דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | כושר גופני | 09/06/2021

השפעת אימונים בצבא הפיני על הכושר הגופני

רקע


בפינלנד חייבים הגברים הבריאים בשירות צבאי הנמשך בין חצי שנה לשנה.  אלה המשרתים חצי שנה עוברים טירונות של 8 שבועות שאחריה 8 שבועות של קורס מקצועי ועוד 8 שבועות של אימון ביחידה. אלה הממשיכים לשירות של שנה עוברים תקופה נוספת של 22-16 שבועות של אימונים.
במחקר זה בוצעו סוכמו תוצאות מבדקי כושר שעברו החיילים עם גיוסם וכמה שבועות לקראת השחרור מהשרות בצבא. הנתונים נאספו בין השנים 2015-2005. המבדקים כללו משקל, גובה, קפיצה לרוחק מהמקום, עליות משכיבה לישיבה בדקה, שכיבות סמיכה בדקה וריצת 12 דקות. בסך הכל נבדקו 249,279 חיילים שאורך השירות הממוצע שלהם היה 38 שבועות והוא נע כאמור בין חצי שנה לשנה (52-24 שבועות).


תוצאות


הגיל הממוצע של המתגייסים היה 19.1 שנים. משקלם הממוצע היה 77 ק"ג וגובהם הממוצע 1.79 מ'. ה-BMI הממוצע שלהם היה 24.0 ק"ג/מטר.
בטבלה מספר 1 מוצגים ממוצעי מבחני הכושר עם הגיוס ולקראת השחרור.

מבחן

הישג בגיוס

הישג בסוף שרות

שכב-שב (פעמים בדקה)

37

41

שכיבות סמיכה (פעמים בדקה)

32

37

רוחק מהמקום (מטר)

2.18

2.20

ריצת 12 דקות (מטר)

2461

2568

 

34% מכל הנבחנים שיפרו את הישגיהם בכל ארבעת המבחנים. 34% נוספים שיפרו הישגים בשלושה מתוך ארבעה מבחנים. 11% ירדו בהישגים בלפחות שלושה מתוך ארבעה מבחנים. 97.6% רשמו עלייה בהישג במבחן אחד לכל הפחות.  את השיפור הגדול ביותר בכושר רשמו אלה שהכושר ההתחלתי שלהם היה נמוך. לעומת זאת, אצל אלה שהיו בכושר גבוה עם הגיוס נרשמה ירידה בכושר. מגמות דומות נרשמו לגבי משקל הגוף: בעלי עודף המשקל נטו לרדת במשקל בעוד  אלה שהיו במשקל תקין ובתת-משקל נטו לעלות במשקל. החוקרים מציינים עם זאת כי כושר נמוך עם הגיוס קשור יותר לעליה בכושר מאשר ירידה במשקל.
לדברי החוקרים, הירידה בממוצע ההישגים בכל ארבעת המבחנים אצל בעלי הכושר הגבוה ההתחלתי שהתבטאה בעיקר במבחני קפיצה לרוחק מהמקום וריצת 12 דקות, נובעת מכך שהאימונים בצבא לא הותאמו אישית  מבחינת היקף ועוצמה לכל החיילים ולפיכך נדרשת תשומת לב גם לחיילים אלה, שלהם צריכים להתאים אימונים קשים יותר מבחינת ההיקף והעוצמה כדי שלא תחול אצלם ירידה בכושר בעת השירות.
השיפור שחל בכושרם של החיילים נובע בעיקר מכך שבעת השירות הם ביצוע יותר פעילות גופנית מאשר לפניו. מקובל כי ביצוע 10,000 צעדים ביום זו כמות מספקת כדי לשמור על כושר טוב. מדידות שנעשו בצבא הפיני הראו שהחיילים מבצעים כ-14,000 צעדים ביום  ומאחר שבחלק מהזמן הם  לובשים חגור ונושאים על גופם משאות נוספים במשקל 35-25 ק"ג הדבר תורם עוד לעומס האימוני. 
מחקרים אחרים שנעשו בצבא הפיני מצאו כי רוב השיפור בכושר מתרחש בטירונות ואחר-כך חלה התייצבות בכושר. לפיכך, אם רוצים להשיג שיפור נוסף בכושר יש להגביר בהמשך השירות את ההיקף והעוצמה של האימונים.
מחקרים שנעשו בצבאות אחרים מצאו גם כן שהשיפור בכושר התרחש בעיקר אצל בעלי הכושר הנמוך וכי רוב השיפור היה בתחילת השירות בעוד שלקראת השחרור יש מחקרים שמצאו כי הכושר היה נמוך יותר מאשר בעת הגיוס.


מקור:


Pihlainen K, et al.Effects of baseline fitness and BMI levels on changes in physical fitness during military service. J Sci Med Sport (2020), https://doi.org/10.1016/j.jsams.2020.02.006


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.