דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | כללי | 15/02/2021

אוריינות גופנית, פעילות גופנית ומרכיבי בריאות בתלמידים

ילד בועט בכדורגל
תקציר מחקר שבוצע בקנדה

תיאור המחקר

המונח "אוריינות גופנית" המכונה לעתים גם  "אורינות תנועתית" (physical literacy) משמעותו הקניית היסודות, שמאפשרים לפרט לנהוג בעצמאות בבחירת הפעילות הגופנית, המתאימה לו בכל שלב התפתחותי של חייו בהתאם למצבו הגופני, הנפשי והחברתי.
הנבדקים במחקר היו 113 בנות ו-109 בנים בגיל ממוצע של 10.7 שנים. המשתנים שנבדקו במחקר היו:
Years from Peak Height Velocity (YPHV) – מרחק בשנים משיא הגדילה המהירה בהתבגרות. משתנה זה חושב מתוך נוסחה שכללה את הפרטים הבאים: תאריך לידה, מין, תאריך הבדיקה, גובה בעמידה, גובה בישיבה ומשקל הגוף.
BMI – חושב מתוך נתוני הגובה והמשקל.
אוריינות גופנית – שלושה כלים שימשו להערכת האוריינות הגופנית: 
PLAYfun – מבדק מיומנויות ביצוע של 18 משימות במגוון תחומים (ריצה, סוגי תנועה, שווי משקל, יציבות, דיוק בתנועה).  נלקח בחשבון ממוצע הציונים בכל 18 המשימות. הבוחן מבצע הערכה  של איכות הביצוע. לדוגמה: במשימה של ריצה מהירה סביב ארבעה קונוסים המוצבים בריבוע של 3X3 מטר הבוחן צריך לראות עם סגנון הריצה כבר דומה לריצה של בוגרים, האם הילדים "חותכים פינות" או רצים במרחק גדול מדי מהריבוע, האם שינויי כיוון הריצה הם יעילים וכדומה. את פירוט המשימות והפרטים המשמשים להערכה אפשר למצוא בקישור: https://play.physicalliteracy.ca/play-tools/playfun
 PLAYself – שאלון בן 22 שאלות בו מעריך הנבחן את האוריינות הגופנית שלו.
 PLAYparent - שאלון בו העריכו הורי התלמידים את האוריינות הגופנים של ילדיהם.
אחוז שומן – נבדק באמצעות שיטת bioelectrical impedance analysis
פעילות גופנית – נמדדה באמצעות אקסלרומטרים שענדו הנבדקים במשך שבעה ימים. מתוך המדידות חושב מספר הדקות ביום בו ביצעו הנבדקים פעילות גופנית מתונה עד נמרצת (MVPA).
יכולת אירובית – נמדדה באמצעות מבחן ריצה על מסילה נעה. במבחן הועלתה מהירות הריצה בכל 3 דקות עד שהנבדקים לא היו מסוגלים להתמיד בה. זמן הריצה במבחן היה מדד אחד ליכולת האירובית. הדופק נמדד בכל מהלך המבדק. מיד בתום המבדק נתבקשו הנבדקים לשבת ומנתוני הדופק בהתאוששות חושב מדד נוסף ליכולת האירובית הנקרא 60s HR Recovery (HRR) שהוא ההפרש בין הדופק הגבוה במבחן הריצה לבין הדופק אחרי דקה אחת של התאוששות.
לחץ דם – בוצעו לפחות 4 מדידות של לחץ דם במנוחה לכל נבדק. אם ההפרשים היו לא גדולים מ-5 מ"מ כספית  נלקח בחשבון הממוצע של הבדיקות השנייה, השלישית והרביעית. אם ההפרשים היו גדולים, בוצעו בדיקות נוספות.
Health-Related Quality of Life (HRQOL) – שאלון בן 23 היגדים שהתגובה להם מעריכה את איכות החיים של בני 12-8 שנים ב-4 תחומים: גופני, רגשי, חברתי ותפקוד בבית הספר. מחושב ציון מצטבר מכל התשובות להיגדים. ככל שהציון גבוה יותר הוא מראה על איכות חיים טובה יותר. בכל היגד הנבדק יכול לבחור אחת מחמש אפשרויות לגבי החודש הקודם: "מעולם לא היה בעיה", "כמעט אף פעם לא היה בעיה", "לפעמים בעייתי", "בעייתי לעתים קרובות" ו-"כמעט תמיד בעייתי".


תוצאות

טבלה מספר 1 מובאים ממוצעי המבדקים

 

בנות

בנים

גיל (שנים)

10.83

10.69

YPHV (שנים)

0.96-

2.57-

גובה (מטר)

1.46

1.46

משקל (ק"ג)

38.5

37.5

BMI (ק"ג/מ"ר)

17.9

17.5

אחוז שומן

22.9

19.2

זמן ריצה במסילה (דקות)

10.36

11.47

60 s HRR (פעימות בדקה)

50

61

HRQOL

78.68

74.93

MVPA (דקות ביום)

56.76

74.93

PLAYfun

47.91

50.33

PLAYself

73.66

73.33

PLAYparent

127.13

128.87

ציון אוריינות גופנית משולב (PLC)

0.22-

0.22

 

ציון האוריינות הגופנית  המשולב נמצא קשור לכל המרכיבים הבריאותיים: אחוז שומן, לחץ דם, כושר אירובי ו- HRQOL. הקשר החזק ביותר של PLC היה

ל- 60s HRR. המדד לפעילות גופנית, MVPA, נמצא כמתווך בין שני מדדי הכושר האירובי ו-PLC. ממצאים אלה מחזקים את ההנחה כי אוריינות גופנית תורמת לביצוע פעילות גופנית ובכך משפיעה על הכושר הגופני והבריאות. שימוש במדד משולב של אוריינות גופנית עדיף על שימוש במדד אחד לתכונה זו. 
החוקרים מסכמים שלאור ממצאי המחקר הזה השלב הבא צריך להיות למצוא שיטות להגברת האוריינות הגופנית ולבדוק את יעילותן.

מקור:


Caldwell, H., Di Cristofaro, N. A., Cairney, J., Bray, S. R., MacDonald, M. J., & Timmons, B. W. (2020). Physical Literacy, Physical Activity, and Health Indicators in School-Age Children. International journal of environmental research and public health, 17(15), 5367. https://doi.org/10.3390/ijerph17155367


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.