דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | כושר גופני | 12/04/2022

הישגים במבחן ביפ של תלמידים בסלובניה בשנים 1993, 2003 ו-2013

(בתמונה: בני נוער בסלובניה במהלך מרוץ בעיר הבירה לובליאנה בשנת 2013)

בסלובניה מתבצע מחקר הבודק לאורך שנים את ההישגים של התלמידים במבחני כושר גופני. במאמר מובאים  ממוצעי הישגי התלמידות והתלמידים במבחן ביפ בשנים 1993, 2003 ו-2013. 
בכל אחת מהשנים נכללו במדגם תלמידים בגיל 14-7 שנים מאותם 11 בתי ספר באזורים שונים של המדינה. מכל שכבת גיל נבדקו כ-200 תלמידות וכ-200 תלמידים. מספר הנבדקים הכולל היה 3354 ב-1993, 3611 ב-2003 ו-2909 ב-2013.


תוצאות

הטבלה מפרטת את ממוצעי תוצאות מבחן ביפ בכל אחת מהשנים. המספרים מבטאים את מספר השלבים שהושלמו במבחן

גיל

בנות 1993

בנות 2003

בנות 2013

בנים 1993

בנים 2003

בנים 2013

7

1.9

1.7

3.2

2.2

1.9

3.4

8

2.6

2.2

3.7

2.8

2.3

3.9

9

3.1

2.6

4.3

3.2

2.9

4.6

10

3.7

3.2

4.5

4.0

3.7

4.9

11

4.2

3.5

5.1

4.7

4.3

5.4

12

4.8

3.8

5.6

5.3

4.5

6.1

13

4.7

4.2

6.0

5.6

4.9

6.5

14

4.7

4.4

5.9

5.9

5.3

6.9

 


ללא יוצא מן הכלל, בכל קבוצות הגיל והמין, ממוצעי 2003 היו נמוכים מממוצעי 1993 ואילו ממוצעי 2013 היו גבוהים משניהם. כדאי לשים לב גם שמממוצעי הבנות ב-2013 גבוהים יותר מאשר ממוצעי הבנים בשנים הקודמות, כמעט בכל קבוצות הגיל.


סיבות אפשריות לירידה בכושר של התלמידים בין 1993 ל-2003


סלובניה היא מדינה עצמאית החל משנת 1991. קודם לכן היא הייתה חלק מיוגוסלביה. בשנים הראשונות לעצמאותה, היה במדינה משבר כלכלי, מה שמנע ממשפחות רבות לאפשר לילדיהם להשתתף בחוגי ספורט. כמו כן נמצא במחקרים אחרים כי בבתי ספר רבים הופסקה העסקתם של מורים מקצועיים לחינוך גופני ואת שיעורי החינוך הגופני העבירו מורים שלא התמחו בנושא מה שגרם בין היתר לכך שנכללו בשיעורים פחות פעילויות עצימות.


סיבות אפשריות לעליה בכושר אחרי 2003


לאחר שזוהתה הירידה בכושר הן במחקר מתמשך זה והן במעקב השנתי של הישגי כל התלמידים במדינה הנקרא SLOfit, הופעלה במדינה תכנית חדשה לחנ"ג המבטיחה כי לכל כתה יהיו 135 דקות שיעורי חנ"ג בשבוע (3 שיעורים של 45 דקות). שיעורי החנ"ג חזרו להיות מועברים על מורים מקצועיים ומגיל 11 יש הפרדה בשיעורים בין הבנות לבנים. כמו כן ב-30% מבתי הספר מאפשרים לתלמידים לבחור בשתי שעות חנ"ג נוספות בשבוע ובבתי הספר האלה מגיעים התלמידים ל-51 דקות יומית בממוצע של פעילות גופנית.
ההישגים של התלמידים בסלובניה ב-2013, במיוחד של הבנות, נמצאים מעל הנורמות המקובלות באירופה. כך למשל השלימו התלמידות בסלובניה בגיל 13 בממוצע  6.0 שלבים במבחן ביפ (כ-48 קטעים של 20 מטר) בעוד אחוזון 50 באירופה עומד על 32 קטעים.

מקור


Morrison SA, Sember V, Leskošek B, Kovac M, Jurak G and ˇ Starc G (2021) Assessment of Secular Trends and Health Risk in Pediatric Cardiorespiratory Fitness From the Republic of Slovenia. Front. Physiol. 12:644781. doi: 10.3389/fphys.2021.644781


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.