דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | כושר גופני | 21/04/2020

השפעת פעילות גופנית בהריון על התפתחות התינוקות


תקציר מחקר שבוצע בארה"ב

מהלך המחקר

מטרת המחקר הייתה לראות אם לפעילות גופנית בהריון יש השפעה על מיומנויות ניורו-מוטוריות של התינוקות, חודש אחרי הלידה. הנבדקות חולקו באופן אקראי לשתי קבוצות: א) קבוצת הפעילות כללה 33 נשים שביצעו 3 פעמים בשבוע אימונים אירוביים על מכשיר לפי בחירתן: אופני כושר, מסילה, אליפטיקל, או התעמלות אירובית. כל אחת מהנשים הגיעה לאימונים באופן אישי וביצעה אימון שנמשך כשעה וכלל 5 דקות חימום, 50-45 דקות פעילות עיקרית ו-5-3 תרגילי שחרור. שיעור ההתמדה באימונים היה בערך 83%. ב) קבוצת הביקורת – כללה 27 נשים שהגיעו לאימונים אך ביצעו רק תרגילי גמישות ונשימה. הן היו עם מדי דופק כדי לוודא שהן מבצעות רק פעילות גופנית קלה. לא נכללו במחקר נשים שהיו להן בעיות בריאותיות כאלה שבגללן יש המלצת רופאים שלא להתאמן בזמן ההריון.
חודש אחרי הלידה הביאו האימהות את התינוקות לבדיקת התפתחות מקובלת.

תוצאות

תוצאות המבדקים הראו כי התינוקות שהאימהות שלהן התאמנו בהריון קיבלו ציונים טובים יותר במבחני ההתפתחות בהשוואה לתינוקות שהאימהות שלהן לא התאמנו. זהו המחקר הראשון בו בוצעה חלוקה אקראית לקבוצות בו נמצאה השפעה חיובית של אימון אירובי על התפתחות התינוקות. מחקר קודם שבוצע על ידי חוקרים אחרים לא מצא הבדלים  בהתפתחות בגיל 18 חודשים בין תינוקות שהאימהות שלהן התאמנו לבין תינוקות שהאימהות שלהן לא התאמנו. באותו מחקר הנשים התאמנו פחות מ-3 פעמים בשבוע ולא נעשה מעקב אחרי המשך והעוצמה של האימונים ולכן יכול להיות שכמות האימון לא הייתה מספקת כדי להשפיע על התפתחות התינוקות. יש מספר מחקרים שמצאו כי התפתחות מוטורית מוקדמת קשורה ליותר פעילות גופנית וכושר גופני גבוה יותר בגיל 7, בגיל 14 ואפילו בגיל 31. רמות גבוהות של פעילות גופנית וכושר בריאותי תורמות לפחות תחלואה במחלות קרדיו-מטבוליות ומחלות אחרות.
החוקרים מציעים מספר מנגנונים אפשריים היכולים להסביר איך הפעילות הגופנית תורמת להתפתחות העובר, התפתחות הנשמרת גם אחרי הלידה.

מקור:


MCMILLAN, A. G., L. E. MAY, G. G. GAINES, C. ISLER, and D. KUEHN. Effects of Aerobic Exercise during Pregnancy on 1-Month Infant Neuromotor Skills. Med. Sci. Sports Exerc., Vol. 51, No. 8, pp. 1671–1676, 2019


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.