דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | כדורגל | 24/08/2020

אימוני כדורגל, כושר גופני ואגרסיביות

תקציר מחקר שנערך בסרביה

מהלך המחקר


הנבדקים במחקר היו 105 נערים  חולקו לשתי קבוצות. קבוצת הניסוי שבה היו 54 נערים (מתוכם 14 בנות) בגיל ממוצע 15.7 וקבוצת בקרה שבה היו 51 נערים (מתוכם 16 בנות) בגיל 15.8 בתחילת הניסוי. קבוצת הניסוי ערכה שני אימונים בשבוע של משחקי כדורגל במגרשים קטנים בנוסף לשני שיעורי החינוך הגופני השבועיים וקבוצת הביקורת השתתפה רק בשני שיעורי החינוך הגופני בכל שבוע. אימוני הכדורגל נמשכו 8 חודשים.  התקיימו 64 אימונים שכל אחד מהם נמשך כ-45 דקות. האימון כלל 10 דקות חימום, 30 דקות משחק על שערים קטנים באולם ללא שוערים ו-5 דקות תרגילי שחרור. המשחקים היו של שלושה נגד שלושה שחקנים או ארבעה נגד ארבעה שחקנים. גודל המגרש לא היה קבוע. בהתחלה המשחקים היו על שטח קטן (320 מ"ר, קצת פחות מחצי מגרש כדוריד) ובהמשך הוגדל שטח המגרש עד 480 מ"ר (יותר ממגרש כדורסל). האימונים נערכו באולם ואם יצא הכדור לחוץ המורה החזיר מיד כדור למגרש. המורה העיר גם על התנהגות אגרסיביות של שחקנים.  פעמיים בחודש נערכו דיונים על התנהגויות ספורטיביות במשחק שמטרתם הייתה  בניית יחס חיובי יותר של השחקנים לחבריהם.
לפני ההתערבות ואחריה עברו המשתתפים מבחני כושר גופני ומלאו שאלון לגבי התנהגות אגרסיביות. מבחני הכושר היו:
זריקת לאחור של כדור כוח במשקל 3 ק"ג (BOMBAT). כל נבדק קיבל 3 ניסיונות בכל מועד בדיקה.
קפיצה לגובה מהמקום (VJ) – הנבדקים קפצו מהמקום לי קיר וניסו לגעת בו גבוה ככל האפשר. נמדד ההפרש בין נקודת הנגיעה לבין הגובה אלי הגיעה היד ללא קפיצה. כל נבדק קיבל 3 ניסיונות.
מבחן יו-יו עם 10 שניות הפסקה כל שני קטעים (YYIR1) -  במבחן זה רצים הנבדקים בין שני קווים המרוחקים 20 מטרים זה מזה. אחרי כל שני קטעים של 20 מטר יש לנבדקים 10 שניות הפסקה. קצב הריצה מוכתב מאותות קוליים. בכל דקה בערך עולה קצב הריצה. נמדד המרחק אותו עוברים הנבדקים עד שאינם יכולים לעמוד בקצב.
שאלון האגרסיביות כלל 29 היגדים והנבדקים היו צריכים לדרג כל היגד בסולם של 1 ("לגמרי לא מאפיין אותי") עד 5 ("מאפיין אותי לגמרי"). 5 היגדים סווגו ל"אגרסיביות ורבלית" (VA), 7 היגדים היו בקטגוריית "כעס" (A), שמונה היגדים היו בקטגוריית "איבה" (H) ותשעה היגדים בקטגוריית "אגרסיביות גופנית"  (PA)

תוצאות


הטבלה מסכמת את ממוצעי תוצאות המבדקים
  

 

קבוצת ניסוי לפני

קבוצת ניסוי אחרי

קבוצת בקרה לפני

קבוצת בקרה אחרי

BOMBAT (מטר)

9.3

9.7

9.2

9.0

VJ (ס"מ)

38.4

39.7

37.9

37.5

YYIR1 (מטר)

1504

1538

1487

1488

PA

30.24

26.59

28.23

27.68

VA

17.94

17.05

18.49

18.33

H

26.01

23.96

26.00

25.01

A

18.16

17.38

19.86

19.54

 

ההבדלים בין קבוצת הניסוי לקבוצת הבקרה לפני ואחרי ההתערבות היו מובהקים במבחן זריקת הכדור לאחור ובמבחן יו-יו. השינוי המובהק היחיד בתוצאות שאלון האגריסיביות בין שתי הקבוצות היה בקטגוריים של אגרסיביות גופנית. לא נמצאו הבדלים מובהקים בשינויים בשאר מרכיבי השאלון, למרות שחלק מההבדלים נמצאו מובהקים בתוך אותה קבוצה. 
המתאמים בין השינויים התוצאות  מבדקי הכושר והשינויים במרכיבי האגרסיביות היו ברובם  נמוכים ולא מובהקים. מתאמים מובהקים נמצאו בין שיפור ב-BOMBAT וירידה באגרסיביות גופנית (r=-0.357, p<0.001) ובין שיפור במבחן יו-יו  ואגרסיביות גופנית (r=-0.196, p=0.045) וכמו כן בין ירידה ב"איבה" לבין שיפור ב-BOMBAT (r=-0.231, p<0.05)
את השיפור בכושר הגופני של קבוצת הניסוי אפשר לייחס לעובדה שהמשתתפים בקבוצה זו היו מעורבים בשני  משחקים עצימים למדי בכל שבוע. את השינויים לטובה באגרסיביות אפשר לזקוף הן לעצם הפעילות שנעשתה באווירה בה הודגשה ההגינות והן לשיחות המשלימות בנושא התנהגות ספורטיבית שנערכו פעמיים בחודש.


מקור:


Nebojša Trajković , Dejan M Madić , Zoran Milanović , Draženka Mačak , Johnny Padulo , Peter Krustrup,  Karim Chamari. Eight months of school-based soccer improves physical fitness and reduces aggression in high-school children. Biol Sport. 2020;37(2):185–193.


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.