דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

סימה זך | כללי | 18/07/2020

פעילות גופנית, שינויים במשקל ורגשות בתקופת הריחוק החברתי


בסקר בין לאומי שנערך על ידי החוקרות: פרופ' סימה זך, ד"ר סיגל אילת-אדר, אביבה זאב ומיקי אופיר, מהמכללה האקדמית בוינגייט, בשיתוף פעולה עם קבוצת חוקרים מאוניברסיטת Oviedo בספרד, נסקרו בישראל 1855 משתתפים בגילאי 18 ומעלה, אשר גויסו דרך הרשתות החברתיות. השאלונים מולאו במהלך התקופה של הריחוק החברתי, בתאריכים  14.4.20 עד ה- 6.5.20.

מטרת  הסקר היתה לבדוק את הקשר בין  עצימות, תכיפות ומשך הפעילות הגופנית, לבין מדדי משקל, שינוי משקל, דיווח על יכולת אישית ושליטה עצמית, יכולת קבלה חיובית של שינוי ורגשות בתקופת הריחוק החברתי. 

השאלונים עליהם התבסס הסקר נמצאים בשימוש נרחב בספרות המחקר.
גיל המשתתפים הממוצע היה 50.1 שנים (עם סטיית תקן של 14.5 שנים) ורובם היו במשקל תקין עד לעודף משקל אך ללא השמנה: Body mass index (BMI) 25.4 ק"ג למטר רבוע (סטיית תקן 4.5) היות שהמדגם נערך בשיטת "כדור השלג" דרך "המכללה האקדמית בוינגייט", יתכן שהשאלון הגיע ליותר אנשים פעילים גופנית, אם כי לא רק אליהם. משך השהיה הממוצע בבית היה מעט יותר מחודש.  מכלל 1855 המשיבים על השאלון  דיווחו 1415 כי עסקו בפעילות גופנית לפני תקופת הריחוק החברתי (76.3%) ואילו 440 דיווחו כי לא עסקו בפעילות גופנית לפניה (23.7%).

מדדי חוסן נפשי 

באמצעות ניתוח גורמים לשאלון החוסן הנפשי, התקבלו שני פקטורים: האחד - תפיסת יכולת ושליטה עצמית – הכוונה באיזו מידה תופס הפרט את יכולותיו באופן כללי ואת מידת שליטתו בחייו, והשני – יכולת קבלה חיובית של שינוי – הכוונה האם ובאיזו מידה מקבל הפרט את השינויים בחייו באופן חיובי. בנוסף להם נמדדו רגשות חיוביים, רגשות שליליים, ונאמדה מידת הדיכאון.
הציון הגבוה ביותר ניתן להערכה של יכולת ושליטה עצמית ולאחריה רגשות חיוביים. המדדים השליליים – רגשות שליליים ודיכאון קבלו ציון ממוצע נמוך, מה שמעיד בעצם על מגמה הפוכה והיא מיעוט בתחושה דיכאונית וברגשות שליליים.

פעילות גופנית 

הטבלה מפרטת את מספר העוסקים בפעילות הגופנית (פ"ג) לפני תקופת הריחוק החברתי  ובמהלכה
   

 

מספר

אחוז מכלל המדגם

ביצעו פ"ג לפני וגם במהלכך הריחוק החברתי

1057

57.0

ביצעו פ"ג לפני  התקופה והפסיקו במהלכה

358

19.3

לא ביצעו פ"ג לפני התקופה וגם לא במהלכה

268

14.4

לא ביצעו פ"ג לפני התקופה וביצעו פ"ג במהלכה

172

9.3

 

בעוד 25.3% מאלה שביצעו פעילות גופנית, הפסיקו לבצע פעילות גופנית לאחר תחילת הריחוק החברתי (358 מתוך 1415). 39.1%  מאלה שלא עסקו בפ"ג לפני תקופת הריחוק החברתי, התחילו לבצע פעילות גופנית לאחר תחילת הריחוק החברתי (172 מתוך 440).

חוסן נפשי ורגשות לפי שינוי משקל מדווח

שמירה על המשקל בתקופת הריחוק החברתי דווחה על ידי 41.8% מהמשתתפים בסקר. אחוז גבוה יותר של אנשים דיווח על עליה במשקל בהשוואה לאלה שדיווחו על ירידה במשקל. כשליש מהאנשים דיווחו שהם עלו בין 0.5 ק"ג ל- 5 ק"ג. 

נמצא קשר U בין עליה במשקל ובין ירידה רבה במשקל ומדד דיכאון. בהשוואה לאנשים שלא שינו משקל, משתתפים שעלו במשקל מעל 0.5 ק"ג ואנשים שירדו מעל 2 ק"ג במשקל דרגו את עצמם ברמת דיכאון גבוהה יותר. אנשים שעלו במשקל מעל 2 ק"ג דרגו עצמם ברמת דכאון גבוהה יותר מאנשים שעלו 2-0.5 ק"ג. אנשים שירדו 10-2  ק"ג במשקל דרגו את עצמם ברמת רגשות שליליים גבוהה.
חוסן נפשי ורגשות לפי לפי ביצוע פעילות גופנית
אנשים שדיווחו על ביצוע פעילות גופנית לפני הריחוק החברתי ובמהלכו היו עם מדדים גבוהים יותר של קבלה חיובית של שינוי (פקטור שכלל שאלות כמו למשל, "אני יכול להתמודד עם כל מה שיבוא", "אני יכול להסתגל לשינויים", "התמודדות עם לחץ מחזקת אותי"), יכולת אישית ושליטה (פקטור שכלל שאלות כמו למשל, "אני חושב שאני אדם חזק", "אני אוהב אתגרים") ורגשות חיוביים בהשוואה לאנשים שלא עשו פעילות, לא לפני, ולא במהלך הריחוק החברתי. 
אנשים אלה גם דיווחו על פחות רגשות שליליים בהשוואה לאנשים שלא בצעו פעילות גופנית לא לפני ולא במהלך הריחוק החברתי, גם בהשוואה לקבוצה שהחלה פעילות גופנית בתקופת הריחוק החברתי. נראה שלפעילות גופנית יש קשר עם חוסן נפשי בזמן שינוי קיצוני. 

מדד הדיכאון היה נמוך ביותר בקרב קבוצת הפעילים לפני ואחרי, ונמוך באופן מובהק מאלה שלא עשו פעילות גופנית לא לפני ולא אחרי, ומאלה שעשו פעילות גופנית והפסיקו. 

חוסן נפשי ורגשות לפי גיל 

צעירים בגילי 24-18 דורגו גבוה יותר מהמבוגרים בגיל 65 ומעלה ביכולת אישית ושליטה אך גם ברגשות שליליים ובדיכאון (עוצמות גדולות בכל המדדים). 

מבוגרים בגיל 65 ומעלה דיווחו על פחות רגשות שליליים בהשוואה לכל שאר הגילים.  לגילי 64-45 היו פחות רגשות שליליים בהשוואה לגילי 42-25.

תוצאות דומות התקבלו בתשובה לשאלה לגבי עבודה בתקופת הריחוק החברתי. גם בשאלה זו לגימלאים היה מדד דיכאון נמוך בהשוואה לחיילים ולסטודנטים, אנשים שלא עבדו בכלל, אנשים שעבדו קודם אבל לא עבדו בזמן הריחוק החברתי ואפילו בהשוואה לעובדים חיוניים מחוץ לבית. לעומת זאת, לאנשים שדיווחו שהם עובדים מהבית היה מדד דיכאון נמוך בהשוואה לחיילים ולסטודנטים ומדד יכולת אישית ושליטה וכן רגשות חיוביים גבוהים בהשוואה לגימלאים. 

מאחר שמדובר באוכלוסייה שגרה בקהילה ולא בבתי אבות, היינו מצפים שמבוגרים יגיבו באופן שלילי מצעירים על הריחוק החברתי. אולם, ייתכן שהגורם שקשור לרגשות שליליים הוא עבודה שאינה מהווה פקטור בקרב אנשים שרובם גימלאים. 

תוצאות תפיסת יכולת ושליטה עצמית גבוהה יותר נמדדו באנשים שדיווחו על עבודה מהבית בהשוואה לגימלאים. נראה, אפוא, שעבודה מהבית נתנה לא רק בטחון תעסוקתי אלא גם תחושת שליטה עצמית לעובדים. 

למרות שהתקבלה תוצאה מובהקת לקשר שבין גיל לשינוי משקל, ההתפלגות של שינוי המשקל לא נבדלה באופן משמעותי בין הגילים. במילים אחרות, לא נמצא שום קשר בין שינויי משקל לבין גיל. בכל הגילים נמצאו אותם תנודות או עמידה במקום. 

מטרות יציאה מהבית בתקופת הריחוק החברתי

53.3% מהמשתתפים בסקר דיווחו על יציאה מהבית לצורך ביצוע פעילות גופנית ו- 69.1% יצאו לקניות. כרבע מהמשתתפים דיווחו על יציאה לצורך עבודה בחוץ וקניית תרופות. יציאה עם הכלב דווחה על ידי כחמישית מהמשתתפים בסקר.
לא היה הבדל במדדי חוסן נפשי ורגשות בהשוואה בין אנשים שדיווחו שהם עובדים לאנשים שלא דיווחו על עבודה בזמן הריחוק החברתי. לעומת זאת, אצל אנשים שדיווחו שהם יוצאים לצורך ביצוע פעילות גופנית לעומת אנשים שלא יצאו לפעילות גופנית, נמצאו מדדי קבלה חיובית של שינוי, יכולת אישית ושליטה ורגשות חיוביים גבוהים יותר. רגשות שליליים ומדד הדיכאון היו נמוכים יותר באופן מובהק.


סיכום 

לאחר שהייה של כחודש בריחוק חברתי:
פעילות גופנית לפני הריחוק ובמהלכו נמצאה קשורה לקבלה חיובית של שינוי, יכולת אישית ושליטה ורגשות חיוביים בהשוואה לאי פעילות גופנית גם בהשוואה לאנשים שהחלו פעילות במהלך הריחוק החברתי. 
יציאה לפעילות בעת הריחוק החברתי היתה קשורה גם היא לקבלה חיובית של שינוי, יכולת אישית ושליטה ורגשות חיוביים וכן לרגשות שליליים ומדד דיכאון נמוכים יותר בהשוואה לאי יציאה. 
עליה במשקל או ירידה מעל 2 ק"ג במשקל, נמצאו בקשר עם מדד דיכאון גבוה יותר בהשוואה לאנשים שדיווחו על 0.5± ק"ג במשקלם.
גימלאים דיווחו על רמה נמוכה יותר של רגשות שליליים בהשוואה לצעירים.  
עם זאת  לאנשים שדיווחו שהם עובדים מהבית ולצעירים, תחושות יכולת אישית ושליטה וכן רגשות חיוביים גבוהים בהשוואה לגימלאים. עבודה מהבית נמצאה קשורה למדד דיכאון נמוך גם בהשוואה לסטודנטים או לחיילים. 


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.