דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | כושר גופני | 17/03/2021

פעילויות בשיעורי חינוך גופני וכושר גופני

שיעור חינוך גופני
תקציר מחקר שנערך בבריטניה


תיאור המחקר

הנבדקים במחקר היו 10,697 תלמידים (6078 מהם בנות) בגיל 13-11 שנים (ממוצע 12.5 שנים) מ-74 בתי ספר שונים שהיכולת האירובית שלהם הוערכה באמצעות מבחן ביפ. מתוכם, 7485 תלמידים (4495 בנות)  מ-67 בתי ספר ענו גם על שאלון. רמת הפעילות הגופנית בשיעורי חינוך גופני של 9483 תלמידים מ-88 בתי ספר הוערכה באמצעות  אקסלרומטרים. מצב סוציו-אקונומי של משפחות התלמידים הוערך לפי הזכאות לארוחות חינם בבית הספר (eFSMs). המדידות נערכו בשנת 2017 בחודשים יוני עד ספטמבר כאשר התלמידים היו בסוף כתה ז' או תחילת כתה ח'.
טבלה מספר 1 מציגה את סוגי הפעילויות בשיעורים בהן נערכו מדידות הפעילות הגופנית ומספר התלמידים שהשתתפו בהם. בכל תא בטבלה מוצג למעלה מספר השיעורים בהם נערכה המדידה ולמטה מוצג מספר התלמידים שרמת הפעילות הגופנית שלהם הוערכה

סוג הפעילות

שיעורים בהם השתתפו בנות בלבד

שיעורים בהם השתתפו בנים בלבד

שיעורים בהם השתתפו בנות ובנים יחד

סה"כ

משחקי כדור כמו כדורגל, כדורסל, כדוריד וכדורעף

13

328

19

621

5

136

37

1085

משחקי מחבט כמו טניס, סקווש ובדמינטון

3

73

8

191

5

130

16

394

משחקי מחבט כמו קריקט ובייסבול

17

601

37

1058

33

1253

87

2912

אתלטיקה

5

110

4

105

3

114

12

329

כושר גופני

4

88

8

243

4

170

16

501

משחקי תנועה

1

16

2

55

1

41

4

112

פעילויות אחרות

14

661

1

20

41

1882

56

3653

מקצועות שדה  באתלטיקה (קפיצות וזריקות)

3

84

5

93

5

135

13

312

מקצועות מסלול באתלטיקה (ריצות רגילות, מרוצי שליחים, מרוצי משוכות)

0

2

60

6

215

8

275

 

תוצאות

טבלה מספר 2 מציגה את תוצאות מבחן ביפ

קטגוריה

מספר נבדקים

ממוצע מספר קטעים של 20 מטר שהושלמו

אחוזון 50 של קטעים שהושלמו

נורמות בין לאומיות לאחוזון 50

אחוז תלמידים מעל הנורמות הבין לאומיות לאחוזון 50

בנים

בנות

4619

6078

43.8

32.7

40

29

39

28

51

54

eFSMs

לא זכאים

זכאים

 

9050

1647

 

38.5

32.0

 

34

28

 

 

eFSMs בנים

לא זכאים

זכאים

 

3913

706

 

44.9

37.5

 

 

 

53

42

eFSMs בנות

לא זכאיות

זכאיות

 

5137

941

 

33.6

27.8

 

 

 

56

44

 

האחוזים הממוצעים מזמן השיעור בפעילויות גופניות מתונות עד עצימות (MVPA) היו 27.9 בשיעורים בהם נושא השיעור היה כושר גופני, 28.4% במשחקי כדור, 22.1% במקצועות מסלול באתלטיקה, 19.1% במשחקי תנועה, 22.3% במשחקי מחבט כמו קריקט, 26.2% במשחקי מחבט כמו טניס ו-16.3% במקצועות השדה באתלטיקה.


דיון בממצאים ומסקנות

1.    רמת הכושר של התלמידים בבריטניה  במדגם זה שבו נכללו תלמידים בגיל ממוצע של 12.5 שנים, נמצאה דומה לנורמות הבין לאומיות.
2.    ממוצע ההישגים במבחן ביפ של הבנים היה גבוה בכ-34% משל הבנות (43.8 לעומת 32.7 קטעים של 20 מטר).
3.    הממוצע במבחן ביפ של תלמידים ממשפחות בעלות מעמד סוציו-אקונומי גבוה היה גבוה מזה של תלמידים ממעמד סוציו-אקונומי נמוך.
4.    רק כ-23.8% מזמן שיעורי החנ"ג הוקדש לפעילויות גופניות מתונות עד עצימות בעוד ההמלצה היא שהתלמידים יהיו ברמות פעילות כאלה ב-50 עד 80 אחוז מזמן שיעורי החנ"ג.
5.    אחוז הזמן בו היו התלמידים ב-MVPA היה שונה בהתאם לתוכן השיעורים. האחוז הזה היה הכי גבוה בשיעורים בהם הדגש היה על כושר גופני או משחקי כדור אך גם בשיעורים אלה הוא היה נמוך בהרבה מן ההמלצות. אפילו בשיעור אחד  מכל אלה בהם נמדדה רמת הפעילות הגופנית לא הגיעו התלמידים להמלצה של 30 דקות ומעלה MVPA.
6.     לא נמצאו הבדלים מובהקים ברמת הפעילות הגופנית בין השיעורים בהם השתתפו בנות בלבד, בנים בלבד או בכאלה בהן השתתפו הבנות ביחד עם הבנים, וזאת בניגוד לכמה מחקרים אחרים בהם נמצא כי בנות היו יותר פעילות בשיעורים מעורבים עם הבנים.
7.    תלמידים שסימנו בשאלונים שהם "נהנים מאד" בשיעורי החנ"ג, ממוצע ההישגים שלהם במבחן ביפ היה גבוה יותר.
8.    שיעורי החנ"ג לבדם, כפי שהם מבוצעים כיום בבריטניה, לא מסוגלים להביא את התלמידים לרמת הפעילות הגופנית והכושר הגופני הנדרשים. ההישגים הגבוהים יותר במבחן ביפ של התלמידים מהמעמד הסוציו-אקונומי הגבוה יותר הם כנראה תוצאה מכך שתלמידים אלה זוכים ליותר הזדמנויות לפעילויות ספורט במסגרות חוץ בית ספריות. לפיכך רצוי שרשויות החינוך בבריטניה יקצו יותר הזדמנויות לעיסוק בפעילויות גופניות בבתי הספר, במיוחד בבתי ספר בשכונות מצוקה.

מקור:


Beale N, Eldridge E, Delextrat A, et al
Exploring activity levels in physical education lessons in the UK: a cross-sectional examination of activity types and fitness levels
BMJ Open Sport & Exercise Medicine 2021;7:e000924. doi: 10.1136/bmjsem-2020-000924


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.