דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | כושר גופני | 12/11/2019

חשיבות אימוני כוח לבריאות של מתבגרים הסובלים מהשמנה

תקציר מאמר שפורסם ב-Journal of Obesity & Metabolic Syndrome

מנתוני ארגון הבריאות העולמי עולה כי מספר הילדים והמתבגרים בעולם הסובלים מהשמנה עלה בארבעת העשורים האחרונים מ-11 מיליון ל-124 מיליון. ילדים ומתבגרים הסובלים מהשמנה הם בעלי סיכוי גדול להיות שמנים גם בבגרותם ונמצאים בסיכון לפתח בעיות בריאותיות כמו לחץ דם גבוה, סוכרת סוג 2, כבד שומני ורמות גבוהות של שומנים בדם. 
בעבר הומלץ לנערים הסובלים מהשמנה לעסוק בפעילות אירובית כדי לשפר את מצב בריאותם ובעשור האחרון החלו להופיע המלצות לאוכלוסייה זו לעסוק גם באימוני כוח.
מטרת הסקירה היא להביא את המידע על השפעת אימוני כוח (מכונים גם אימוני התנגדות) על שומן בטני, רגישות לאינסולין, וגורמי סיכון למחלות לב בקרב מתבגרים הסובלים מהשמנה. מאחר שגופים מסוימים ממליצים על שילוב של אימוני כוח ואימוני סבולת  נסקר גם הידע על השילוב הזה

השפעת אימוני הכוח על הרכב הגוף

רוב המחקרים בנושא היו לתקופה מוגבלת של 16-6 ואחד נמשך 36 שבועות. ברוב המחקרים האלה לא נמצאה ירידה משמעותית במשקל אצל נערים שעסקו באימוני כוח כמה פעמים בשבוע. עם זאת, כצפוי, נמצא אחרי תקופת האימונים שיפור בכוח וגם במשקל הגוף ללא שומן. ברוב המחקרים לא נמצאה גם ירידה בשומן הבטני ובהיקף המותנים אחרי מספר שבועות של אימוני כוח. במחקר שנערך על מתבגרים שמנים בקוריאה בדקו את ההשפעה על הרכב הגוף  של 3 קבוצות: דיאטה בלבד, דיאטה ואימוני כוח ודיאטה ואימוני סבולת. משך המעקב היה 12 שבועות. בשתי הקבוצות הראשונות נמצאו עליה ברוב המדדדים (משקל, BMI, שומן בטני ואחוז שומן) ורק בקבוצה ששילבה דיאטה ואימונים אירוביים לא נמצאה עליה במדדים ומסקנת החוקרים הייתה כי באוכלוסייה שנבדקה היה יתרון לאימונים אירוביים על אימוני כוח במניעת השמנה. במחקר אחר בדקו השפעת 3 חודשים של אימוני כוח או אימונים אירוביים ללא התערבות תזונתית על מדדי הרכב הגוף. לא נמצאה ירידה במשקל אצל שתי קבוצות האימון אך ביחס לקבוצת הביקורת שלא התאמנה נמצאו ירידות בהיקף המותניים, אחוז שומן, שומן בטני ומדדים דומים אחרים בשתי קבוצות האימון בקרב הבנים. אצל הבנות השיפור בחלק מהמדדים התרחש רק כתוצאה מאימונים אירוביים ולא נמצא אצלן גם עלייה במסת השרירים כתגובה לאימוני הכוח.
על פי המידע המחקרי המצוי כיום לא ניתן להסיק כי אימוני כוח בלבד של מתבגרים הסובלים מהשמנה משפיעים לטובה על הרכב הגוף. המחקר היחיד שמצא השפעה טובה כזו, כלומר ירודה באחוזי השומן, נעשה על בנים בלבד וייתכן שיש השפעה שונה לאימוני כוח על ממדי הגוף של הבנות.
השפעת אימוני כוח על רגישות לאינסולין וסבילות לגלוקוז
החוקרים מציינים כי ידוע להם על שמונה מחקרים  שבדקו בקרב מתבגרים השפעת אימוני כוח, בשילוב דיאטה או בלעדיה, על סבילות לגלוקוז ורגישות לאינסולין. בשלושה מהחקרים הנבדקים היו בנים בלבד. באף אחד מהם לא נמצאה ירידה במשקל הגוף. שלושה מהמחקרים מצאו שיפור ברגישות לאינסולין. באחד מהמחקרים  נמצא שיפור ברגישות לאינסולין רק אצל הבנים בעוד שבקרב הבנות השינוי הזה התרחש רק כתגובה לאימונים אירובייים.

השפעת אימוני כוח על גורמי סיכון אחרים למחלות לב

עד היום לא הודגמה בקרב מתבגרים השפעה חיובית של אימוני כוח על מדדים כמו כולסטרול, שומנים בדם ולחץ דם.  כאמור, רוב המחקרים נמשכו מספר שבועות בלבד ולא ידועה ההשפעה של אימונים לתקופות ממושכות יותר.

השפעת אימוני כוח בשילוב אימוני סבולת אירוביים

מספר מחקרים השוו שילוב של אימוני כוח ואימוניים אירוביים בהשוואה לאימונים אירוביים בלבד על שומן בטני, תנגודת לאינסולין וגורמי סיכון למחלות לב. ממחקרים אלה עולה כי יתכן שיש יתרון לשילוב הזה על מספר מדדים. כמו כן נראה כי לאימונים אירוביים בלבד יש יתרון על אימוני כוח בלבד בהשפעה על חלק מהמדדים כמו רגישות לאינסולין.

סיכום

מאחר שידוע כי יש קשר בין כוח של מתבגרים לבין גורמי סיכון לבעיות מטבוליות, מומלץ שנערים הסובלים מהשמנה ישלבו אימוני כוח  עם אסטרטגיות אחרות כמו דיאטה ואימונים אירוביים כדי לשפר את מצב בריאותם אפילו שעד היום לא הוכח קשר בין שיפור בכוח לבין חלק מגורמי הסיכון למחלות קרדיו מטבוליות.

מקור:

SoJung Lee, , YoonMyung Kim , Jennifer L. Kuk. What Is the Role of Resistance Exercise in Improving the Cardiometabolic Health of Adolescents with Obesity? Journal of Obesity & Metabolic Syndrome 2019;28:76-91 https://doi.org/10.7570/jomes.2019.28.2.76


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.