דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | כושר גופני | 21/04/2018

השפעת תוספת שיעורי חינוך גופני על הפעילות הגופנית

תקציר מחקר שבוצע בשבדיהריצה

במחקר שימשו תלמידי בית ספר אחד כקבוצת הניסוי והתלמידים בשלושה בתי ספר סמוכים כקבוצת ביקורת. בקבוצת הניסוי קיבלו הילדים החל מכיתה א' או ב' 5 שיעורי חינוך גופני בשבוע של 40 דקות בעוד בקבוצת הביקורת  למדו הילדים לפי תוכנית הלימודים הרגילה בשבדיה שבה מקבלים הילדים 60 דקות של חינוך גופני בשבוע (בשיעור אחד או בשני שיעורים).  בקבוצת הניסוי לימדו  מורי החינוך הגופני של בית הספר שנבחר לשמש כקבוצת הניסוי ותוכנית ההוראה שלהם נגזרה מתוך תוכנית הלימודים בחינוך גופני בשבדיה.  לא כל הילדים (או הוריהם) הסכימו להשתתף במעקב. בבית הספר ששימש כקבוצת הניסוי 12 בנות ו-8 בנים לא הסכימו להשתתף במעקב ובקבוצת הביקורת לא הסכימו להשתתף 93 בנות ו-102 בנים. המעקב כלל מבחני כושר שנתיים, מדידות גופניות ושאלונים. המעקב החל ב-1999 כאשר הגיל הממוצע של הילדים היה 7.7 שנים.  חינוך חובה בשבדיה הוא עד כיתה ט'. תוכנית ההתערבות נמשכה עד סוף כיתה זו ומאחר שחלק מהתלמידים החלו בה רק בכיתה ב' הזמן הממוצע להתערבות היה 7.4 שנים. החוקרים המשיכו לאסוף נתונים על המשתתפים למשך 3.7 שנים  נוספות אחרי סוף ההתערבות. כמעט כל המשתתפים הוגדרו כ"לבנים" (Caucasian): כל המשתתפים בקבוצת הניסוי, כל הבנות בקבוצת הביקורת ו-19 מתוך 21 הבנים בקבוצת הביקורת. קבוצת הניסוי כללה 36 בנות ו-45 בנים וקבוצת הביקורת כללה 22 בנות ו-21 בנים.

ממוצעי ממדי גוף לפני תחילת התוכנית

 

בנים ניסוי

בנות ניסוי

בנים ביקורת

בנות ביקורת

גיל (שנים)

7.5

7.5

8.0

7.9

גובה (מטר)

1.29

1.26

1.30

1.28

משקל ממוצע (ק"ג)

27.8

26.5

27.4

27.0

BMI (ק"ג/מ"ר)

16.7

16.5

16.1

16.2

 

ממוצעי ממדי הגוף לאחר 5 שנות התערבות

 

בנים ניסוי

בנות ניסוי

בנים ביקורת

בנות ביקורת

גיל (שנים)

12.6

12.5

12.9

12.9

גובה (מטר)

1.58

1.59

1.60

1.58

משקל (ק"ג)

48.1

48.4

47.0

46.7

BMI (ק"ג/מ"ר)

19.1

19.1

18.2

18.4

 

ממוצעי מדי הגוף אחרי 7.4 שנות התערבות

 

בנים ניסוי

בנות ניסוי

בנים ביקורת

בנות ביקורת

גיל (שנים)

15.0

15.1

15.3

15.0

גובה (מטר)

1.75

1.67

1.75

1.65

משקל (ק"ג)

64.8

57.9

62.7

54.3

BMI (ק"ג/מ"ר)

21.1

20.8

20.4

19.9

 

ממוצעי ממדי הגוף 3.7 שנים אחרי סוף ההתערבות

 

בנים ניסוי

בנות ניסוי

בנים ביקורת

בנות ביקורת

גיל (שנים)

18.7

18.7

18.8

18.7

גובה (מטר)

1.80

1.68

1.80

1.66

משקל (ק"ג)

77.0

64.0

74.3

61.2

BMI (ק"ג/מ"ר)

23.7

22.7

22.9

22.0

 

שעות פעילות גופנית בשבוע ושעות בפעילויות יושבניות בשבוע

 

שעות פעילות גופני ניסוי

שעות פעילות גופנית ביקורת

שעות פעילויות  יושבניות ניסוי

שעות פעילויות יושבניות ביקורת

התחלת מעקב

2.7

3.0

12.5

11.4

5 שנים אחרי התחלת המחקר

9.4

6.0

15.9

18.7

7.4 שנים אחרי התחלת המחקר

10.0

5.4

19.5

18.6

3.7 שנים אחרי סוף ההתערבות

7.4

4.7

23.5

27.1

 

במאמר המקורי מופיע ניתוח נוסף של הנתונים המראה למשל כי בסוף תקופת ההתערבות משתתפי הניסוי בצעו יותר פעילות גופנית גם בשעות הפנאי (6.7 שעות בשבוע לעומת 4.4 שעות בשבוע בקבוצת הביקורת) וכי בבדיקה שנעשתה 3.7 שנים אחרי סוף ההתערבות חברי קבוצת הביקורת היו פעילים יותר בהליכה (1.6 לעומת 1.0 שעות בשבוע) וגם בפעילויות גופנית שאינן הליכה (5.8 לעומת 3.7 שעות בשבוע). החוקרים לא מדווחים במאמר זה על תוצאות מבחני הכושר הגופני שביצעו התלמידים למרות שהם מדווחים כי בוצעו מבחנים כאלה. לא רואים במחקר זה קשר בין השמנה לפעילות גופנית. חברי קבוצת הביקורת לא היו שמנים יותר מחברי קבוצת הניסוי בשלב כלשהו של תוכנית ההתערבות או 4 שנים אחריה. שעות הפעילויות היושבניות עולה עם הגיל בשתי הקבוצות אבל בשום שלב של המעקב לא ניתן לטעון כי קבוצת הניסוי "פיצתה את עצמה" ביותר זמן של פעילויות יושבניות כמו צפייה במסכים.

הממצא המעניין ביותר במחקר הוא שגם אחרי כ-4 שנים אחרי סוף ההתערבות חברי קבוצת הניסוי ביצעו יותר שעות של פעילות גופנית בשבוע מחברי קבוצת הביקורת.

מקור:

Lahti A, Rosengren BE, Nilsson J, et al Long-term effects of daily physical education throughout compulsory school on duration of physical activity in young  adulthood: an 11-year prospective controlled study BMJ Open Sport & Exercise Medicine 2018;4:e000360. doi: 10.1136/bmjsem-2018-000360


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.