דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | כושר גופני | 19/01/2022

שינויים בכושר גופני של אזרחי קנדה בין 2007 ל-2017

המחקר


הנתונים במחקר זה הם חלק מאלה שנאספו ממעקב רב-שנים אחרי הבריאות של אזרחי קנדה הנקרא  the Canadian Health Measures Survey (CHMS)
מוצגים נתונים שנאספו בשלושה "גלים": גל 1 בשנים 2007 עד 2009, גל 2 בשנים 2009 עד 2011 וגל 5 בשנים 2016 עד 2017. בגלים השלישי והרביעי לא בוצעו מבחני כושר ולכן הם לא נכללים במחקר זה.
הנבדקים במחקר הם אזרחי קנדה בגיל 69-20 שנה ששמם עלה במדגם. בשלב הראשון הגיע מראיין לביתם והוא מילא יחד איתם שאלון מפורט על מצב בריאותם. כמו כן הוא מסר להם מכשיר אקסלרומטר  למדידת הפעילות הגופנית אותו צריכים היו הנבדקים לענוד למשך 7 ימים רצופים. בשלב השני הוזמנו הנבדקים לבדיקה במעבדה ניידת.
הבדיקות שנערכו במעבדה הניידת
גובה
משקל
היקף מותניים
מבחן סבולת להערכת צריכת החמצן המרבית (צח"מ) -  מבחן  mCAFT – זהו סוג של מבחן מדרגה תת-מרבי בו נמדד הדופק בכמה רמות של מאמץ ומנתוני הדופק נעשה חיזוי של הצח"מ.
מבחן גמישות sit-and-reach
מבחן כוח לחיצת כף יד בדינמומטר ביד ימין וביד שמאל


תוצאות


בטבלה 1 מוצגות התוצאות הממוצעות במבחן הסבולת לגבי כל הנבדקים בכל מין וגם בשלוש קבוצות גיל. המספרים מבטאים ערכי צח"מ ב- מ"ל/ק"ג/דקה
   

 

גל 1

גל 2

גל 5

כל המדגם נשים

34.0

32.9

32.2

כל המדגם גברים

39.5

38.9

36.7

נשים 39-20

38.4

38.8

37.9

גברים 39-20

44.1

43.7

42.8

נשים 59-40

31.1

30.1

29.6

גברים 59-40

36.5

35.3

34.2

נשים 69-60

24.1

24.0

23.8

גברים 69-60

27.6

26.5

26.0

 

הירידה בממוצעים של הנשים והגברים בכל המדגם היא מובהקת בין גל 1 לגל 5 אך לא מובהקת בקבוצות הגיל השונות.
בטבלה 2 מוצגות התוצאות (בק"ג) של מבחן כוח לחיצת כף יד.
    

 

גל 1

גל 2

גל 5

כל המדגם נשים

54.1

52.1

53.5

כל המדגם גברים

92.7

88.7

89.0

נשים 39-20

56.1

53.4

55.7

גברים 39-20

96.8

92.2

93.3

נשים 59-40

54.2

53.0

53.2

גברים 59-40

92.5

88.4

89.3

נשים 69-60

48.1

46.7

49.5

גברים 69-60

81.2

80.5

78.7

 

 למרות המגמה של הירידה בכוח, אף אחד מהשינויים לא נמצא מובהק סטטיסטית. 
טבלה 3 מציגה את הממוצעים במבחן גמישות sit-and-reach (בס"מ).
    

 

גל 1

גל 2

גל 5

כל המדגם נשים

29.3

28.4

29.3

כל המדגם גברים

24.2

21.8

22.4

נשים 39-20

30.6

29.9

30.1

גברים 39-20

25.4

22.4

24.0

נשים 59-40

28.7

27.8

28.9

גברים 59-40

25.1

23.0

22.3

נשים 69-60

26.9

26.1

28.7

גברים 69-60

17.4

17.0

18.8

 

הירידה אצל כל הגברים בגמישות  היא מובהקת וגם בגברים בגיל 59-40. שאר ההבדלים בממוצעים לא נמצאו מובהקים.
טבלה מספר 4 מציגה את הממוצעים ב-BMI (ב- ק"ג/"ר)
    

 

גל 1

גל 2

גל 5

כל המדגם נשים

26.8

27.1

27.4

כל המדגם גברים

27.2

27.4

27.5

נשים 39-20

24.7

24.7

25.7

גברים 39-20

26.5

26.1

26.4

נשים 59-40

27.0

28.0

28.2

גברים 59-40

28.3

28.1

27.9

נשים 69-60

28.7

28.2

29.1

גברים 69-60

28.5

29.0

29.0

 

ההבדלים ב-BMI לא נמצאו מובהקים.
טבלה מספר 5 מציגה את הממוצעים בהיקף המותניים (בס"מ).
  

 

גל 1

גל 2

גל 5

כל המדגם נשים

89.0

89.6

89.7

כל המדגם גברים

96.9

96.0

96.1

נשים 39-20

85.0

85.0

84.2

גברים 39-20

92.2

90.3

91.5

נשים 59-40

90.3

92.1

91.8

גברים 59-40

99.5

98.3

97.7

נשים 69-60

95.8

93.9

95.7

גברים 69-60

102.8

103.9

103.0

 

לא נמצאו הבדלים מובהקים סטטיסטית בהיקף המותניים.
42% מכלל הנבדקים, בכל הגלים ביחד, בצעו פעילות גופנית ברמה המומלצת שהיא 150 דקות בשבוע של פעילות גופנית מתונה עד נמרצת. שלא במפתיע, הממוצעים במבחני הכושר היו גבוהים יותר צל אלה שהקפידו על ההמלצות. כך למשל ממוצע הצח"מ של כל הגברים שהקפידו על ההמלצות היה 40.1 לעומת 35.7 מ"ל/ ק"ג/דקה אצל אלה שלא הקפידו על ההמלצות. בקרב הנשים הממוצעים היו 35.3 לעומת 31.4 מ"ל/ק"ג/דקה. ההבדלים נמצאו מובהקים סטטיסטית.
ככלל לא נמצאו הבדלים גדולים בממוצע מבחני הכושר בין 2007 ל-2017. נמצאו ירידות קטנות בממוצעי מבחן הסבולת בכל המדגם וירידה בגמישות אצל הגברים בלבד.
החוקרים מציינים כי מחקרים קודמים מצאו ירידה של 2.8% עד 11.5% בחזוי הצח"מ של אזרחי קנדה בין 1981 ל-2007 ועלייה של  7.1% עד 15.1% ב-BMI באותה התקופה. אמנם המחקר הנוכחי לא מצא ירידה גדולה בכושר  בין 2007 ל-2017 אך קשה להתעודד מכך כי רמת הכושר נשארה נמוכה יחסית והיא בוודאי שלא נמצאת בעלייה.


מקור


Doyon CY, Colley RC, Clarke J, Janssen I, Timmons BW, Tomkinson GR, Tremblay MS, Lang JJ. Trends in physical fitness among Canadian adults, 2007 to 2017. Health Rep. 2021 Nov 17;32(11):3-15. doi: 10.25318/82-003-x202101100001-eng. PMID: 34787982.
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/82-003-x/2021011/article/00001-eng.htm

 


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.