דילוג לתוכן המרכזי בעמוד

יורם אהרוני | אתלטיקה | 23/06/2014

גיל המדליסטים בתחרויות אתלטיקה בין לאומיות

תקציר מחקר מאת Vobr Radek, אוניברסיטת דרום בוהמיה, הרפובליקה הצ'כית.

המחבר אסף נתונים על גילם של כל המדליסטים החל מ-1970 ועד 2007 בתחרויות האתלטיקה של המשחקים האולימפיים, אליפות העולם (אצטדיון ואולם)  ואליפות אירופה (אצטדיון ואולם). בסה"כ  נאספו נתונים על 3474 גברים ו-2840 נשים. החוקר אסף את נתוני הגיל ממקורות שונים כמו שנתונים של התאחדויות האתלטיקה במדינות השונות, רשימות משתתפים באליפויות וכו' ומציין כי הצליח לוודא את הגיל של 99% מהמדליסטים. המשחקים האולימפיים נערכים אחת ל-4 שנים. אליפות העולם באצטדיון נערכה לראשונה בשנת 1983, האליפויות הבאות נערכו בשנת 1987 ו-1991 ומאז נערכות האליפויות אחת לשנתיים. אליפות העולם באולם נערכה לראשונה ב-1987 ונערכת בדרך כלל אחת לשנתיים, להוציא פעם אחת בה נערכו אליפויות בשנים עוקבות (2003 ו-2004). אליפות אירופה הראשונה באצטדיון שהתקיימה בתקופה בה עוסק המחקר הייתה ב-1971, האליפות הבאה ב-1974 ומאז התקיימו אליפויות אלה אחת ל-4 שנים, בתקופה בה עוסק המחקר (מאז 2012 – אחת לשנתיים). אליפות אירופה באולם נערכה מדי שנה בתקופת המחקר בין השנים 1970 – 1990, אחת לשנתיים בשנים 1992 - 2002 והאליפויות הבאות בשנים 2005 ו-2007. חלק מהמקצועות נערכו בכל האליפויות, באצטדיון וגם באולם  (למשל: קפיצה לגובה, ריצת 800 מ', הדיפת כדור-ברזל), יש  מקצועות בהם התחרו באצטדיון בלבד ( לדוגמה: ריצת 100 מ', ריצת 10,000, זריקת דיסקוס), ויש מקצועות בהם התחרו באולם בלבד (ריצות 60 ו-60 מ' משוכות, ריצת 3000 מ' גברים). בשנות ה-70 התחרו הנשים  רק בחלק מהמקצועות ובמהלך השנים הוספו בהדרגה מקצועות נוספים לנשים עד למצב השורר כיום בו מתחרות הנשים בכל המקצועות בהם מתחרים הגברים (או במקצועות מקבילים: 100 מ' משוכות לנשים – 110 מ' משוכות לגברים; קרב-7 לנשים – קרב-10 לגברים) זולת 50 ק"מ הליכה. יש מקצועות לנשים בהם הן התחרו לתקופה מסוימת ואחר כך הם הוחלפו במקצוע אחר: ריצת 3000 מ' באצטדיון הוחלפה בריצת 5000 מ' והליכה ל-10 ק"מ הוחלפה בהליכה 20 ק"מ. זה קרה גם בקרב-רב באצטדיון (קרב-5 הפך לקרב-7) אך במחקר זה קובצו כל מקצועות הקרב-רב (באצטדיון ובאולם) ל"מקצוע" אחד – "תחרויות קרב-רב".

גיל המדליסטים במקצועות הריצה למרחקים קצרים וריצות המשוכות:

מקצוע

מספר מדליסטים

הגיל הנמוך ביותר

הגיל הגבוה ביותר

הגיל הממוצע

סטיית התקן

60 מ' גברים

124

18.5

33.0

24.9

3.0

60 מ' נשים

123

18.7

37.2

24.6

3.5

100 מ' גברים

90

18.8

34.3

25.4

3.1

100 מ' נשים

90

18.0

40.4

26.0

3.8

200 מ' גברים

172

17.3

32.2

24.6

3.1

200 מ' נשים

172

18.5

37.2

26.0

3.9

400 מ' גברים

214

18.2

33.0

24.5

2.8

400 מ' נשים

213

17.3

37.0

25.8

3.4

60 מ' משוכות גברים

123

17.9

35.0

25.0

3.7

60 מ' משוכות נשים

125

18.4

37.3

26.0

3.6

110 מ' משוכות גברים

90

20.1

35.4

26.1

3.5

100 מ' משוכות נשים

91

20.9

35.3

27.0

3.4

400 מ' משוכות גברים

90

18.9

33.7

26.1

3.5

400 מ' משוכות נשים

75

20.2

36.8

26.9

3.8

 

רואים כאן שתי מגמות:

א) גיל הנשים גבוה בשנה בערך מגיל הגברים באותו המקצוע;

ב) סטיית התקן של הנשים בדרך כלל גבוהה יותר.

 

גיל המדליסטים במקצועות הריצה למרחקים בינוניים וארוכים ומקצועות ההליכה:

מקצוע

מספר מדליסטים

הגיל הנמוך ביותר

הגיל הגבוה ביותר

הגיל הממוצע

סטיית התקן

800 מ' גברים

213

18.8

35.3

24.6

3.0

800 מ' נשים

211

19.0

37.0

26.5

3.9

1500 מ' גברים

213

20.4

35.1

25.4

2.9

1500 מ' נשים

210

18.4

44.7

27.3

4.7

3000 מ' גברים

123

19.7

34.3

26.2

2.9

3000 מ' נשים

126

18.7

38.5

27.0

4.0

5000 מ' גברים

90

18.4

36.2

26.1

3.9

5000 מ' נשים

39

18.2

36.4

25.7

4.0

10,000 מ' גברים

90

19.4

37.4

26.3

3.9

10,000 מ' נשים

63

15.4

32.7

26.3

3.9

מרתון גברים

90

22.4

40.2

29.4

4.0

מרתון נשים

72

21.8

38.6

29.5

3.8

3000 מ' מכשולים גברים

90

19.1

33.6

25.9

3.4

3000 מ' מכשולים נשים

9

23.3

29.5

25.9

2.3

20 ק"מ הליכה גברים

90

18.9

38.2

27.9

4.3

10 ק"מ הליכה נשים

33

16.8

31.6

26.0

3.7

20 ק"מ הליכה נשים

27.0

20.0

38.2

29.4

5.2

50 ק"מ הליכה גברים

87

20.6

42.1

29.9

4.0

 

ברוב מקצועות הריצה, אין הבדל בגיל המדליסטים בין המקצועות השונים (טווח גיל ממוצע בכל המקצועות 24.5 – 27.3) חוץ מאשר במרתון  בו רואים שהגיל הממוצע של המדליסטים הוא מעל 29. גם במקצועות ההליכה הארוכה, 20 ק"מ לנשים ו-50 ק"מ לגברים, ממוצע הגיל הוא מעל 29.

גיל המדליסטים במקצועות הקפיצה, מקצועות הריצה ומקצועות קרב-רב:

מקצוע

מספר מדליסטים

הגיל הנמוך ביותר

הגיל הגבוה ביותר

הגיל הממוצע

סטיית התקן

קפיצה לגובה גברים

224

17.2

32.9

24.2

3.0

קפיצה לגובה נשים

216

16.3

34.1

25.0

3.6

קפיצה במוט גברים

217

19.0

33.9

26.6

3.2

קפיצה במוט נשים

67

18.0

32.9

24.0

2.9

קפיצה לרוחק גברים

213

19.0

35.5

25.1

3.4

קפיצה לרוחק נשים

194

18.2

36.4

25.8

3.6

קפיצה משולשת גברים

213

17.7

36.2

25.8

3.5

קפיצה משולשת נשים

93

19.1

33.9

26.6

3.0

הדיפת כדור-ברזל גברים

213

20.8

45.2

27.2

3.6

הדיפת כדור-ברזל נשים

213

17.6

40.2

27.4

4.3

זריקת דיסקוס גברים

90

22.5

40.2

29.7

4.3

זריקת דיסקוס נשים

90

20.2

40.7

28.7

4.8

יידוי פטיש גברים

90

19.5

37.7

28.2

3.7

יידוי פטיש נשים

30

17.9

34.9

25.1

4.3

הטלת כידון גברים

90

20.1

40.2

27.4

3.8

הטלת כידון נשים

90

18.3

35.3

26.5

3.8

מקצועות קרב-רב גברים

135

20.1

34.9

26.8

3.0

מקצועות קרב-רב נשים

135

19.1

37.1

26.3

3.6

 

ממוצע הגילים של הקופצים קצת נמוך משל הרצים (טווח 24.0 – 26.6) ושל הזורקים קצת גבוה מגיל הרצים (טווח 25.1 – 29.7). הגיל הממוצע הנמוך יחסית של המדליסטיות בקפיצה במוט נשים (24.0) מושפע כנראה מכך שהמקצוע היה חדש בתקופת המחקר (האליפות הראשונה בה הוא נכלל היא אליפות אירופה באולם בשנת 1996) ושיעור המתחרות הצעירות בו היה גבוה יותר. סביר להניח שצירוף נתונים משנים מאוחרות יותר יעלה את הממוצע במספר שנים.  באליפות העולם 2013 המדליסטיות היו ילנה איסינבייבה (31), ג'ניפר שור (31)  ויריסליי סילבה (26).

החוקר מביא מעט מידע על שינויים שחלו במהלך התקופה של 38 שנים. כך למשל הוא מציין כי במקצועות הריצה באצטדיון חלה עליה מגיל ממוצע של 23 בערך לגיל של 26 בערך ובסוף התקופה ירידה לסביבות גיל 25. לגבי מקצועות הריצה למרחקים בינוניים  וארוכים הוא מציין כי לא נמצאה מגמת שינוי בגיל המדליסטים לאורך התקופה. אולם, במקצועות אלה נמצא גם כי גיל המדליסטים באליפויות אירופה גבוה באופן ברור מאלה שבאליפויות העולם ובמשחקים האולימפיים וזאת מאחר שלפחות ב-20 השנים האחרונות ירד מאד חלקם של רצי אירופה בין המדליסטים ועלה מאד חלקם של רצי אפריקה. המדליסטים מאפריקה צעירים בממוצע במספר שנים מהמדליסטים באליפות אירופה. לדוגמה הנה הגילים של מספר אלופי עולם צעירים מאפריקה: ישמעאל קירוי מקניה (5000 מ' ב-1993) – 18 ו-177 ימים; אליהוד קיפצ'וגה מקניה (5000 מ' ב-2003) – 18 ו-299 ימים; היילה גברסילאסי מאתיופיה (10,000 מ' ב-1993) – 20 ו-126 ימים; מוזס קיפטאנוי מקניה (3000 מ' מכשולים ב-1991) – 19 ו-334 ימים. היו גם מדליסטים מבוגרים מאפריקה: מאמו וולדה מאתיופיה זכה במדליית ארד במרתון במשחקים האולימפיים מינכן 1972 בגיל 40 ו-90 יום ומירוטס ייפטר מאתיופיה זכה בריצות ל-5000 ו-10,000 מ' במוסקבה 1980 כאשר הוא בגיל 36. המדליסטית הצעירה ביותר שנמצאה במחקר הזה היא סאלי ברסוסיו מקניה שנולדה ב-1978 וזכתה במדליית הארד בריצת 10,000 באליפות העולם בשנת 1993 בגיל 15 ו-153 ימים. המבוגר ביותר הוא הודף כדור הברזל הקרואטי (ייצג את יוגוסלביה)  איוואן איוואנצ'יץ' שנולד ב-1937 וזכה במדליית ארד באליפות אירופה  באולם בשנת 1983. באותה שנה הוא קבע את שיאו האישי (20.77 מ'), עד היום ההישג הטוב בכל הזמנים בהדיפת כדור ברזל לגבר בגיל 45 ומעלה.

מחקרים על תקופות מוקדמות יותר מצאו כי הגיל האופטימלי להצטיינות במקצועות הספרינט נמוך ממה שנמצא במחקר זה. אחת הסיבות לכך היא אולי שבעבר, כאשר רבים מהמדליסטים היו חובבים, הם פרשו מפעילות בגיל צעיר יותר (לפעמים אפילו בגיל 22) מאחר שהיו צריכים לעבוד לפרנסתם בעוד כיום יש להם נטייה להאריך את הקריירה הספורטיבית שלהם מאחר שהם יכולים להתפרנס גם ממנה.

מקור:

Vobr Radek. Identification of peak performance age in track and field athletics. International Journal of Performance Analysis in Sport, 2014, 14, 238-251.


יש לך שאלה למומחים של המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט (קמפוס וינגייט)? אין צורך להתבייש, רק ללחוץ כאן.