דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | כושר גופני | 22/09/2012

שעון קיץ ופעילות גופנית של מבוגרים

מאת: יורם אהרוני

הרעיון של שעון הקיץ מיוחס לבנג'מין פרנקלין שהציע בשנת 1784 כי בקיץ השעון יוזז שעה קדימה וכך תיחסך שעה של הדלקת נרות בערב. בזמן מלחמת העולם הראשונה יושם רעיון זה לראשונה במספר מדינות. הטענה המרכזית בזכות שעון קיץ היא שהפעלתו חוסכת חשמל מאחר שהאורות בערב מודלקים שעה אחת יותר מאוחר. הזדמנות לבדוק את הטענה חלה בשנת 2006 במדינת אינדיאנה בארה"ב שברוב מחוזותיה הונהג שעון הקיץ לראשונה בשנת 2006. מתיו קוצ'ן מאוניברסיטת יל ולורה גרנט מאוניברסיטת קליפורניה בדקו את תצרוכת החשמל במחוזות בהם הופעל שעון הקיץ לראשונה ומצאו שהיא דווקא עלתה מאחר שאנשים הפעילו יותר חימום בבוקר ויותר קירור בשעות הערב.  

טענה אחרת בזכות הפעלת שעון קיץ היא כי מאחר שיש יותר שעות אור בערב נוצרות יותר הזדמנויות לעיסוק בפעילות גופנית ולכן שיעור העוסקים בפעילות גופנית עולה. מאידך גיסא, שעון קיץ מקשה על הרוצים לעסוק בפעילות גופנית בבוקר לפני העבודה (יש פחות אור בבוקר יחסית למצב בו אין שעון קיץ).  הנושא הזה נבדק במחקר במערב אוסטרליה שם הופעל שעון קיץ לראשונה מ-3 בדצמבר 2006 עד 24 במרס 2007 (הקיץ של האוסטרלים חל כמובן בחודשי החורף שלנו...)  1083 אנשים מלאו שאלונים על הרגלי הפעילות שלהם לפני התחלת התקופה ובסופה.

התוצאות:

 

אחוז אלה החושבים שהגבירו פעילות גופנית

אחוז אלה החושבים שעשו פחות פעילות גופנית

אחוז אלה החושבים שלא היה שינוי בכמות הפעילות הגופנית שלהם

סה"כ

27.3

22.3

46.4

גברים

26.9

18.0

55.2

נשים

27.7

25.9

46.4

גילאי 18 – 29

23.6

24.5

51.8

גילאי 30 – 44

28.0

23.6

48.4

גילאי 45 – 59

27.3

22.3

50.4

גילאי 60 ומעלה

27.5

20.9

51.6

עירוניים

28.8

19.3

51.9

כפריים

23.9

29.1

47.1

 
התוצאות היו דומות מאד גם כאשר נתבקשו הנבדקים להשוות את מידת פעילותם הגופנית לזו שעשו בקיץ הקודם, בו לא הופעל שעון קיץ.  כצפוי נמצא  גם שירד מספרם של האנשים שדווחו על עיסוק בפעילות גופנית בשעות הבוקר המוקדמות, במשך שעות הבוקר המאוחרות ואחה"צ אך עלה מספרם של האנשים שדווחו על עיסוק בפעילות גופנית בשעות הערב, ממש לפני רדת החשכה. נבדקה גם השפעת שעון הקיץ על מספר ה"אימונים" ביום:
 

לפני שעון הקיץ

בזמן שעון הקיץ

לא בצעו פעילות גופנית

3.6%

8.1%

בצעו פעילות גופנית  פעם אחת ביום

69.4%

74.8%

בצעו פעילות גופנית  פעמיים ביום

18.5%

12.6%

בצעו פעילות גופנית שלוש פעמים ביום

3.1%

1.5%

בצעו פעילות גופנית  ארבע פעמים ביום

5.4%

3.0%

 

 מחברי המחקר מדגישים כי הוא משקף רק את דעתם של ממלאי השאלונים ואינו מספק מידע על ביצוע בפועל של פעילות גופנית. עוד מדגישים מחברי המחקר כי יש לשים לב להבדלים בין הקבוצות השונות באוכלוסייה. אלה שהגבירו פעילות היו בעיקר גברים, עירוניים , מעל גיל 60 ואלה המעדיפים פעילות בשעות הערב. לעומת זאת גדל שיעור אלה שלא עסקו בפעילות כלל, והייתה ירידה בשיעור אלה שדווחו על פעילות בשעות הבוקר המוקדמות ושל כאלה הגרים בכפרים. לא נמצא שנוי גדול אצל נשים ומבוגרים צעירים.

מקורות:

Matthew J. Kotchen, Laura E. Grant (2008) Does daylight saving time save electricity? http://www.voxeu.org/article/does-daylight-saving-time-save-electricity

Impact of daylight saving on physical activity participation in Western Australia 2006/2007 Report Writer - Dr Michael Rosenberg, The University of Western Australia, Nedlands, Western Australia.

על השפעת שעון הקיץ על פעילות גופנית של ילדים ראו:


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.