דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | כושר גופני | 28/06/2021

השפעת שימוש ביישומונים על פעילות גופנית בארה"ב בזמן הסגר


שיטת המחקר

 

הנבדקים במחקר היו  431 אזרחי ארה"ב דוברי אנגלית שגילם בין 18 ל-65 שנים שברשותם טלפון סלולרי והורידו אליו לפחות יישומון (אפליקציה) אחד הקשור לפעילות גופנית. איסוף הנתונים נעשה באמצעות שאלונים שאנשים מלאו באינטרנט. המדגם גויס מתוך פאנל של אנשים המשמש למחקרים. החברים במדגם היו תושבים מתוך 45 מדינות בארה"ב. איסוף הנתונים נעשה בשתי נקודות זמן: הראשונה הייתה בין 12 ל-17 במרס 2020, לפני שהוכרז על סגר במדינות השונות בארה"ב בשל מחלת הקורונה.  נקודת הזמן השנייה הייתה לפחות 4 שבועות אחרי שהוכרז על סגר במדינה בארה"ב בה מתגורר אותו תושב. איסוף הנתונים בנקודה זו התחיל ב-16 באפריל והסתיים ב-5 במאי 2020.  הזמן הממוצע בין שתי נקודות הזמן היה 43.7 ימים.
לצורך החישוב עוצמת הפעילות ב-MET קבעו החוקרים כי הליכה שווה 3.3 MET, פעילות גופנית מתונה שווה 4.0 MET ופעילות גופנית עצימה שווה  8.0 MET. השאלונים התייחסו גם לשימוש ביישומוני כושר.

תוצאות 


טבלה מספר 1 מביאה כמה נתונים ממוצעים (או באחוזים) על המדגם

ממוצע גיל (שנים)

39.1

אחוז נשים

49%

ממוצע BMI (ק"ג/מ"ר)

25.1

אחוז במשקל תקין

44.8%

אחוז בעודף משקל

31.6%

אחוז בהשמנה

15.8%

אחוז "לבנים"

82.1%

אחוז שסבלו מסימפטומים של קורונה

3%

אחוז מועסקים

84%

אחוז בעלי תואר ראשון ומעלה

87%

 

טבלה מספר 2 מציגה השוואה של נתוני פעילות גופנית  ופעילויות יושבניות בשתי התקופות
    

 

לפני הסגר

בזמן הסגר

מובהקות הבדל

MET בפ"ג (דקות MET בשבוע)

3323

2718

P<0.001

פ"ג מתונה (דקות ביום)

57

47

P<0.01

פעילות גופנית עצימה (דקות ביום)

48

39

P<0.001

הליכה (דקות ביום)

53

48

לא מובהק

סה"כ פ"ג בשבוע (דקות ביום)

158

134

P<0.003

פעילויות יושבניות (דקות בשבוע)

368

370

לא מובהק

 

התוצאות מראות ירידה מובהקת בתקופת הסגר הן של הפעילות הגופנית  העצימה והן של הפעילות הגופנית המתונה. השינויים בהליכה ובפעילויות יושבניות לא נמצאו מובהקים. במחקרים באמצעות שאלונים יש לאנשים נטייה לדווח על יותר פעילות גופנית מאשר הם ביצעו בפועל אך מאחר שאותם אנשים מלאו את השאלונים בשתי נקודות זמן, השאלונים יכולים לתת הערכה טובה למדי על מידת השינויים בפעילות הגופנית. לפי הדיווח ביצעו הנבדקים בממוצע  לפני הסגר כ-400 דקות של פ"ג מתונה בשבוע, ו-336 דקות של פ"ג עצימה בשבוע, שזה הרבה יותר ממה שממליצים ארגוני הבריאות העולמיים. בהתאם לכך גם הנתונים על פעילות בסגר, 329 דקות בשבוע של פעילות מתונה ו-273 דקות בשבוע של פעילות עצימה היו גבוהים מאד. כאמור, מומלץ להסתכל בעיקר על השינוי ופחות על הכמות המדווחת. ההמלצות הבין לאומיות הן של ביצוע 150 דקות בשבוע של פעילויות מתונות או 75 דקות בשבוע פעילויות עצימות, או שילוב מתאים של שתיהן. כדי לקבל תועלת בריאותית נוספת מומלץ לבצע 300 דקות בשבוע של פעילות גופנית מתונה או 150 דקות בשבוע של פעילויות עצימות. בתקופת הסגר יש שהמליצו גם על 400 דקות בשבוע של פעילות גופנית מתונה.
 עוד נמצא במחקר זה כי השימוש ביישומוני הכושר מיתן את הירידה בפעילות הגופנית ויעילים במיוחד היו יישומונים הכוללים אלמנטים של משחוק. יישומונים אלה כוללים אלמנטים משחקיים כמו צבירת נקודות עבור כמות מסוימת של פעילות גופנית. עם זאת מציינים החוקרים כי מחקרים קודמים מצאו שיעור התמדה נמוך של שימוש ביישומוני כושר גופני, אך לפחות בתנאי הסגר, כאשר אפשרויות רבות לפעילות גופנית נחסמו (פעילויות מחוץ לבית, מכוני כושר) לשימוש ביישומוני הכושר ובמיוחד לאלה הכוללים אלמנטים של משחוק הייתה השפעה ממתנת על שיעור הירידה בפעילות הגופנית.


מקור:


Yang Y, Koenigstorfer J. Determinants of physical activity maintenance during the Covid-19 pandemic: a focus on fitness apps. Transl Behav Med. 2020 Sep 14:ibaa086. doi: 10.1093/tbm/ibaa086.

 


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.