דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | כושר גופני | 15/08/2021

ירידה בפעילות הגופנית בין גיל 11 ל-14 בסלובניה

רקע


סלובניה  ידועה כאחת המדינות בהן שיעור העיסוק בפעילות גופנית של ילדים ונערים הוא גבוה. מחקרים קודמים מצאו כי שיעור העומדים בהמלצות ארגון הבריאות לפעילות גופנית  (לפחות 60 דקות ביום של פעילות גופנית מתונה עד נמרצת – MVPA) עומד במדינה זו על 86% בקרב בני 11 ועל 66% בקרב בני 14.

מהלך המחקר


 במחקר הנוכחי מדווח על מדידת פעילות גופנית שנעשתה על מדגם של תלמידים בשתי נקודות זמן. המדגם כלל 29 בנות ו-21 בנים. באוקטובר 2013 התלמידים היו בכיתה ו' וגילם  הממוצע היה 11.3 שנים. באוקטובר 2016 הם היו בכיתה ט' וגילם הממוצע היה 14.3 שנים. הפעילות הגופנית הוערכה על ידי מכשיר בשם  multi-sensor device SWAהמודד פעילות גופנית באמצעות אקסלרומטרים וגם בעזרת חיישנים של טמפרטורה ומוליכות חשמלית בעור. התלמידים ענדו את המכשיר על הזרוע במשך שבוע, כולל בשעות השינה והורידו אותו מהזרוע רק כאשר עסקו בפעילות ספורטיבית שמנעה מהם לענוד אותו (למשל שחייה ותחרויות בענפי קרב) ובשעת המקלחת.

תוצאות

שיעור ה-MVPA בגיל 11 עמד בממוצע על 148 דקות ליום בקרב הבנים ועל 128 דקות ליום בקרב הבנות. בגיל 14 הבנים ביצעו בממוצע 137 דקות ביום של MVPA והירידה הזו בממוצע (של כ-7%) לא הייתה מובהקת סטטיסטית. לעומת זאת אצל הבנות חלה ירידה גדולה שהייתה מובהקת סטטיסטית והממוצע ירד ל-75 דקות ביום (ירידה של 41.5%). 84% מהתלמידים בגיל 11 עמדו בהמלצות ארגון הבריאות העולמית ובגיל  השיעור ירד ל-68%.
החוקרים מציינים כי ממצאים דומים התקבלו במחקרים בארצות אחרות כמו דנמרק, פורטוגל, אסטוניה ונורבגיה.
החוקרים משערים כי ייתכן כי לירידה בכמות הפעילות הגופנית יש קשר לכך שבסלובניה נהוגים 3 שיעורי חינוך גופני בשבוע בכתות א' עד ו' בעוד החל מכתה ז' התלמידים משתתפים רק בשני שיעורי חינוך גופני בשבוע. כמו כן מציינים החוקרים כי החל מכתה ז' עולה בהדרגה עומס הלימודים העיוניים: בכתה ו'  הילדים משתתפים בממוצע ב-25.5 שיעורים בשבוע והחל מכתה ז' הממוצע עולה ל-28.5 ומגיע בבתי ספר מסוימים גם ל-32 שיעורים בשבוע. כמו כן סביר להניח כי התלמידים צריכים גם להשקיע יותר זמן בשיעורי הבית מה שעלול לתרום לכך שהם מבצעים פחות פעילות גופנית. למרות הירידה הגדולה בשיעור הפעילות הגופנית של הבנות נמצא כי הן מבצעות יותר פעילות מאשר בנות אותו גיל במדינה בשנת 1990. אצל הבנים רואים ירידה קטנה יחסית ל-1990.


מקור:


Sember V, Jurak G, Kovač M, Đurić S, Starc G. Decline of physical activity in early adolescence: A 3-year cohort study. PLoS One. 2020;15(3):e0229305. Published 2020 Mar 11. doi:10.1371/journal.pone.0229305


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.