסומנו
TA – מספר הסימונים הנכונים
O – מספר אותיות d שהיה צריך לסמן אותן אך הן לא סומנו.
C  - מספר סימונים שגויים
TOT – אפקטיביות המשימה TR−(O + C)
CON =TA−C
TR+= מספר הסימונים הגדול ביותר בשורה אחת
TR− = מספר הסימונים הקטן בשורה אחת
VAR =  (TR+)−(TR−)


ב) קפיצה לרוחק מהמקום
ג) מבחן זריזות - ריצת 5 פעמים הלוך ושוב 10 מטר
ד) מבחן סבולת - מבחן ביפ, הנקרא אצלם Course Navette test ממנו נעשה חיזוי לצריכת החמצן המרבית (צח"מ).

תוצאות

ממוצעי הבנות והבנים מופיעים בטבלה 

 

בנים

בנות

קפיצה לרוחק מהמקום (מטר)

1.76

1.44

ריצת 5X10 מטר (שניות)

18.2

19.9

צח"מ חזוי (מ"ל/ק"ג/דקה)

45.5

41.1

TR

56.0

61.8

TA

57.4

60.1

O

56.2

49.6

TOT

57.8

61.9

CON

57.9

60.3

VAR

50.9

62.2

TR+

59.3

62.2

-TR

61.9

63.3

 

החוקרים חישבו את המתאמים בין מבחני הכושר ומהפרמטרים ממבחן הקשב והריכוז ומהתוצאות נראה כי יש קשר בינוני בעוצמתו בין  הצח"מ למספר מדדים של קשב וריכוז ובקרב הבנים.  יש גם קשר כזה גם לתוצאות הקפיצה לרוחק מהמקום אצל הבנים.  הקשרים של הזריזות למדדי הקשב והריכוז היו חלשים יותר.  הקשרים אצל הבנות היו חלשים יותר.  הבנות השיגו תוצאות טובות יותר במבחני הקשב והריכוז ותוצאות פחות טובות במבחני הכושר. מקדם המתאם בין אפקטיביות המשימה (TOT) לבין הצח"מ החזוי בקרב הבנים היה r=0.54  אבל רק 0.36 בקרב הבנות. המתאם של TOT עם קפיצה לרוחק מהמקום אצל הבנים היה r=0.51  ו-0.32 אצל הבנות. המתאם של TOT עם מבחן הזריזות  אצל הבנים היה r= -0.37 ו-0.20- אצל הבנות. מקדמי המתאם עם מבחן הזריזות הם שליליים מאחר שבמבחן זה ככל שההישג טוב יותר, זמן הריצה הוא יותר קצר.
המחברים מעלים השערות שונות לגבי הקשר בין מבחני הכושר ומדדי הקשב והריכוז בהסתמך על תוצאות מחקרים אחרים וטוענים כי התוצאות שלהם מעידות על כך כי לשיפור בכושר הגופני עשויה להיות השפעה חיובית על הקשב והריכוז של התלמידים.

מקור:

Reigal RE, Moral-Campillo L, de Mier RJ, et al. Physical Fitness Level Is Related to Attention and Concentration in Adolescents. Front Psychol. 2020;11:110. Published 2020 Feb 4. doi:10.3389/fpsyg.2020.00110


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.