דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | כושר גופני | 16/10/2016

הישגים לימודיים וכושר בכתה ח'

קשר בין מרכיבי כושר גופני ומדדי השמנה לבין הישגים בלימודים בכתה ח'

תקציר מחקר שבוצע בצ'ילה

שכיבת סמיכה

בצ'ילה נהוגים מבחני כושר  לתלמידים בכיתות שונות. כמו כן נמדדים אצלם משתנים הקשורים להשמנה. בשנת 2011 נאספו נתונים על הישגים לימודיים בכיתה ח' לגבי למעלה מרבע מיליון תלמידים ולגבי למעלה מ-18,000 מהם נאספו נתונים גם לגבי כושרם הגופני.  הנתונים על ההישגים הלימודיים היו בארבעה תחומי דעת: שפה, מתמטיקה, מדעי הטבע ומדעי החברה. הנתונים שהתייחסו לכושר הגופני היו מהמבחנים הנהוגים במדינה שכללו:

 מבחן ביפ ממנו נעשה חיזוי לצריכת חמצן מרבית (צח"מ)

 שכיבות סמיכה ב-30 שניות

 קפיצה לרוחק מהמקום

 "חצאי עליות" משכיבה לישיבה (short crunches) בקצב של 50 לדקה

מבחן גמישות - sit and reach

המשתנים האנתרופומטריים שנבדקו היו גובה, משקל והיקף מותניים מהם חושבו BMI והיחס בין היקף המותניים והגובה (WHR).

תוצאות המבחנים מסוכמות בטבלה מספר 1:

המשתנה

בנות

בנים

מספר נבדקים

9118

9628

ממוצע גיל (שנים)

13.8

13.9

ממוצע WHR

0.46

0.45

ממוצע  BMI (ק"ג/מ"ר)

22.7

21.8

 ממוצע מספר שכיבות סמיכה ב-30 שניות

12.0

12.2

 ממוצע קפיצה לרוחק מהמקום (מטרים)

1.32

1.70

ממוצע short crunches (מספר חזרות)

20.1

22.7

ממוצע  sit and reach (ס"מ)

33.2

28.1

 ממוצע חיזוי צח"מ ממבחן ביפ (מ"ל/ק"ג/דקה)

38.2

46.2

ציון ממוצע  במבחן שפה (סקלה 0 – 400)

259.7

249.6

ציון ממוצע במבחן מתמטיקה (סקלה 0 – 400)

254.9

261.7

ציון ממוצע במבחן במדעי החברה (סקלה 0 – 400)

254.6

263.5

ציון ממוצע במבחן במדעי הטבע (סקלה 0- 400)

260.2

264.2

 
כל ההבדלים בין הבנות והבנים היו מובהקים ברמה של p < .001 חוץ מאשר במבחן שכיבות הסמיכה ב-30 שניות.
 
מדידת היקף מותניים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מתאמים חלקיים בין מבחני הכושר וההשמנה מוצגים בטבלה מספר 2. התקנון נעשה לגבי גיל, מין, מצב סוציו-אקונומי והאזור במדינה.

 

BMI

צח"מ חזוי

ציון כוח משולב

גמישות

WHR

0.835

0.318-

0.309-

0.050

BMI

 

0.321-

0.281-

0.012

צח"מ חזוי

   

0.382

0.145

ציון כוח משולב

     

0.236

 

כל המתאמים החלקיים נמצאו מובהקים ברמה של p < .001 חוץ מאשר המתאם החלקי בין BMI  וגמישות.

מתאמים חלקיים בין מבחני ההישגים הלימודיים מוצגים בטבלה מספר 3. התקנון נעשה לגבי גיל, מין, מצב סוציו אקונומי והאזור במדינה.

 

 

 

שפה

מדעי החברה

מדעי הטבע

 ציון הישגים לימודיים משולב

מתמטיקה

0.623

0.593

0.665

0.839

שפה

 

0.632

0.686

0.862

מדעי החברה

   

0.652

0.841

מדעי הטבע

     

0.878

 

כל המתאמים החלקיים מובהקים ברמה של p < .001

טבלה מספר 4 מציגה ערכי β  לגבי הקשר בין מדדי הכושר וההשמנה לבין מדדי ההישגים הלימודיים. התקנון נעשה לגבי גיל, מין, מצב סוציו אקונומי והאזור במדינה.

 

 

 

מתמטיקה

שפה

מדעי החברה

מדעי הטבע

צח"מ חזוי

0.06

0.03

0.02

0.03

מדד כוח משולב

0.12

0.08

0.09

0.09

גמישות

0.08

0.07

0.07

0.07

BMI

0.03-

0.04-

0.03-

0.03-

WHR

0.05-

0.06-

0.05-

0.05-

 

ניתן לראות כי מדד הכוח המשולב הוא מדד הכושר הנמצא בקשר החזק ביותר עם ההישגים הלימודיים בעוד שמרכיב הסבולת (מיוצגת על ידי צח"מ חזוי) נמצא קשור הכי חלש להישגים לימודיים, אפילו פחות מאשר גמישות.  WHR נמצא קשור יותר להישגים לימודיים מאשר BMI.

שני מנגנונים הוצעו כדי להסביר את הקשר ההפוך בין מדדי ההשמנה וההישגים בלימודים:

א) מנגנון פיזיולוגי הגורס כי ההשמנה פוגעת בזיכרון;

ב) מנגנון פסיכולוגי הגורס כי הדימוי העצמי השלילי פוגע בהישגים הלימודיים.

 

הממצא המפתיע של המחקר הזה הוא כי כוח נמצא בקשר החזק ביותר עם הישגים בלימודים, יותר מאשר מרכיבי כושר אחרים וגם יותר מאשר מדדי השמנה. ראוי לציון כי מחקר זה השתמש במדד כוח משולב משלושה מבחני כוח שונים (קפיצה לרוחק מהמקום, שכיבות סמיכה ב-30 שניות ו- short crunches). במחקרים אחרים נבדק בדרך כלל הקשר בין מבחן כוח אחד לבין הישגים לימודיים. מפתיעה גם העובדה כי למרות שהיו הבדלים גדולים מאד בין הבנות לבנים בקפיצה לרוחק מהמקום  (הישגי הבנים היו טובים משל הבנות בלמעלה מ-28%)  לא נמצאו הבדלים מובהקים במבחן שכיבות הסמיכה ב-30 שניות והבנים היו טובים מהבנות במבחן לשריר הבטן (short crunches) ב-13% לערך.

במחקר הזה נמצא אמנם קשר בין סבולת לבין הישגים לימודיים אבל כאשר בוצע תקנון גם לגבי מדדי השמנה, הקשר הזה נעלם.  סבולת קשורה בהחלט למדדי השמנה אבל היא גם מושפעת מאד מאימונים.  יש כמה מחקרים אחרים שמצאו קשר בין הישגים לימודיים לתוצאות מבחני סבולת, אך לא לתוצאות מבחני כושר אחרים כמו  מבחני מהירות וכוח.

ממצא מפתיע נוסף של המחקר הוא כי יש קשר בין גמישות והישגים לימודיים. מהות הקשר הזה לא ברורה. החוקרים מערכים כי אולי  הקשר הוא בשל משתנה מתערב – פעילות גופנית, כלומר מי שמבצע יותר פעילות גופנית הוא גם יותר גמיש וגם הישגיו הלימודיים טובים יותר. הסבר הזה קצת תמוה  מאחר שפעילות גופנית משפיעה בדרך כלל יותר על הסבולת מאשר על הגמישות אלא אם כן מדובר על ביצוע של תרגילים לשיפור הגמישות בלבד. בשלושה מארבעת המקצועות הלימודיים היו לבנים הישגים טובים יותר  ואילו הבנות נמצאו גמישות יותר אך מאחר שבוצע תקנון גם עבור מין המסקנה לכאורה היא שבכל מין בנפרד אלה שהם יותר גמישים יש להם סיכוי  טוב יותר להיות בעלי הישגים לימודיים טובים יותר. ברור שנדרש כאן מחקר נוסף או ניתוח אחר של הנתונים.

יש לזכור כי בכל מקרה, הקשרים בין  מבחני הכושר ומבחני ההישגים הלימודיים שנמצאו במחקר זה הם חלשים. יתכן שבוצע  במחקר "תקנון יתר".  לדוגמה, במחקרים אחרים נמצא כי מצב סוציו-אקונומי נמצא בקשר הן עם כושר גופני והן עם הישגים לימודיים. החוקרים מציינים כי  גם כי יתכן שיש בעיה בדרך בה  נרשמים ההישגים במבחן בי בצ'ילה. נוסחת הניבוי לצח"מ מתבססת שם רק על מספר השלבים שהושלמו בהצלחה ולא על מספר הקטעים שהושלמו בהצלחה. במבחן ביפ רצים הנבדקים קטעים של 20 מטר הלוך ושוב לפי אותות קוליים (ביפים) המושמעים להם. כל שלב נמשך כדקה אחת. מהירות הריצה עולה בכל שלב בחצי קמ"ש. בשלב 8 לדוגמה,  על הנבחנים להשלים 10 קטעים של 20 מ' ובשלב 9 עליהם להשלים 11 קטעים.  אם לוקחים בחשבון רק את מספר השלבים שהושלמו בהצלחה  הרי שהישג של 68 קטעים (השלמת כל שלב 8) שווה בערכו להישג של 78 קטעים (קטע אחד פחות מהשלמת שלב 9).  

מבחן ביפ משמש במחקרים רבים מאד להערכת סבולת וקיימות שתי בעיות עיקריות בדרך בה מדווחות התוצאות שלו:

א) מחקרים רבים לא מדווחים על גרסת המבחן בה השתמשו. קיימים הבדלים בין גרסאות של המבחן ולכן חשוב מאד לציין מהו מקור  התוכנה להשמעת הביפים בה השתמשו החוקרים;

ב) יש דרכים שונות לאסוף את הנתונים מהמבחן וקיימות נוסחאות שונות להעריך ממנו את הצח"מ. חשוב מאד לציין את מספר הקטעים שהשלים כל נבחן כי זהו בעצם המדויק להישג במבחן.

מקור:

Olivares PR, García-Rubio J. (2016) Associations between different components of fitness and fatness with academic performance in Chilean youths. PeerJ 4:e2560 https://doi.org/10.7717/peerj.2560


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.