דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | כושר גופני | 29/02/2020

חיזוי זמן חצי מרתון ממבחני מעבדה ומבחן קופר


תקציר מחקר שנערך בספרד

תיאור המחקר

הנבדקים במחקר היו 23 גברים מאומנים בגיל ממוצע 41.6 שנים (סטית תקן 7.5 שנים). משקלם הממוצע היה 70.4 ק"ג וגובהם הממוצע 1.73 מטר. כל הנבדקים ערכו בדיקה אחת במעבדה של צריכת חמצן מרבית (צח"מ)  שהתקיימה 10 עד 21 ימים לפני מירוץ חצי מרתון. ביום אחר, 7 עד 10 ימים לפני  מירוץ החצי מרתון ערכו הנבדקים מבדק ריצה ל-12 דקות המכונה "מבחן קופר" על שמו של ד"ר קנת ה. קופר. 
הזמן הממוצע של הרצים במרוץ חצי המרתון היה 1:33:17 שעות (טווח 1:13 – 1:57, סטיית תקן 10:17 דקות). המרחק הממוצע שהם עברו במבחן קופר היה 3121 מטר (סטיית תקן 320 מטר). בסוף ריצת 12 הדקות נלקחה מהם דגימת דם  ונמצא שריכוז הלקטט אחרי הריצה היה 8.31 מילימול/ליטר. הדופק הממוצע בסוף הריצה היה 178 פעימות בדקה.

תוצאות המבדקים

ממוצע הנתונים מבדיקת המעבדה מובאים בטבלה מספר 1

משתנה

ממוצע

סטיית תקן

צריכת חמצן בסף נשימתי ראשון (מ"ל/ק"ג/דקה)

36.48

5.77

צריכת חמצן בסף נשימתי שני (מ"ל/ק"ג/דקה)

48.63

7.24

צח"מ (מ"ל/ק"ג/דקה)

55.73

8.34

דופק בסף נשימתי ראשון (פעימות בדקה)

141

15

דופק בסף נשימתי שני (פעימות בדקה)

165

15

דופק מרבי במבחן  המעבדה (פעימות בדקה)

181

15

מהירות ריצה בסף נשימתי ראשון (קמ"ש)

11.2

1.2

מהירות ריצה בסף נשימתי שני (קמ"ש)

15.3

1.9

מהירות ריצה בצח"מ (קמ"ש)

18.4

1.8

מקדם הנשימה בסף נשימתי ראשון

0.85

0.07

מקדם הנשימה בסף נשימתי שני

0.99

0.08

מקדם הנשימה הגבוה במבחן המעבדה

1.15

0.11

 

 מתאמים בין התוצאות לבין זמן ריצת חצי מרתון

טבלה מספר 2 מציגה את מקדמי המתאם בין תוצאות המבדקים השונים לבין זמן ריצת חצי מרתון

משתנה

מקדם המתאם

מובהקות

צריכת חמצן בסף נשימתי ראשון

−0.292

0.15

צריכת חמצן בסף נשימתי שני

−0.79

< 0.0001

צח"מ (מ"ל/ק"ג/דקה)

−0.645

0.0005

דופק בסף נשימתי ראשון

−0.058

0.78

דופק בסף נשימתי שני

−0.215

0.3

דופק מרבי במבחן  המעבדה

−0.025

0.9

מהירות ריצה בסף נשימתי ראשון

−0.361

0.07

מהירות ריצה בסף נשימתי שני

−0.723

< 0.0001

מהירות ריצה בצח"מ

−0.849

< 0.0001

מרחק ריצה במבחן 12 דקות (מבחן קופר)

−0.932

< 0.0001

 
נוסחאות לחיזוי זמן ריצת חצי מרתון

בהתאם לממצאים  חושבו שתי נוסחאות  חיזוי לזמן ריצת חצי המרתון. הנוסחה לחזוי זמן חצי המרתון ממרחק ריצת 12 דקות: 
Race time (min) = 201.26 – 0.03433 (Distance covered Cooper test)
לדוגמה: מי שעבר 3000 מטר בדיוק במבחן 12 הדקות הזמן החזוי שלו בחצי מרתון מהנוסחה יהיה 1:38:16 שעה ומי שעבר 3500 מטר ב-12 דקות הזמן החזוי שלו בחצי מרתון יהיה 1:20:43 שעה.
הנוסחה לחיזוי זמן ריצת חצי מרתון מתוצאות מבדקי המעבדה:
Race time(min) = 156.7177 − 4 : 7194 (vVO2max) + 0.3435 (Weight)
המודל המתקבל ממבחן 12 הדקות מסביר 87% מהשונות בזמני חצי המרתון והמודל המשתמש במהירות הריצה בצח"מ ומשקל הגוף מסביר 77% מהשונות בזמני חצי המרתון.
מהירות הריצה הממוצעת במבחן 12 הדקות הייתה 15.6  קמ"ש. מהירות הריצה הממוצעת בחצי המרתון הייתה 13.6 קמ"ש בעוד מהירות הריצה  בסף הנשימתי השני (המכונה בדרך כלל הסף האנאירובי) הייתה 15.3 קמ"ש ומהירות הריצה בצח"מ  הייתה 18.4 קמ"ש. למרות הדמיון הגדול בין מהירות הריצה במבחן 12 הדקות ומהירות הריצה בסף הנשימתי השני, המתאם עם זמן חצי המרתון היה גדול יותר עם  מבחן 12 הדקות  כנראה מאחר הדמיון באופי הריצה. במבחן 12 הדקות ובחצי המרתון הרצים נבחנים בריצה רגילה בעוד במבחני המעבדה אופי הריצה שונה מאחר שזו ריצה על מסילה נעה המוצבת בשיפוע.  מכאן אפשר להסיק כי יש מתאם גדול יותר בין זמני ריצה  בשני מרחקים  בריצה רגילה מאשר בין  זמן ריצה רגילה למשתנים הנמדדים במעבדה, כולל מהירויות באותם המבחנים.

מקור:

Alvero-Cruz JR, Carnero EA, Giráldez García MA, Alacid F, Rosemann T, Nikolaidis PT and Knechtle B (2019) Cooper Test Provides Better Half-Marathon Performance Prediction in Recreational Runners Than Laboratory Tests. Front. Physiol. 10:1349. doi: 10.3389/fphys.2019.01349


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.