דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | כושר גופני | 05/04/2020

המייל היומי ותוצאות מבחן ריצה של 6 דקות

תקציר מחקר שבוצע באיטליה

מהלך המחקר

"המייל היומי" היא יוזמה שהחלה בסקוטלנד והתפשטה למדינות אחרות. בכל יום לימודים מחנכת הכיתה מוציאה את הילדים מהכיתה ל-15 דקות של הליכה/ריצה על חשבון זמן אחד השיעורים. לא נמדד המרחק אותו עוברים הילדים ב-15 הדקות אבל אם הילדים הולכים מהר או משלבים ריצה והליכה הם יכולים לעבור בפרק זמן של 15 דקות, מייל אחד (1609 מטרים) פחות או יותר. קצב ההליכה/ריצה הנדרש כדי לעבור ב-15 דקות מייל אחד הוא 6.5 קמ"ש בערך.
בניסוי שנערך באיטליה השתתפו ילדים בכתות ג' . חלק היו בקבוצת הניסוי שכללה כיתות שביצעו את המייל היומי  וחלק אחר בקבוצת ביקורת שלא ביצעה את ההתערבות. בסוף הניסוי חולקה קבוצת הניסוי בדיעבד לשתי קבוצות: כיתות שביצעו את הפעילות בממוצע  מעל 2.5 פעמים בשבוע. קבוצה זו מכונה "3 פעמים בשבוע" וקבוצה שביצעה את הפעילות פחות מ-2.5 פעמים בממוצע בשבוע המכונה "פעמיים בשבוע". בתחילת הניסוי, אחרי 3 חודשים ואחר 6 חודשים נערכו לתלמידים בדיקות אנתרופומטריות ומבחן  בו היו צריכים לעבור מרחק גדול ככל האפשר ב-6 דקות בהליכה, בריצה או בשילוב של שתיהן.

תוצאות

 ממוצעי נתוני הבסיס של הקבוצות מוצגים בטבלה מספר 1:
    

 

פעמיים בשבוע

N=168

3 פעמים בשבוע

N=111

בקרה

N=269

גיל

8.91

9.19

9.26

אחוז בנות

50.6

46.8

49.1

משקל (ק"ג)

34.0

34.2

35.2

גובה (מטר)

1.35

1.36

1.37

היקף מותניים (ס"מ)

64.15

63.49

65.27

מרחק ריצה ב-6 דקות (מטר)

781

860

833

היקף מותניים/גובה

0.474

0.465

0.470

BMI (ק"ג/מ"ר)

20.0

20.3

18.4

 

טבלה מספר 2 מציגה את השינויים באחוזים לעומת בדיקת הבסיס אחרי שלושה ואחרי שישה חודשים

 

 

בסיס לעומת 3 חודשים

3 חודשים לעומת 6 חודשים

בסיס לעומת 6 חודשים

"3 פעמים"  ריצת 6 דקות

3.6

5.5

8.8

"3 פעמים" יחס גובה היקף מותניים

2.7-

1.6

1.2-

"3 פעמים" BMI

1.4-

2.4

0.7

"פעמיים"  ריצת 6 דקות

5.6

0.9

5.6

"פעמיים" יחס גובה היקף מותניים

1.7

1.2-

0.3

"פעמיים" BMI

1.9

0.2

1.7

בקרה  ריצת 6 דקות

2.9

5.1

6.2

בקרה יחס גובה היקף מותניים

0.5-

1.2

0.4

בקרה BMI

2.4

2.3

4.2

 

דיון בתוצאות

מה שמעניין כאן שאחרי 3 חודשים השיפור באחוזים בתוצאות הריצה בקבוצת "פעמיים" היה גדול יותר מאשר בקבוצת 3 פעמים אבל אחרי 6 חודשים רשמה קבוצת "3 פעמים" שיפור כללי גדול יותר בתוצאות הריצה בעוד תוצאות קבוצת "פעמיים" הייתה דומה מאד לתוצאות קבוצת הבקרה שאת השיפור שלה אפשר לייחס לעלייה בגיל בחצי שנה וגם לאפקט למידת המבחן. השינויים במדדים האנתרופומטריים היו קטנים.
קבוצת "3 פעמים" רשמה שיפור גדול יותר באחוזים בריצת 6 דקות  אחרי 6 חודשים למרות שנקודת הפתיחה שלה הייתה גבוהה מזו של קבוצת פעמיים (860 לעומת 781 מטר). ראוי לציין עם זאת שבקבוצה זו אחוז הבנות היה הקטן ביותר.  ההישג הטוב ביותר במבחן הבסיס והשיפור הגדול יותר באחוזים אחרי 6 חודשים יכול לנבוע אולי מכך גם שקבוצה זו התאמנה לא רק פעם נוספת בשבוע אלא גם יותר ברצינות, לאורך זמן. ייתכן שבקבוצת "פעמיים" הייתה התלהבות ראשונית שדעכה יותר מאוחר.
החוקרים מציינים שזו הפעם הראשונה שבה מדווח על אפקט של מספר ביצועים בשבוע של המייל היומי על תוצאות מבחן כושר. במחקר זה לא נבדקה כמות הפעילות שביצעו התלמידים בפועל אלא רק מספר ביצועים של המייל היומי בשבוע. בהחלט יתכן שלאופן ביצוע הפעילות יש השפעה על התוצאות. מורי הכיתות מונחים בדרך כלל  רק לדאוג שהתלמידים יבצעו את הפעילות אך לא למדוד את המרחק שעברו או את זמן הפעילות נטו.  לאור העובדה שאחרי 6 חודשים נרשם שינוי גדול יותר בהישגים בקבוצה שביצעה את הפעילות 3 פעמים בשבוע, מעניין יהיה לבדוק בעתיד אם ביצוע  הפעילות 5 פעמים בשבוע מביא  לשיפור גדול עוד יותר בהישגים. היופי ביוזמה של המייל היומי הוא בפשטות שלה. התלמידים לא מחליפים בגדים ולא נמדדים להם הישגים במהלך הביצוע. עם זאת לאווירה השוררת בכיתה יש ללא ספק השפעה על התוצאות. אם בכיתה מסוימת הנורמה היא לרוץ בשעת הפעילות אזי ללא ספק יהיו לפעילות תוצאות טובות יותר מאשר בכיתה אחרת בה הנורמה היא ללכת ולא להתאמץ יותר מדי. 15 דקות של ריצה רצופה לא מומלצות בכל מקרה לילדים בכיתה ג' אבל אם הילדים ישלבו בהליכה קטעי ריצה אזי  אפקט האימון יהיה גדול יותר מאשר אם לא יהיו קטעי ריצה בכלל.

מקור:

Brustio, P.R.; Mulasso, A.; Lupo, C.; Massasso, A.; Rainoldi, A.; Boccia, G. The Daily Mile Is Able to Improve Cardiorespiratory Fitness When Practiced Three Times a Week. Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17, 2095.


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.