דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | אתלטיקה | 13/05/2018

אתלטים בוגרים מצטיינים לא היו בהכרח אתלטי נוער מצטיינים

תקציר מחקר שניתח נתונים בבריטניה

 

אתלטים בוגרים מצטיינים לא היו בהכרח אתלטי נוער מצטיינים

בבריטניה קיים מאגר נתונים על אתלטים החל מגיל צעיר המאפשר לעקוב אחרי התפתחות ההישגים של האתלטים במקצועות השונים ועל הדרוג השנתי של האתלטים בקרב בני גילם.

החוקרים ניתחו את הדירוג של האתלטים בקבוצות הגיל השונות בין השנים 2015-2005 בתשעה מקצועות: ריצות 100, 800, 1500 מטר, ריצת משוכות קצרה, קפיצה לרוחק, קפיצה לגובה, הדיפת כדור ברזל, זריקת דיסקוס והטלת כידון. הם בחנו את הדרוג של האתלטים בין בני גילם כאשר הם היו בקבוצות הגיל הבאות: "עד 13", "עד 15", עד 17" ועד 20".

טבלה מספר 1 מציגה נתונים לגבי הבנים שהיו מדורגים בין 20 הראשונים בקבוצת הגיל "עד 13"

מקצוע

אחוז פעילים בגיל "עד 15"

אחוז מדורגים ב"עד 15" בין ה-20 הטובים

אחוז פעילים בגיל "עד 17"

אחוז מדורגים בגיל "עד 17" בין ה-20 הטובים

אחוז פעילים בגיל "עד 20"

אחוז מדורגים בגיל "עד 20" בין ה-20 הטובים

100 מ'

76

26

43

13

18

3

משוכות

80

31

48

17

27

12

800 מ'

79

33

52

22

41

9

1500 מ'

78

29

66

22

39

9

גובה

74

29

46

20

30

14

רוחק

56

27

34

18

20

11

דיסקוס

80

40

60

23

34

17

ברזל

76

38

50

26

30

16

כידון

72

42

52

61

17

7

 

טבלה מספר 2 מציגה נתונים לגבי הבנים שהיו מדורגים בין ה-20 הראשונים בגיל "עד 15" ובגיל "עד 17".

מקצוע

אחוז מדורגים בגיל "עד 15" שהיו פעילים בגיל "עד 17"

אחוז מדורגים בגיל "עד 15" שהיו מדורגים בגיל "עד 17"

אחוז מדורגים בגיל "עד 15" שהיו פעילים בגיל "עד 17"

אחוז מדורגים בגיל 15 שהיו מדורגים בגיל "עד 17"

אחוז מדורגים בגיל "עד 17" שהיו פעילים בגיל "עד 20"

אחוז מדורגים בגיל "עד 17"שהיו מדורגים בגיל "עד 20"

100 מ'

74

32

33

10

67

33

משוכות

68

40

34

22

49

39

800 מ'

80

39

52

18

76

39

1500 מ'

80

38

48

17

70

41

גובה

71

39

41

17

54

40

רוחק

68

39

43

23

69

46

דיסקוס

78

50

52

28

72

50

ברזל

76

48

42

27

59

42

כידון

74

49

30

18

56

39

 

טבלה מספר 3 מציגה נתונים לגבי בנות שהיו מדורגות בין 20 הטובות בגיל "עד 13"

מקצוע

אחוז פעילות בגיל "עד 15"

אחוז מדורגות בגיל "עד 15" בין ה-20 הטובות

אחוז פעילות בגיל "עד 17"

אחוז מדורגות בגיל "עד 17"בין ה-20 הטובות

אחוז פעילות בגיל "עד 20"

אחוז מדורגות בגיל "עד 20"בין ה-20 הטובות

100 מ'

83

33

58

25

36

21

משוכות

86

38

43

21

22

11

800 מ'

84

38

57

24

35

17

1500 מ'

85

40

56

26

29

13

גובה

84

37

57

25

19

11

רוחק

83

36

56

21

24

10

דיסקוס

81

41

57

30

29

15

ברזל

86

42

71

23

29

21

כידון

93

52

55

27

32

15

 

טבלה מספר 4 מציגה נתונים לגבי האתלטיות שהיו מדורגות בין ה-20 הטובות בגיל "עד 15" ובגיל "עד 17"

מקצוע

אחוז מדורגות בגיל "עד 15" שהיו פעילות בגיל "עד 17"

אחוז מדורגות בגיל "עד 15" שהיו מדורגות בגיל "עד 17"

אחוז מדורגות בגיל "עד 15" שהיו פעילות בגיל "עד 20"

אחוז מדורגות בגיל "עד 15" שהיו מדורגות בגיל "עד 20"

אחוז מדורגות בגיל "עד 17" שהיו פעילות בגיל "עד 20"

אחוז מדורגות בגיל "עד 17" שהיו מדורגות בגיל "עד 20"

100 מ'

70

37

41

27

70

50

משוכות

74

46

41

26

55

39

800 מ'

78

46

48

23

61

44

1500 מ'

78

48

43

26

60

39

גובה

78

43

34

21

44

36

רוחק

73

43

35

17

58

42

דיסקוס

82

57

48

34

62

50

 

בשל השינויים שנעשו במשקלי כדור הברזל והכידון לבנות בגילאים השונים בתקופת המחקר לא נכללו מקצועות אלה בניתוח של גיל 15 וגיל 17.

ריצה

החוקרים ערכו גם מתאמים בין ההישגים בגילאים השונים. טבלה 5 מתארת את המתאמים בין ההישגים בגיל "עד 13" ובגיל "עד 20"

מקצוע

מתאם בין הישגים בגיל "עד 13" ובגיל "עד 20"  - בנים

מתאם בין הישגים בגיל "עד 13" ובגיל "עד 20"  - בנות

100 מ'

0.04-

0.43

משוכות

0.20

0.14

800 מ'

0.11

0.41

1500 מ'

0.18

0.62

גובה

0.08

0.46

רוחק

0.34

0.13

דיסקוס

0.51

0.45

ברזל

0.25

0.44

כידון

0.38

0.38

 

רואים כאן הבדלים בין הבנים והבנות ובמיוחד בולטים המתאמים אצל הבנות בריצות 100, 800 ו-1500 מ', מקצועות בהם אצל הבנים אין כל קשר בין ההישגים בגיל "עד 13" וההישגים בקבוצת הגיל "עד 20". החוקרים משערים שהבדלים אלה נובעים מכך שההתבגרות של הבנות היא מוקדמת יותר. למרות המתאמים הגבוהים יחסית בין ההישגים בריצות הבינוניות בקרב הבנות בין ההישגים בגיל "עד 20"  וההישגים בגילאים צעירים יותר החוקרים  מדגישים שפחות מחצי המדורגות במקצעות אלה בגיל "עד 15" היו גם מדורגות גם  בגיל "עד 20".

 ככל שמתקרבים לגיל "עד 20" המתאם עולה וכך למשל המתאם בין הישגים בגיל "עד 17" ובגיל "עד 20" בריצת 1500 לבנים הוא כבר 0.65. המתאמים במקצועות הזריקה גבוהים יותר מאשר במקצועות הריצה והקפיצה וכך למשל המתאם בין ההישגים בזריקת דיסקוס לבנות בגיל "עד 17" ובגיל "עד 20" הוא 0.85.

 החוקרים מדגישים גם את השונות הרבה בהישגים גם במקצעות בהם יש קשר חזק למדי בין הישגים בקבוצות הגיל "עד 13" ו"עד 20". לדוגמה, אתלטיות שהשיגו את הקריטריון בריצת 800 מ' לאליפות אירופה לנוער, שעמד על 2:10 דקות,  קבעו בקבוצת הגיל "עד 13" הישגים שנעו בין 2:18 ל-2:36 דקות (בממוצע 2:27 דקות עם סטיית תקן של 5.9 שניות), בקבוצת הגיל "עד 15" הן קבעו הישגים בין 2:07 ל-2:28 דקות (בממוצע 2:16 עם סטיית תקן של 4.4 שניות) ובקבוצת הגיל "עד 17" הן קבעו הישגים בטווח שבין 2:03 ו-2:23 דקות (בממוצע 2:11 דקות עם סטיית תקן של 4.0 שניות).

החוקרים לא כללו במחקר אתלטים מעל גיל 20 מאחר שיש מעט אתלטים בוגרים שנמצאו להם תוצאות לפני גיל 13. ממחקרים אחרים ידוע כי הגיל בו מתחילים להתחרות רוב האתלטים הבוגרים המצטיינים הוא 14 עד 16 שנים. הקשר החלש של ההישגים והדירוג בגיל "עד 13" ובגיל "עד 20" ברוב המקצועות מחזק את הדעה שאין כמעט חשיבות להישגים מתחת לגיל 13 לגבי סיכויי ההצלחה כבוגרים.

 לא נכללו במחקר מקצועות באתלטיקה בהם ממעטים להתחרות ילדים מתחת לגיל 13: מקצועות הריצה למרחקים מעל 1500 מטר, ריצת 400 מ' משוכות, ריצת 3000 מ' מכשולים, קפיצה במוט, קפיצה משולשת, יידוי פטיש, קרב-רב ומקצועות ההליכה.

מקור:

Kearney PE, Hayes PR. Excelling at youth level in competitive track and field athletics is not a prerequisite for later success. J Sports Sci. 2018 Apr 18:1-8. doi: 10.1080/02640414.2018.1465724. [Epub ahead of print].


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.