דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | כושר גופני | 11/01/2021

שינויים בכושר של ילדים ובני נוער בעולם

ילדים רצים בזימבוואה
תקציר מאמר שסקר מחקרים שפורסמו בנושא מאז שנת 2006

קבוצת חוקרים מגרמניה מצאה 24 מחקרים באנגלית שהשוו את רמת הכושר של ילדים ובני נוער בשתי נקודות זמן, לכל הפחות. 16 מהמחקרים בוצעו במדינות ביבשת אירופה, שלושה בצפון אמריקה, שניים באוסטרליה, אחד בסין, אחד בברזיל ואחד במוזמביק. המחקרים פורסמו בין השנים 2019-2010. נקודת ההשוואה המוקדמת ביותר הייתה שנת 1969 והמאוחרת ביותר שנת 2015. גודל המדגמים נע בין 435 ל-651,582.  טווחי גילאי הנבדקים שלגביהם נמצאו השוואות נעו בין 3 ל-18 שנים.  בכל המחקרים שנסקרו נמצאו נתונים הן לגבי בנות והן לגבי בנים. המחברים דנים בנפרד בשינויים בחמש קבוצות של מרכיבי כושר גופני: א) סבולת אירובית; ב) כוח וסבולת שרירים; ג) מהירות וזריזות; ד) גמישות; ה) קואורדינציה, שיווי משקל ודיוק בתנועה. אף לא אחד מהמחקרים שנסקרו מביא נתונים על כל חמשת קבוצות מרכיבי הכושר.


סבולת אירובית 

נמצאו 15 מחקרים שהתייחסו למרכיב כושר זה ובסך הכל היו בכולם יחד  36 תת-מדגמים. בשבעה תת-מדגמים נמצאה עלייה במרכיב זה. לדוגמה, מחקר שהשווה הישגים במבחן ביפ בספרד בין 2001 ל-2007 מצא כי בקרב בנים במדינה בגילאי 12.5 עד 17.5 עלה הממוצע מ-6.7 ל-7.7 שלבים (בערך  מ-46 ל-55 קטעים של 20 מטרים).  ביון נמצא כי ההישגים באותו המבחן בקרב ילדים בגיל 7-6 שנים  עלו בין השנים 1992 ל-2007 ב-26% בקרב הבנות וב-21% בקרב הבנים.
בשישה תת-מדגמים לא נמצאו שינויים בממוצעי ההישגים במבחן ביפ לאורך שנות המעקב. כך למשל היה הדבר לגבי בני נוער בפינלנד בין השנים 2003 ו-2010.
ב-23 תת-מדגמים נמצאה ירידה בממוצעי ההישגים במבחני הסבולת האירובית. מחקר שהווה הישגים בריצת 3000 מטר בנורבגיה על פני שלושה עשורים מצא כי  ממוצע זמן סיום הריצה עלה ב-6% בקרב הבנות וב-10% בקרב הבנים.  נמצאו שיעורי ירידה שונים של ממוצעי הישגים במבחן ביפ. במחקר באנגליה נמצאה ירידה  ממוצעת שנתית של 0.9% בבנות ו-0.7% בבנים בני 11 בין השנים 2014-1998.  בליטא נמצא כי התלמידים בשנת בשנת 2012 השלימו רק כמחצית ממספר הקטעים שהשלימו  בני אותו גיל בשנת 1992.  חוקרים בליטא אספו מידע גם על ה-BMI של הנבדקים. ב-1997, 36.3% מהנבדקים שהוגדרו כבעלי משקל תקין סווגו כבעלי הישג "מעולה" במבחן ביפ. בשנת 2007 רק 21.1% הגיעו להישג  "מעולה" במבחן. במקביל חלה עלייה במספר בעלי המשקל התקין שהיו ברבעון הנמוך של ההישגים: מ-21.8% ב-1997 ל-32.1% ב-2007. מחקר שבוצע בבריטניה מצא ירידה שנתית ממוצעת בממוצעי מבחני ביפ של 2.29% בבנות ו-1.34% בבנים בין השנים 2010-1999 בקרב בני 11-9 שנים.  


כוח וסבולת שרירים

מבחן הקפיצה לרוחק מהמקום היה המבחן בו השתמשו ברוב המחקרים בהם נמדד הכוח של הגפיים התחתונות. בסך הכל התייחסו 13 מחקרים לשינויים בהישגים  במבחני כוח לגפיים התחתונות ובהם היו 34 תת-מדגמים. בשישה תת-מדגמים נמצאה עלייה בממוצעי ההישגים.  ביוון נמצאה עליה של 36 ס"מ בממוצע בשנת 2007 לעומת הממוצע ב-1993 בקרב בני 7 שנים. גם בגרמניה נמצאה עלייה בממוצעי הישגים של ילדים בקפיצה לרוחק מהמקום בין 1989 ל-2007. באנגליה נמצאה עלייה של 7 ס"מ בממוצע בשנת 2008 יחסית לממוצע ב-1998.
שני מחקרים שבהם היו 4 תת-מדגמים לא מצאו שינויים בהישגים ברוחק מהמקום לאורך תקופת המעקב. ב-22 תת-מדגמים נמצאה ירידה בהישגים במבחנים לכוח של הגפיים התחתונות.  באוסטרליה נמצאה ירידה של 11 ס"מ ברוחק מהמקום בין 1985 ל-2005 של בני 12-11. בספרד נמצא כי בין 2001 ל-2007 ירד הממוצע ברוחק מהמקום ב-12 ס"מ בבנות וב-9 ס"מ בבנים. בסין נמצאה עלייה בממוצעי ההישגים עד שנת 1995 ומאז התחילה ירידה בממוצעי ההישגים עד המדידה האחרונה שדווחה שם שהתייחסה להישגים בשנת 2014.
ארבעה מחקרים שבהם היו 8 תת-מדגמים דיווחו על הישגים במבחן התלייה על מתח בידיים כפופות כמבחן המעריך את הכוח בפלג הגוף העליון. באף אחד מהם לא נמצאה עלייה בממוצעי ההישגים במבחן זה. בספרד לא נמצאו הבדלים בממוצעים במבחן בין 2001 ל-2007.  בשישה תת-מדגמים נמצאה ירידה בממוצעים. באנגליה נרשמה ירידה שנתית ממוצעת של 2.27% בבנות ו-1.27% בבנים בין 1998 ל-2014 בקרב בני 10 שנים. בליטא נרשמה ירידה בממוצעי מבחן זה בין 2002 ל-2012.
בחמישה מחקרים שבהם היו 10 תת-מדגמים דווח על ממוצעי הישגים במבחן לחיצת דינמומטר כף-יד. במוזמביק עלה הממוצע של הבנים מ-20.11 ק"ג ב-1992 ל-22.51 ק"ג ב-2012. באותו מחקר דווח על ירידה בהישגי הבנות במבחן זה. בתשעה מתוך 10 תת-המדגמים נמצאה ירידה בהישגים בכוח לחיצת כף יד. בקנדה נרשמה ירידה בכל קבוצות הגיל בין 1981 ל-2009.  גם בספרד ובאנגליה נרשמה ירידה בממוצעי ההישגים במבחן זה לאורך השנים.
שבעה מחקרים שבהם היו 18 תת-מדגמים דיווחו על הישגים במבחן "שכב-שב" כמבחן לכוח וסבולת שרירי הבטן. ביוון ובפורטוגל נמצאה עלייה בממוצעים בין 1993 ל-2003.  בארבעה מחקרים נמצאה ירידה בממוצעי ההישגים ב"שכב-שב". באנגליה הירידה בממוצעים הייתה של 27% בין 1998 ל-2008 וב-19% נוספים בין 2008 ל-2014. בסין הייתה עלייה בממוצעים בין 1985 ל-2000 ולאחר מכן החלה ירידה בממוצעי ההישגים במבחן זה.


מהירות וזריזות

נמצאו 8 מחקרים שהיו בהם 20 תת-מדגמים שהשוו הישגים במבחני מהירות ריצה וזריזות לאורך השנים. בחמישה מחקרים  שבהם היו 8 תת-מדגמים דווח על שיפור ממוצעי הישגים. ביוון עלה שיעור הבנות  בגיל 9-8 בעלות משקל תקין ברבעון הגבוה במבחן הריצה ל-30 מטר מ-28.6% ב-1997 ל-34.9% ב-2007.  עליה בממוצעים במבחני מהירות נרשמה גם בקרב בני נוער בספרד בין 2001 ל-2007 ובגרמניה נרשם שיפור בהישגים במבחני מהירות בקרב בנות ובנים בגיל 6 לאורך 10 שנות מעקב.
מספר מחקרים לא מצאו שינויים בהישגים במבחני מהירות וכך למשל בפורטוגל לא נמצאו הבדלים בממוצעי ההישגים לאורך 30 שנות מעקב. בשלושה מחקרים שבהם היו 9 תת-מדגמים נרשמה ירידה ברמת ההישגים במבחני מהירות. בנות בגיל 12 בסין  ירדו ברמת ההישגים בין 1985 ל-2014.   במוזמביק נרשמה ירידה קלה בממוצעי מבחן זריזות 5X10 מטר. ב-1992  הממוצע של הבנות היה 22.49 שניות וב-2012 הממוצע היה 23.66 שניות. באותן השנים הבנים ירדו בממוצע ההישג מ-21.88 ל-22.51 שניות.


גמישות

חמישה מחקרים דיווחו על מגמות במבחני גמישות, באמצעות מבחן sit-and-reach. באחד מהם, שנערך ביוון, נמצאה עלייה ברמת ההישגים מ-1992 עד 2007. בארבעת המחקרים האחרים נמצאה ירידה ברמת ההישגים.  מחקרים אלה נערכו במוזמביק, ליטא וקנדה.


קואורדינציה, שיווי משקל ודיוק בתנועה

על מגמות לאורך זמן במבחנים למרכיבי כושר אלה דיווחו שלושה מחקרים שבהם היו 10 תת-מדגמים.  שיפור בממוצעי תוצאות מבחני שיווי משקל דווחו בין 2006 ל-2015 בקרב ילדים בגיל 6 בגרמניה. שיפור במבחני שיווי משקל נמצאו גם בליטא בין 1992 ל-2012. ממוצע שיפור ההישגים במבחני הגמישות בליטא היה גדול יותר בקרב הבנות. בגרמניה נמצא כי לא חלו שינויים בהישגים במבחני קואורדינציה במבחנים לילדי גן בגיל 6-3 אך נמצאה ירידה ברמת ההישגים במבחן שיווי משקל ובמבחן של דיוק בתנועה.
המחברים מסכמים שברוב המחקרים נמצאה ירידה ברמת ההישגים של ילדים ובני נוער בסבולת אירובית, כוח וגמישות. הירידה התמתנה לקראת סוף התקופה עליה מדווחים  המחקרים (2015-2010 בערך) תקופה שאינה  משקפת עדיין שינויים בכושר של ילדים  ובני נוער שחלו אולי בעקבות התפשטות השימוש בטלפונים הסלולריים ובוודאי שעדיין לא משקפת את השפעת הסגרים בשל מגפת הקורונה. במעט המחקרים שנעשו על מהירות, זריזות, שיווי משקל, קואורדינציה ודיוק בתנועה, לא מסתמנת מגמה  ברורה כלשהי. חלק מהשינויים יכולים להיות קשורים לשינויים במבנה הגוף: עלייה במשקל הגוף של הילדים  ובגובהם, עליה מדווח במחקרים רבים, יכולה להשפיע על ההישגים במבחני הכושר לשני הכוונים: היא קרוב לוודאי תורמת לירידה בהישגים במבחנים להערכת הסבולת האירובית אך אולי תורמת לשיפור במבחנים אחרים כמו במבחן כוח לחיצת כף יד. סביר להניח שגם  לגורמים אחרים יש השפעה על רמת ההישגים במבחני הכושר ובמיוחד לרמות הפעילות הגופנית.

מקור:


Eberhardt T, Niessner C, Oriwol D, Buchal L, Worth A, Bös K. Secular Trends in Physical Fitness of Children and Adolescents: A Review of Large-Scale Epidemiological Studies Published after 2006. Int J Environ Res Public Health. 2020 Aug 5;17(16):5671. doi: 10.3390/ijerph17165671. PMID: 32764514; PMCID: PMC7459672.


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.