דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | כושר גופני | 12/05/2021

נורמות כושר גופני לתלמידי בתי ספר בצרפת


תקציר מחקר שהתפרסם ב-Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sport

נתונים לבניית הנורמות נאספו בין השנים 2018-2010. מאמר זה מתייחס רק לבתי ספר יסודיים אולם נאספו נתונים גם לגבי בתי ספר על יסודיים.  כל בתי הספר בצרפת הוזמנו להשתתף ואלה שרצו בכך לקחו חלק במחקר.
המבחנים שעברו הילדים:
משקל וגובה. מנתונים אלה חושבו ערכי BMI.

  • מבחן סבולת – הליכה וריצה למשך 6 דקות הלוך ושוב בין שני קווים המרוחקים 20 מטר זה מזה. נמדד המרחק אותו עברו הילדים ב-6 דקות.
  • קפיצה לרוחק מהמקום.
  • מבחן מהירות – המרחק שעובר הילד ב-5 שניות. הילדים עמדו מאחורי קו ורצו מהר ככל האפשר. טיימר ספר את הזמן לאחור וסומן המרחק אליו הגיע הילד כאשר עברו 5 שניות.
  • מבחן גמישות – כפיפה לפנים בעמידה עם ברכיים ישרות. במבחן זה סווגו התלמידים ל-5 דרגות גמישות: 5 נקודות – כפות הידיים נוגעות בארץ; 4 נקודות – אצבעות הידיים נוגעות בארץ; 3 נקודות – אצבעות הידיים נוגעות בקרסוליים; 2 נקודות – אצבעות הידיים נוגעות בשוקיים ונקודה אחת אם אצבעות הידיים מגיעות עד הברכיים.
  • מבחן זריזות – מבחן קלאס (hopscotch test) – במבחן זה היו צריכים הנבחנים לעבור מהר ככל האפשר מסלול משחק קלאס פעם אחת.

בסך הכל נבחנו 16,023 בנים ו-15,461 בנות מגיל 6 עד גיל 12.

תוצאות

הממוצעים של המבחנים מובאים בטבלה מספר 1.

מבחן

בנות

בנים

משקל (ק"ג)

30.1

30.1

גובה (מטר)

1.32

1.32

BMI (ק"ג/מ"ר)

17.1

17.0

ריצת 6 דקות (מטר)

762

792

קפיצה לרוחק מהמקום (מטר)

1.15

1.26

ריצת 5 שניות (מטר)

22.7

23.8

מבחן קלאס (שניות)

7.3

7.7

מבחן גמישות (נקודות)

4

3

 

כפי שניתן לראות בטבלה הממוצעים של הבנים היו טובים יותר בשלושה מבחנים (ריצת 6 דקות, רוחק מהמקום ומבחן המהירות) ואילו בשני מבחנים ממוצעי הבנות היו טובים יותר (גמישות וזריזות).  ממוצעי ההישגים של ילדים בעלי עודף משקל היו נמוכים יותר ולא נמצאו הבדלים בממוצעים בין ילדים בעלי משקל נמוך ולילדים בעלי משקל ממוצע. בכל מבחן חושבו אחוזונים לכל שנתון. טבלה מספר 2 מביאה את האחוזונים במבחן הריצה הלוך ושוב ל-6 דקות (המרחק במטרים אותו עברו הנבחנים). שאר הנתונים מופעים במחקר המקורי

גיל /                       אחוזונים

10

20

30

40

50

60

70

80

90

בנים 6.0 – 6.9

627

663

688

708

726

744

762

785

812

בנים 7.0 – 7.9

653

694

722

745

766

786

807

830

862

בנים 8.0 – 8.9

671

716

747

773

796

818

841

867

901

בנים 9.0 – 9.9

682

731

764

792

816

840

864

892

929

בנים 10.0 – 10.9

688

739

773

802

827

851

877

905

944

בנים 11.0 – 11.9

691

741

775

803

828

852

877

905

942

בנות 6.0 – 6.9

620

654

676

695

712

728

745

764

790

בנות 7.0 – 7.9

638

675

700

721

739

757

776

796

824

בנות 8.0 – 8.9

653

694

721

744

764

783

803

826

856

בנות 9.0 – 9.9

665

709

738

762

783

804

825

849

881

בנות 10.0 – 10.9

673

718

749

773

796

817

832

864

897

בנות 11.0 – 11.9

673

719

750

775

798

819

842

867

901

 

קצת מפתיע שההבדלים בהישגים בין בנים בקבוצת הגיל 11.0 – 11.9 ובין הבנים הצעירים בשנה, אלה בקבוצת הגיל  10.0 – 10.9, היו קטנים מאד ולמעשה אפשר להסיק כי ההישגים של  הבנים בשתי קבוצות גיל אלה הם שווים. מפתיע במקצת גם ההבדל הקטן מאד בין הישגי הבנים והבנות העומד על פחות מ-4 אחוזים. נורמות שחושבו במבחן ביפ באירופה, מבחן שלדברי החוקרים נמצא במתאם של 0.78 עם מבחן הריצה ל-6 דקות, מראות הבדל של כ-40% בין הישגי הבנים והבנות באותן קבוצות גיל. לדוגמה: אחוזון 50 במבחן ביפ  בגיל בנורמות האירופאיות הוא 45 קטעים אצל הבנים לעומת 32 קטעים אצל הבנות. ההבדל בין הבנים בגיל 12 לבין הבנים בגיל 11 במבחן ביפ הוא של כ-7%. הבדלים בהישגים בין בנים לבנות עד גיל ההתבגרות נובעים בעיקר מכמות הפעילות הגופנית. ייתכן כי באוכלוסייה שנבדקה בצרפת, לא היו הבדלים גדולים במידת הפעילות הגופנית בין הבנים לבנות. 


מקור:


Vanhelst J, Ternynck C, Ovigneur H, Deschamps T. Normative health-related fitness values for French children: The Diagnoform Programme. Scand J Med Sci Sports. 2019;00:1–10.

 


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.