דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | כושר גופני | 04/04/2020

כושר גופני של מתגייסים לצבא השוויצרי בשנים 2015-2006

תיאור המחקר

בשוויץ יש גיוס חובה לצבא לגברים בגיל 18 ובימים הראשונים של השרות עוברים המתגייסים כמה מבחני כושר גופני. מטרת המחקר הייתה לעקוב אחרי מגמות של תוצאות מבחני הכושר האלה בשנים 2015-2006. בחישובים המובאים במאמר נכללים רק מתגייסים שהיו מעל גיל 18 ומתחת גיל 23 בעת הגיוס. 
המבחנים 
 מבחן סבולת פרוגרסיבי (PER) -  במבחן זה רצו הנבחנים על מסלול. כל 10 מטר הוצב קונוס וכל נבחן החל לרוץ מקונוס אחר. הנבדקים החלו לרוץ במהירות של 8.5 קמ"ש וכל 200 מטר המהירות עלתה בחצי קמ"ש.  כך למשל את 200 המטרים הראשונים הם היו צריכים לעבור ב-84.7 שניות, את 200 המטרים הבאים ב-80 שניות ואחר כך ב-75.8,  72, 68.6 , 65.6, 62.6, 60 שניות וכן הלאה. המהירות הוכתבה מאותות קוליים. הנבדק המשיך עד שלא היה מסוגל להגיע לקונוס הבא לפני השמע האות הקולי. מתוצאות מבחן זה נעשה חיזוי לצריכת החמצן המרבית (צח"מ).
Trunk Muscle Strength Test (TMST) – במבחן זה נמדד הזמן שמסוגל הנבדק להתמיד בו בתרגיל פלאנק עם סמיכה על אמות הידיים והרמה לסירוגין באוויר של אחת הרגליים.
קפיצה לרוחק מהמקום (SLJ) – בוצעה באולם עם נחיתה על מזרן.
הדיפת כדור ברזל 2 ק"ג בישיבה (SSP) – במבחן זה יושב הנבדק על ספסל כשגבו צמוד לקיר ומבצע הדיפת כדור ברזל.
מבחן שיווי משקל (OLS)  - במבחן זה מנסים הנבדקים לעמוד על רגל אחת כמה שיותר זמן. אחרי 10 שניות עליהם לעצום עיניים ואחרי 20 שניות עליהם להטות את הראש אחורה ולשמור על העיניים עצומות. מבחן זה בוצע בנפרד ברגל שמאל וברגל ימין וסכום שני הניסיונות נלקח לחישובים.
רמת פעילות גופנית ועיסוק בספורט הוערכו משאלון.

תוצאות

מספר הנבדקים הכללי היה 306,476. הגיל הממוצע היה 19.6 שנים.  גובה 1.78 מ', משקל 74 ק"ג ו-BMI של 23.3 ק"ג/מ"ר. הצח"מ החזוי ממבחן PER היה 49.9 מ"ל/ק"ג/דקה. הזמן הממוצע ממבחן TMST היה 124.5 שניות וההישג הממוצע בקפיצה לרוחק מהמקום 2.31 מטר. ההישג הממוצע ב-OLS היה 6.46 מ' וממוצע סכום הניסיונות בשתי הרגליים במבחן 
OLS היה 45.6 שניות. 73.8% הוגדרו כפעילים גופנית ו-46.2% כמבצעי פעילות גופנית עצימה. 59,790 מתגייסים לא ביצעו את מבחני הכושר מסיבות רפואיות אך בוצעו להם בדיקות אנתרפומטריות והם מלאו את השאלונים על פעילות גופנית. ה-BMI של אלה היה קצת גבוה יותר – 23.8 ק"ג/מ"ר ושיעור נמוך יותר מהם עמדו בהמלצות בפעילות גופנית בריאותית (48.5%) וגם אחוז נמוך יותר  מהם עסק בפעילות גופנית עצימה (27.8%).
שינויים בתוצאות בין 2006 ל-2015
 הצח"מ החזוי ממבחן PER נשאר כמעט ללא שינוי לאורך התקופה ונע בין 49.5 ל-50.0 מ"ל/ק"ג/דקה. במבחן TMST נרשמה מגמה כללית של עליה לאורך התקופה מ-121 ל-126 שניות,  בקפיצה לרוחק מהמקום נרשמה ירידה הדרגתית מ-2.34 ל-2.29 מ'. כאשר תוקננו תוצאות הקפיצה לערכי BMI לא נמצאה ירידה בהישגים וזאת מאחר שבין 2006 ל-2010 נמצאה עליה של כ-2% בערכי ה-BMI שלאחר מכן התייצבו. ירידה קלה  נרשמה גם במבחן השיווי משקל מ-46.5 ל-45.0 שניות. לא הייתה מגמת שינוי בערכי הדיפת כדור הברזל בישיבה שנשארו יציבים בגבול 6.45 – 6.50 מטר.  נרשם גידול במספר המתגייסים שהגדירו עצמם כעומדים בהמלצות לפעילות גופנית וגם של אלה המבצעים פעילות עצימה.

דיון בתוצאות

החוקרים מציינים כי מחקרים בארצות מערביות רבות הראו ירידה במבחני סבולת בין השנים 1980  ו-2000. לדבריהם, זה המחקר הראשון בהיקף גדול המראה כי מגמה זו נעצרה בקרב גברים צעירים בשוויץ. בהתאם לתוצאות מחקרים קודמים הם קובעים כי מגמת הירידה בשוויץ נעצרה כבר בשנת 2002. בפינלנד נערך מחקר דומה על מתגייסים לצבא (עם מבחני כושר שונים) ושם נרשמה האטה במגמה של ירידה בהישגים בריצת 12 דקות. ב-1979 הממוצע של המתגייסים בפינלנד עמד על 2760  מ' וירד ל-2434 מ' בשנת 2004 (ירידה של 11.8%)  וירד עד ל-2418 מ' בשנת 2015 (ירידה נוספת של 0.7%).
ממצאי מחקר זה הראו על יציבות במבחן הסבולת למרות העלייה בשיעור המבצעים פעילות גופנית וגם עליה בשיעור אלה המבצעים פעילות עצימה. מאחר שיש קשר ברור בין פעילות גופנית ובוודאי שבין פעילות עצימה לבין סבולת  עולים על הדעת שני הסברים מדוע העלייה המדווחת בשיעורי הפעילות הגופנית לא לוותה בעלייה בהישגים במבחן הסבולת. הסבר אחד הוא שנערים נוטים להתרכז יותר באימוני כוח ופחות באימוני סבולת. הסבר אחר יכול להיות שבמקביל לעלייה בשיעור העוסקים באימוני כושר נרשמה (במחקר אחרים) ירידה במספר אלה המגיעים באופן פעיל לבתי הספר.
את העלייה בתוצאות TMST  והירידה בתוצאות במבחן שיווי המשקל מקשרים החוקרים לתוצאות סקר על הרגלי הפעילות הגופנית של נערים בשוויץ בשנים 2008 עד 2014. סקר זה מצא עלייה בשיעור המבצעים אימוני כושר אך ירידה בשיעור המשתתפים באימונים במשחקי כדור. לדעתם סביר להניח שיש קשר בין אימוני כוח לתוצאות מבחן TMST ואולי גם בין משחקי כדור בהם נדרש לאזן את הגוף תוך כדי תנועה לבין מבחן שיווי המשקל.


מקורות:

1.    Thomas Wyss,  Lilian Roos , Fabian Studer, Urs Mäder  Christiane Beuchat | Kaspar Staub. Development of physical fitness performance in young Swiss men from 2006 to 2015. Scand J Med Sci Sports. 2019;29:586–596
2.    Wyss T, Marti B, Rossi S, Kohler U, Mäder U. Assembling and verification of a fitness test battery for the recruitment of the Swiss army and nation‐wide use. Swiss J Sports Med Sports Traumat. 2007;55(4):126‐131
3.    Santtila M, Pihlainen K, Koski H, Vasankar T, Kyröläinen H. Physical fitness in young men between 1975 and 2015 with a focus on the years 2005‐2015. Med Sci Sports Exerc. 2018;50:292‐298
4.    Santtila M, Kyro¨la¨inen H, Vasankari T, et al. Physical fitness profiles in young Finnish men during the years 1975–2004. Med Sci Sports Exerc. 2006;38(11):1990–4


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.