דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | כושר גופני | 05/04/2022

כושר גופני של ילדים בקרואטיה בין 1999 ל-2014

(בתמונה: מרוץ שדה לילדים בקרואטיה בשנת 2013)

במאמר מובאים ממוצעי תוצאות מבחני כושר גופני שנתיים שנערכו בחמישה בתי ספר בעיר זאגרב, בירת קרואטיה בין השנים 1999 ו-2014. בסך הכול נבדקו 5077 ילדים (50.8% בנות) בטווח הגילים 14-11.


המבחנים


גובה ומשקל שמהם חושב BMI
קפיצה לרוחק מהמקום
Polygon backwards tests – במבחן זה על הנבחנים לזחול אחורה למרחק 10 מטר ולעבור בדרכם מתחת לשני מכשולים שגובהם 35 ס"מ. המכשול הראשון מוצב 3 מטר מקו הזינוק והמכשול השני 6 מטר מהקו. נמדד הזמן להשלמת המשימה.
שכב-שב ב-60 שניות עם ברכיים כפופות.
מבחן גמישות Sit-and reach
מרחק ריצה/הליכה ב-6 דקות


תוצאות


טבלה מספר 1 מביאה את ממוצעי המבחנים של הבנות

שנה/מבחן

BMI (ק"ג/מ"ר)

רוחק מהמקום (מטר)

פוליגון אחורה (שניות)

שכב-שב ב-60 שניות (פעמים)

Sit-and-reach (ס"מ)

ריצת 6 דקות (מטר)

1999

19.0

1.56

17.0

33.3

57.0

1108

2000

18.3

1.63

14.5

33.4

66.5

1015

2001

19.3

1.48

22.4

31.3

55.7

1087

2002

18.6

1.59

16.4

33.4

61.2

987

2003

19.3

1.61

14.9

34.0

71.5

1017

2004

19.5

1.61

14.8

36.1

72.6

1032

2005

19.2

1.61

15.7

36.8

72.6

1071

2006

19.0

1.60

16.4

35.8

63.9

1068

2007

19.0

1.60

17.2

34.9

63.3

1040

2008

18.8

1.58

18.2

33.0

59.5

1022

2009

19.1

1.54

16.5

35.2

65.7

942

2010

18.7

1.61

15.6

36.1

67.8

1017

2011

18.9

1.64

16.2

37.5

67.0

1038

2012

18.9

1.61

14.3

37.2

64.6

848

2013

19.0

1.61

11.6

38.2

51.7

998

2014

19.0

1.61

11.6

39.3

52.0

680

ממוצע כל השנים

19.0

1.58

16.3

34.9

63.2

973

 

טבלה מספר 2 מביאה את ממוצעי המבחנים של הבנים

שנה/מבחן

BMI (ק"ג/מ"ר)

רוחק מהמקום (מטר)

פוליגון אחורה (שניות)

שכב-שב ב-60 שניות (פעמים)

Sit-and-reach (ס"מ)

ריצת 6 דקות (מטר)

1999

18.7

1.76

12.2

35.1

51.0

1174

2000

18.6

1.72

13.8

38.7

57.2

1168

2001

18.8

1.72

13.5

38.7

55.2

1142

2002

18.9

1.71

13.3

38.9

54.4

1109

2003

19.1

1.76

12.5

39.4

62.0

1175

2004

19.5

1.72

13.0

41.2

64.4

1179

2005

19.9

1.75

14.6

38.2

63.5

1145

2006

20.2

1.72

15.0

37.4

54.8

1168

2007

20.1

1.69

15.5

36.8

56.6

1144

2008

20.0

1.66

15.4

37.0

55.4

1139

2009

19.8

1.70

14.5

38.7

61.1

1085

2010

19.8

1.70

14.4

39.2

53.6

1165

2011

20.1

1.76

15.5

40.1

58.7

1131

2012

19.9

1.75

13.0

42.1

57.2

909

2013

20.1

1.75

11.1

41.2

44.3

847

2014

20.1

1.70

10.9

40.7

44.7

828

ממוצע כל השנים

19.6

1.72

13.7

38.9

56.4

1029

 

השוואה בין הישגי הבנות והבנים


כפי שניתן לראות בטבלאות 1 ו-2 ממוצעי ההישגים של הבנים טובים מאלה של הבנות בכל מבחני הכושר חוץ ממבחן הגמישות בו השיגו הבנות תוצאות טובות יתר. ההבדל ב-BMI בין הבנים לבנות לא היה גדול. ההבדלים באחוזים  בממוצעי כל השנים בין הבנים לבנות: רוחק מהמקום 8.8%, פוליגון אחורה – 19%, שכב-שב – 11.5%, ריצת 6 דקות – 5.8%, גמישות – הישגי הבנות היו טובים ב-12.1%.


ההישגים לאורך השנים


בחלק מהמבחנים היו תנודות גדולות למדי בהישגים משנה לשנה. הדבר בולט במיוחד במבחן הגמישות.  מגמות השינויים שהסתמנו:
BMI – ללא שינוי אצל הבנות ועלייה אצל הבנים.
רוחק מהמקום  - עלייה בהישגים של הבנות וללא שינוי אצל הבנים.
פוליגון אחורה – הישגים טובים מהממוצע בשלוש שנות המעקב האחרונות בשני המינים.
שכב-שב – הישגים טובים מהממוצע בשני המינים בחמש שנות המעקב האחרונות.
Sit-and reach – כאמור, במבחן זה היו תנודות גדולות יחסית לאורך השנים. בשתי שנות המעקב האחרונות התוצאות היו הרבה מתחת לממוצע בשני המינים.
ריצת 6 דקות – מגמה כללית של ירידה בהישגים. בשלוש שנות המעקב האחרונות ההישגים היו למטה מהממוצע בשני המינים. החוקרים מציינים כי במחקר אחר נמצאה בקרואטיה ירידה באחוז הילדים המקיימים את ההמלצות הבין לאומיות לפעילות אירובית בין 2002 ל-2010 וזו יכולה להיות אחת הסיבות לכך שרואים מגמה של ירידה בהישגים במבחן ריצת 6 דקות.

מקור:


Kasović M, Štefan L, Petrić V. Secular trends in health-related physical fitness among 11-14-year-old Croatian children and adolescents from 1999 to 2014. Sci Rep. 2021 May 26;11(1):11039. doi: 10.1038/s41598-021-90745-y. PMID: 34040133; PMCID: PMC8155011.

 


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.